Kvalita služeb – maturitní otázka

hotelnictví

 

Otázka: Kvalita služeb

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

 

DEFINICE KVALITY

 • Definice: Vyvážený poměr užitných vlastností statků a služeb, které uspokojují konkrétní potřeby zákazníka
 • podpora: udílení národních cen za kvalitu
 • v ČR:
  • Česká společnost pro jakost
  • Nadace pro udělování cen jakost
 • ceny: Czech made, mezinárodní – ISO normy

 

HLEDISKA KVALITY

 • Technický aspekt kvality
  • měřitelné parametry, mohu srovnat s normou
  • př.: dodržování hygieny, spotřebních lhůt, hmotnosti, míry nápojů, kvality surovin
  • také správné účtování ceny!!!
  • nejčastěji porušován
 •  Ekonomický aspekt kvality
  • náklady na „kvalitu“ x efekt z těchto nákladů
  • reakce zákazníka na námi nabízenou míru kvality
  • projeví se v cenách
 • Sociologický aspekt kvality
  • každá skupina má jiné představy o kvalitě
  • společné rysy: hygiena, slušný personál apod.
 • Právní aspekt kvality
 • Psychologický aspekt kvality
  • odraz kvality ve vědomí zákazníka
  • obraz kvality můžeme dotvořit i nehmotnými prvky (barevnost, výzdoba, hudba, grafika menu, cena 39,90 x 40,20)
  • důraz na výběr personálu

 

KONTROLA

 • Cíl: poznání skutečného stavu, porovnání s žádoucím a usměrnění dalších činností směrem k žádoucímu
 • nutný prvek dosažení a udržení kvality

 

Formy kontroly

 • Úplná x dílčí
 • Věcná (provozní) x finanční
 • Soustavná x namátková
 • Vnitřní x vnější

 

Vnitřní kontrola =) nejdůležitější, provádí podnikatel sám, kontroluje provozní chod a tzv. zrcadlo – denní tržby x expedice kuchyně / výčep

 

VNĚJŠÍ KONTROLNÍ ORGÁNY

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • celková ochrana zájmů spotřebitele
  • Česká obchodní inspekce
   • od 1999 omezené pravomoci – přešetří pouze ekonomické poškození zákazníka (míra, váha, cena, kvalita)
 • Ministerstvo zemědělství
  • Česká zemědělská a potravinářská inspekce
  • potraviny neživočišného původu, vzorky
  • Státní veterinární správa
 •   Ministerstvo zdravotnictví
  • Hygienická služba
 • Další – Živnostenské úřady, Úřad práce, Finanční úřad, Úřad bezpečnosti práce, ….
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!