Kongresový cestovní ruch – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Kongresový cestovní ruch

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

KONGRESOVÝ CESTOVNÍ RUCH

VÝZNAM A FUNKCE KONGRESOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU

 • Kongresová turistika je velmi specializovaná forma cestovního ruchu, která zahrnuje soubor činností zaměřených na výměnu vědeckých a odborných poznatků, nalezení řešení problému v daném oboru nebo navázání obchodních kontaktů a vyznačuje se velkou nabídku doprovodných programů.
 • Tato forma turistiky má řadu specifických rysů, které vycházejí z její podstaty, jako:
 • vysoká úroveň a komplexnost služeb (4* a 5* hotely),
 • odborný charakter akcí,
 • společenské a representativní aspekty akcí – plesy, večírky, charitativní akce, …
 • ekonomická výhodnost,
 • zavedení jiné sezónnosti – mimo hlavní sezóny (protože je v pracovní době).
 • Významné akce kongresové turistiky výrazně přispívají k propagaci politických a ekonomických zájmů města a státu a posilují jejich prestiž a postavení.

 

KLASIFIKACE KONGRESOVÉHO CR (ČLENĚNÍ KONGRESOVÝCH AKCÍ)

 1. KONGRES
 • Je formální setkání zpravidla většího množství lidí určitého odborného zaměření, jehož obsahem jsou přednášky, formální a neformální diskuze, konzultace, … Výsledky kongresu mají teoretický, vědecký, politický nebo společenský význam.
 • Základními znaky kongresu jsou:
 • minimální počet účastníků 300,
 • zastoupení zahraničních účastníků min. 40%,
 • minimální počet účastnických států 5,
 • minimální doba konání 3 dny.
 1. KONFERENCE
 • Jsou menší (max. 300 účastníků) a kratší akce (max. 3 dny) než kongres, které zpravidla řeší konkrétní téma. Hlavními body jsou diskuze, hledání faktů a konzultace. Průběh a výsledky jednání bývají obvykle obsaženy v závěrech protokolu nebo usnesení.
 1. SYMPOZIUM
 • Krátkodobé (1-2 dny) diskusní setkání úzce specializovaných odborníků, kteří hledají řešení pro konkrétní problém =) charakteristickým znakem je monotematičnost a vysoká odbornost v dané oblasti (např.: lékařská sympozia).
 1. KOLOKVIUM
 • Je setkání osob zpravidla z akademického prostředí, jehož cílem je odborná výměna názorů a zjištění společenských zájmů =) má tematický a pracovní charakter.
 1. SEMINÁŘ
 • Setkání nebo série setkání zaměřené na seznámení s aktuálními problémy a úkoly, které jsou předmětem praktické nebo teoretické činnosti účastníků.
 1. VÝSTAVY, VELETRHY, WORKSHOPY, PREZENTACE
 • Veřejné či uzavřené ukázky a přehlídky výrobků a služeb, kde se také navazují a uzavírají obchodní vztahy.

 

MÍSTA POŘÁDÁNÍ KONGRESOVÝCH AKCÍ

 • kongresové akce vyžadují specifické podmínky a služby pro svoji realizaci a tak se mohou konat jen ve vybraných místech, která jsou schopna jejich realizaci provést.
 • Místa konání kongresových akcí lze rozdělit do několika kategorií:
 1. KONGRESOVÁ CENTRA
 • Jsou specializovanou stavbou pro pořádání kongresů, zajišťují vysoké technické i prostorové podmínky pro pořádání velkých akcí, nabízejí maximální komfort účastníkům kongresů během akcí, nevýhodou je nutnost přepravy účastníků z / do ubytovacího zařízení.
 1. (KONGRESOVÉ) HOTELY
 • Hotely jako místo pořádání kongresů také disponují vysokou úrovní technického vybavení, ale co se týče prostorových kapacit konferenční místnosti bývají menší než v kongresových centrech a tak jsou vhodnější pro pořádání středně velkých a menších akcí, ale naopak je zde výhoda spojitost s ubytováním =) odpadá přeprava účastníků,
 1. VYSOKÉ ŠKOLY A UNIVERZITY
 • Vysoké školy jako místo konání kongresů disponují zpravidla vhodnými konferenčními prostory spojenými s pedagogickým a vědeckým zázemím a dále propůjčují kongresu akademické renomé.
 1. SPECIFICKÁ MÍSTA KONÁNÍ
 • Jedná se o prostory a interiéry, které zpravidla slouží jiným účelům a pro kongresové akce jsou používány spíše výjimečně, konání kongresu nebo jeho části v takových prostorech má za cíl navodit potřebnou atmosféru anebo využít místa a jeho symboliky pro zvýraznění akce jako celku nebo jejich jednotlivých prvků, ve specifických místech konání nelze vždy zajistit absolutně dokonalé technické podmínky, ale atraktivita místa to převyšuje.
 1. TELEKONGRESY (VIDEOKONFERENCE)
 • V současné době jsou velmi populární tzv. telekongresy, při kterých na hlavní rokovací sál jsou zvukově a vizuálně napojené další sály ve vzdálenějších místech =) pro účastníky to znamená úsporu cestovného, pobytových výdajů, času a umožňují velkou účast. Popularita těchto akcí také stoupá vzhledem k ekologického a epidemického hlediska.

 

DOBA POŘÁDÁNÍ KONGRESOVÝCH AKCÍ

 • Kongresový cestovní ruch se liší od ostatních typů cestovního ruchu tím, že není provozován ve volném čase účastníků, ale naopak v jejich pracovní době tudíž má i jinou sezónnost než ostatní typy cestovního ruchu =) přesně opačnou než ty co jsou pořádány v době volného času účastníků.
 • Doba pořádání kongresových akcí je zhruba od poloviny září do poloviny června s pauzou v období vánoc =) tím to dává příležitost hlavně (kongresovým) hotelům vykrýt období s nižší účastí na cestovním ruchu.
 • Samotná doba konání jednotlivých kongresových akcí se liší v závislosti na typu kongresové akce a také přímo na samotné konkrétní akce. V průměru se dá říct, ze trvají 3 dny.

 

VÝZNAMNÁ KONGRESOVÁ MĚSTA V EVROPĚ

 • Z bezpečnostních, organizačních a dalších důvodů kongresové akce se pořádají v kulturně a společensky vyspělých zemích s vysokou politickou a ekonomickou stabilitou a vysokou úrovní poskytovaných služeb. K dobré image destinace také přispívá úspěšné uspořádání předchozích významných akcí.
 • Města, v nichž se pořádají kongresové akce, musejí splňovat určité podmínky jako např.: mít dostatečnou ubytovací kapacitu, mezinárodní letiště v dosahu, nabídku turistických atraktivit a aktivit dostupném okolí, adekvátní rozsah stravovacích a zábavních zařízení,…
 • Nejvýznamnější evropské metropole kongresového cestovního ruchu:
 • Paříž
 • Barcelona
 • Londýn
 • Brusel
 • Ženeva
 • Berlín
 • Kodaň
 • Madrid
 • Řím
 • Hannover – největší výstaviště na světě.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!