Investiční činnost – maturitní otázka

 

Otázka: Investiční činnost

Předmět: Finance podniku/Ekonomie

Přidal(a): Lulux

 

 

Je to obstarávání a péče o investiční nebo-li dlouhodobý majetek ve firmě

 

Dělení DM:

 • DNM- pořizovací cena >60 000,- , doba použití > 1 rok např. software, goodwill
 • DHM
  • movitý- PC > 40 000,- , doba použití > 1 rok
  • nemovitý (pozemky, stavby)

 

 • opotřebovává se = odpisovaný
 • neopotřebovává se = neodepisovaný ( pozemky, umělecká díla a jejich sbírky)

 

 • DFM- termínované vklady > 1rok
 • Cenné papíry ( úvěrové a majetkové)

 

Pořízení investičního majetku:

 • Dodavatelsky
 • Vkladem vlastníků ( ZK )- u PO
 • Vlastní výrobou
 • Darem, dědictví
 • Novým zjištěním
 • Leasingem (pronájmem)
 • Převodem z osobního vlastnictví- u FO

 

Leasingy:

FINANČNÍ

 • Firma sepíše s leasingovou společností smlouvu o finančním leasingu
 • Po celou dobu splátek je majetek ve vlastnictví leasingové společnosti
 • Splátka je určité % z ceny
 • Cena je navýšená o úrok
 • Převod vlastnictví až po ukončení splacení celé částky
 • Leasing nesmí trvat méně než 3 roky

 

OPERATIVNÍ

 • Smlouva o pronájmu na určité období < 1 rok
 • Firma se nikdy nestane vlastníkem
 • Používají tento leasing hlavně zemědělci a stavebníci

 

ZPĚTNÝ

 • Firma nabídne leasingové společnosti svůj majetek a pak si ho „ odkupuje“ zpět, fakticky majetek neopouští firmu

 

PRODEJ NA SPLÁTKY

 • Odepisuje se kupní smlouva na splátky a podpisem této smlouvy se mění majitel

 

Výhody leasingů:

 • Firma si může pořídit majetek, na který nemá
 • Daňová výhoda- splátky jdou do nákladů

 

Nevýhody leasingů:

 • Zaplatí se mnohem více, majetek vyjde dráž
 • Nemůžeme-li majetek splácet, majetek se vrací a dosavadní splátky propadnou
 • V případě pojistné události je partnerem leasingová společnost

 

Oceňování investičního majetku:

 • Pořizovací cena = cena nákupní + ostatní výdaje s tím související ( doprava, instalace, clo)
 • Reprodukční pořizovací cena ( RPC) = cena stanovena úředním odhadcem např: darem, dědictvím, vkladem a novým zjištěním)
 • Cena vlastních nákladů ( spotřeba materiálu, mzdy, energie, opotřebení)

 

Opotřebení investičního majetku:

 • Fyzické – používáním, počasím
 • Morální- technickým pokrokem, růstem produktivity práce
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!