Kontrola a její pojetí – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Kontrola a její pojetí

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Martina

 

 

Kontrola

 • nedílná součást každého procesu, v němž probíhá řízení; je reprezentována zpětnou vazbou
 • je nutné, aby všechny řízené procesy byly kontrolovány, a to na všech úsecích a úrovních
 • kontrola zkoumá a ovlivňuje návrh původních rozhodnutí a dotváří ho

 

Pojmy v kontrolní činnosti: analýza, rozbor, revize, inventura, výrobní porada, evaluace

 

Stránky kontrolního procesu

 • poznávací- souvisí s informacemi – jejich sběrem a analýzou
 • ovlivňovací – souvisí s vůlí a mocenskými prostředky

 

Fáze regulačního pojetí kontroly

 • zjištění skutečnosti
 • srovnání skutečnosti s cílovým stavem
 • objevení odchylek
 • odstranění odchylek
 • „Kdo řídí, musí kontrolovat!!!
  • nekontrolovaný objekt: mizí zde obava z nesplnění příkazů

 

Kontroly členění

a) z hlediska rozsahu

 • komplexní
 • dílčí

b) z hlediska místa

 • přímá (fyzicky na místě)
 • nepřímá (zprostředkovatelé, záznamy)

c) z hlediska času

 • preventivní (předem)
 • průběžná
 • následná

d) z hlediska systematického

 • soustavná
 • občasná
 • periodická.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!