Krátkodobý majetek – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Krátkodobý majetek – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Terezka

 

KRÁTKODOBÝ MAJETEK

– doba trvání do 1 roku,
– majetek se spotřebovává a mění svoji podobu,

→ PENÍZE,
→ POHLEDÁVKY,
→ ZÁSOBY,

PENÍZE

– nejlikvidnější zdroj ve firmě – firma je platebně schopná,

V jaké podobě mohou být peníze:
1. Pokladna,
2. Účet,
3. Ceniny a kolky,
4. Akcie (do 1 roku),
5. Cenné papíry (všechny do 1 roku),
6. Pohledávky,

ZÁSOBY

1. Suroviny,
2. Pomocné látky,
3. Provozní látky (benzin),
4. Náhradní díly,
5. Obaly (ochrana, reklama, informace),
6. Nedokončená výroba ( produkt, kt. ještě musí do výroby),
7. Polotovar (již se může prodat nebo vstoupit do výroby),
8. Výrobek (statek, kt. je na skladě, ale může se ještě upravovat),
9. Zboží (nachází se v obchodě a prodává se beze změny, je nakoupen za účelem následného prodeje),

KRÁTKODOBÝ OBĚŽNÝ

Zásobování:
– podniková funkce, která zabezpečuje tzv. Hmotné výrobní faktory = materiál,
– Cílem zásobování je zabezpečit materiál:
→ v potřebném množství,
→ v potřebné kvalitě,
→ za výhodnou cenu,
→ v potřebných druzích,
– JUST IN TIME → metoda „právě v čas“ → metoda bez skladování (květiny, ovoce),

Sklady a skladování:
– podniková funkce, která umožňuje skladovat – materiál, polotovar, výrobek,
– Sklady jsou místnosti, které jsou přizpůsobené podle charakteru materiálu nebo výrobku (mrazáky, regály, atd..),

Druhy:
1. Otevřené – ohraničené prostory,
2. Polootevřené – ohraničené s přístřeškem,
3. Uzavřené – podle charakteru jsou vybaveny (lednice, regály),

Dělení:
a) Nákupní – pouze materiál,
b) Mezisklady – polotovar a nedokončená výroba,
c) Odbytové sklady – výrobky,
I. Plnosortimentní,
II. Specializované,

Každý podnikatel si musí své zásoby propočítávat, aby nebyly příliš vysoké (nadnormativní) nebo příliš nízké (podnormativní), proto se sestavuje tzv. Plán zásobování.

PLÁN ZÁSOBOVÁNÍ

– na základě průzkumu trhu a samotných potřeb podniku se sestavuje plán → je základem pro další jednání s dodavatelem.
1. Plánování celoroční spotřeby zásob,
2. Plánování optimální velikosti zásob,
3. Plánování nákupu zásob,

Spotřební norma „S“ = Sn

– předpis kolik může max. spotřebovat materiálu 1 dělník na výrobu 1 výrobku

– je složena z:
→  čisté hmotnosti,
→  hmotnost odpadu (vratný/nevratný)              S = Sn . Plánovaný objem výroby/rok,
→ hmotnost ztrát,

▪ Optimální zásoba = Zn

→ Zb = zásoba běžná,
→ Zp = zásoba pojistná,
→ Zt = zásoba časová,

Plánování nákupu
– tento plán se sestavuje v podobě bilance (=rozvahy) a to pro každý druh materiálů zvlášť v jednotkách naturálních (kg, cm, dcl, m2) i penězích.

Pz = počáteční zásoba, kterou má podnikatel na počátku výroby,
Kz = konečná výroby – zásoba, která zůstává po výrobě,
S = celoroční výroba,
N = nákup,
PŘÍKLADY

Sestavte plán materiálu podniku, který vyrábí šicí stroje:

– Na výrobu 1 stroje potřebujete 0,9 kg hliníku,
– Plánovaný objem výroby  je 5 350 strojů za rok,
– Stav zásob ke dni sestavení bilance je 920 kg hliníku,
– Předpokládaná spotřeba je 330 kg a předpokládaná dodávka na začátku období je 450 kg,
– Kz = 830 kg,

● Sestavte bilanci modré příze, máme-li k dispozici tyto údaje:

– Norma mp je 0,25 kg,
– Plánovaný objem výroby je 1250 ks svetrů,
– Stav počáteční zásoby při sestavení bilance je 70 kg,
– Předpokládaná spotřeba je 25 kg,
– Očekávaná dodávka je 33 kg,

Sestavte bilanci bílé přízem máme-li k dispozici tyto údaje:

– Norma mp. je 0,3 kg,
– Plánovaný objem výroby je 2500 ks svetrů,
– Stav počáteční zásoby při sestavení bilance je 90 kg,
– Předpokládaná spotřeba je 20 kg,
– Očekávaná dodávka je 30 kg,

 

 

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!