Lázeňský cestovní ruch – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Lázeňský cestovní ruch

Předmět: Cestovní ruch a průvodcovství

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

Lázeňský cestovní ruch a Wellness pobyty

 • historický vývoj lázeňství, význam lázeňství, trendy lázeňského cestovního ruchu
 • formy a organizace lázeňství, lázeňský místopis

 

historický vývoj lázeňství v Evropě

 • nejstarší tradice lázeňství je v Itálii, Německu, Francií, Španělsku, Polsku, Rusku a samozřejmě v České republice
 • lázně byly však už využívány ve starověkém Egyptě a Římě, známé jsou i arabské lázně
 • období středověku nebylo lázním příliš nakloněno (= zájem o kulturu těla silně poklesl
 • v 18. a 19. století vzniklo velké množství dnešních lázní v Evropě i u nás (- k rozvoji lázeňství přispěl především významný pokrok ve vzdělání a rozvoj vědy
 • v období od druhé poloviny 19. století až do druhé světové války prožívají lázně svůj vrchol tzv. ´´zlatý věk´´ -) lázeňství dostává masový rozměr, stává se dostupným stále širší klientele, také díky vzniku prvních zdravotních pojišťovacích společností, které se podílejí na úhradě lázeňské léčby
 • po druhé světové válce ve většině evropských zemí pokračovaly lázně v mnohostranném rozvoji
 • v současnosti si lázně budují novou image: lázně nejsou jen pro staré nebo nemocné lidi =) wellness pobyty, kongresy

 

historický vývoj lázeňství v České republice

 • tradice lázeňství u nás je daleko mladší než v oblasti Středomoří
 • začátek našeho lázeňství se datuje k založení Karlových Varů, dále pak byly vybudovány lázně v Teplicích, jinak období středověku zde lázním nepřálo stejně tak jako jinde v Evropě
 • až v období 18. a 19. století vznikla většina dnešních lázní a jejich rozkvět =) nové léčebné metody, budují se honosné lázeňské budovy a kolonády, divadla a koncertní sály, lázně se stávají doménou nejbohatší vrstvy společnosti
 • před druhou světovou válkou zažívají lázně největší rozvoj -) západočeské lázně se zažily do povědomí občanů celé Evropy, díky vzniku zdravotních pojišťoven se lázně stávají přístupnější širší klientele stejně jako tomu je jinde v Evropě, staví se menší hotely a ubytovací zařízení, které jsou v péči těchto pojišťoven
 • v roce 1948 byly přírodní léčivé zdroje a lázně znárodněny =) lázně hlavně zdravotnickým zařízením –) hrazená léčba pojišťovnami
 • po roce 1992 přešla většina lázeňských zařízení do soukromého sektoru =) byly vytvořeny akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, ve vlastnictví státu zůstalo jen několik dětských léčeben a lázeňských rehabilitačních zařízení, i přírodní léčebné zdroje zůstávají ve vlastnictví České republiky, který je pronajímám lázeňským zařízením

 

význam lázeňství

 • účelem účasti na lázeňském cestovním ruchu je: regenerace, poznání nebo navázání sociálních kontaktů =) jedná se o pobyty spojené s podstupováním léčebných kur, procedur a terapií, o rekonvalescenční pobyty, atd.
 • hosté přijíždějí do lázní v převážné míře za účelem léčení, prevence či rehabilitace
 • souhrnným cílem lázeňství je prevence a léčení lidských chorob, regenerace sil a relaxace, které jsou spojeny s využíváním přírodních léčebných zdrojů a krásy přírodního i kompozice kulturního prostředí
 • lázeňská místa se specializují na léčení určitého typu chorob či obtíží, což je dáno především složením tamních léčivých minerálních vod – klasický lázeňský cestovní ruch tedy závisí na přírodních podmínkách
 • v posledních letech se intenzivně rozšiřuje nový typ lázeňské turistiky – namísto léčení chorob pouze přispívá ke zlepšení zdravotní kondice klientů – např. wellness, relaxace, rekondice a další -) tyto služby mohou být poskytovány jako doplněk ke klasické léčbě v lázních nebo jako samostatná turistická nabídka (v takovém případě není tato služba omezena žádnými nutnými přírodními předpoklady)
 • specifikami lázeňského ruchu je celoroční sezónnost a delší pobyt host, kvůli němuž mají vyšší nároky na ubytování a stravování
 • slabými stránkami lázeňství jsou: vysoká míra konkurence mezi místy, zastaralá materiální základna, vyšší cenová vnímavost ze strany potencionálních klientů, …
 • lázeňská klientela: cizinec – vyšší věková skupina, vyšší příjem, vyšší nároky na komfort X náš občan: samoplátce nebo hrazeno od pojišťovny

 

trendy v lázeňství

 • lázeňská turistika – wellnes pobyty
 • krátkodobé pobyty – týden, víkend
 • programy pro managery a podnikatele, seniory – antistresový program, fit program, kosmetické nebo zeštíhlující programy

 

formy a organizace lázeňství

 • z hlediska úhrady lázeňských služeb můžeme rozlišit tyto formy pobytu lázeňských hostů:
 • komplexní lázeňská léčba – léčbu, stravování a ubytování komplexně hradí zdravotní pojišťovny, nečerpá se dovolená, vyžaduje se však dodržování léčebného pobytu, tato léčba je poskytnuta za základu návrhu ošetřujícího lékaře při závažných onemocněních nebo chorobách
 • příspěvková lázeňská léčba – zdravotní pojišťovny hradí jen vyšetření a léčbu, zbytek nákladů souvisejících s pobytem jako ubytování a stravování si hradí klient sám, tato forma léčby je poskytována v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro komplexní péči, tato forma zahrnuje i verzi ambulantního pobytu (klient nechce být ubytován v lázních a má možnost denně dojíždět za léčbou)
 • samoplátecká lázeňská léčba – klient si hradí veškeré náklady na léčbu sám, bez spoluúčasti zdravotních pojišťoven, pobyt si zajišťuje prostřednictvím cestovní kanceláře nebo přímo u lázeňských zařízení, většinou se jedná o ozdravné a relaxační pobyty na kratší dobu (7-10 dní), pro cizince to je jediný způsob pobytu v našich lázních

 

služby lázeňského cestovního ruchu

 • zdravotně-léčebné služby – vstupní vyšetření (diagnostika aktuálního stavu), průběžná kontrolní vyšetření, závěrečná prohlídka se zprávou pro ošetřujícího lékaře, sestavení individuální léčebného programu -) procedury (masáže, zábaly, koupele, solné jeskyně, …)
 • ubytovací služby – jsou přizpůsobeny dlouhodobějšímu pobytu hosta
 • stravovací služby – rozlišujeme tři typy stravování:
  • 1) režimové stravování – v lázeňských domech při komplexní léčbě – dietní systém (9)
  • 2) nerežimové restaurační stravování – běžné restaurační stravování
  • 3) doplňková stravovací zařízení – cukrárny, kavárny, čajovny, …
 • kulturní, společenské a sportovní služby – divadelní a filmová představení, koncerty, festivaly, taneční večery, tenis, golf, jezdectví, plavání, …
 • doplňkové služby – podávání informací, prodej suvenýrů a pohlednic, kadeřnictví, kosmetika, čistírna

 

lázeňský místopis

významné evropské lázně

 • SRN – Baden-Baden, Ga-Pa
 • Itálie – Ischia, Abano Terme, Montecatini Terme
 • Belgie – Spa
 • Francie – Aix-les-Bains, Amélie les Bains-Palaida, Dax, Lourdes, Vichy
 • Maďarsko – Budapešť, Harkány, Hérviz, Zalakaroš
 • Rakousko – Bad Ischl, Baden bei Wien, Laa
 • Slovensko – Bardejov, Piešťany, Tatranská Lomnica, Trenčianské Teplice, Velký Méder
 • Švýcarsko – Baden, Davos, Svatý Mořic

 

Karlovy Vary

 • Největší a neznámější lázně České republiky, na kolonádě je stříkající pramen, léčí se zde zejména nemoci trávicího ústrojí a poruchy látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí. Oblíbeným karlovarským suvenýrem jsou tzv. kamenné růže, jejichž výrobní tajemství spočívá v tom, že se papírová napodobenina růže ponoří do tekoucí vody karlovarského Vřídla, kde se ponechá 10-14 dnů. Během této doby se růže pokryje silnou vrstvou vřidlice, sametově rezavé odrůdy aragonitu.

 

Františkovy Lázně

 • Tryská zde 21 minerálních pramenů o teplotě 9-12 stupňů a přírodní vřídelní plyn. Léčí se zde nemoci srdce a krevního oběhu, onemocnění pohybového ústrojí a gynekologická onemocnění včetně neplodnosti.

 

Mariánské Lázně

 • Jsou nejmladší ze slavného trojúhelníku západočeských lázní, rozkládají se na svahu Slavkovského lesa. Bohatství přírodních krás a nevyčerpatelné zdroje minerálních pramenů. V Mariánských Lázních a okolí vyvěrá okolo 100 minerálních pramenů s obsahem oxidu uhličitého a minerálních solí, z nichž je zachyceno a využíváno 53 pramenů. Jedná se o studené železnaté kyselky, odlišného chemického složení a tím i různých léčebných vlastností.  Je tedy velkou výhodou pro lázeňské lékaře, že mohou volit z mnoha pitných kůr a nejrůznějších koupelí při léčbě onemocnění ledvin a močových cest, dýchacích cest a pohybového aparátu, poruch látkové výměny, onemocnění zažívacího traktu, nervových onemocnění a gynekologických onemocnění.

 

Janské Lázně

 • Je zde světové proslulý a zároveň největší evropský ústav pro léčení následků obrny. Vyvěrá zde na 30 teplých, silně radioaktivních pramenů (např.: Janův nebo Černý pramen), z nichž nejteplejší má téměř 30 stupňů. Mimo léčbu následků obrny se zde léčí i nemoci pohybového ústrojí, horních cest dýchacích a popáleniny.

 

Jáchymov

 • První radioaktivní lázně. V dole Svornost vyvěrají radonové prameny s vysokým obsahem přírodního radonu, jejichž účinky byly horníkům známy již dlouhá století. Léčba nemoci pohybového ústrojí, stavů po traumatech a operacích, nemoci periferního nervového systému metabolických chorob.

 

Lázně Kynžvart

 • Pramen Richard. Léčí se zde nemoci horních cest dýchacích a ozdravné pobyty.

 

Dubí u Teplic

 • Léčení nemoci pohybového ústrojí, nervových nemocí a duševních poruch.

 

Mšené Lázně

 • Léčení pohybového aparátu.

 

Lázně Libverda

 • Minerální prameny Nový Kristián a Nová Marie. Léčení srdečních a cévních chorob, nemoci pohybového ústrojí a duševních poruch.

 

Toušeň

 • Železnatý pramen, slatinné koupele. Léčení nemocí pohybového ústrojí a pooperačních stavů, rekondice.

 

Poděbrady

 • Minerální voda – Poděbradka. Léčí se zde srdeční a cévní onemocnění.

 

Lázně Bělohrad

 • Léčba nervových nemocí, nemocí pohybového ústrojí a kožních problémů.

 

Velichovky

 • K vzniku i dobré pověsti lázní přispěla slatina, která je ojedinělým druhem v našem státě. Jde o křídovou slatinnou zeminu, napájenou prameny vody s obsahem uhličitanu vápenatého a železa.
 • Léčení: rehabilitace po úrazech a operací kostí a kloubů, včetně kloubních náhrad.

 

Karlova Studánka

 • Zdejší uhličito-železité prameny výborně léčí nemoci dýchacích cest.

 

Bludov

 • Léčba obezity, katarů horních cest dýchacích a infekcí močových cest.

 

Teplice nad Bečvou

 • Základním léčebným prostředkem je termální alkalická kyselka s vysokým obsahem oxidu uhličitého, která tryská ze tří bohatých pramenů v těsné blízkosti lázeňských domů. V léčebných sanatoriích se provádí jak komplexní lázeňská léčba zaměřená na nemoci srdce tak oběhového ústrojí, kožních nemocí dětí a dorostu a pohybového aparátu, tak i rekondiční pobyty s relaxací, příspěvková a ambulantní léčba při využití všech balneoterapeutických prostředků.

 

Darkov

 • V Darkově se nachází nejsilnější pramen minerální vody s obsahem jódu. Této vody se využívá zejména k léčení nemoci dutiny nosohltanu a pooperačních stavů pohybového ústrojí.

 

Luhačovice

 • Z hydrogenuhličitano-chloridosodné vody se zde získávají kyselky Vincentka, Aloiska, Ottovka, atd.
 • Léčí se zde onemocnění dýchacího ústrojí, trávicího ústrojí, poruch látkové výměny a poruch pohybového aparátu.

 

Lázně Bohdaneč

 • Přírodní léčivé zdroje: rašelina – slatina – termoregulátor. Léčí se zde: choroby pohybového ústrojí, revmatismus, poúrazové stavy, otylost, gynekologické problémy, některé formy srdečních a cévních poruch a nemocí dýchacích cest.

 

Vráž u Písku

 • Léčba neurologických onemocnění a poruch pohybového aparátu.

 

Třeboň

 • Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí, pooperační stavy, rekondice.

 

další lázně:

 • Bechyně, Konstantinovy Lázně, Ostrožská Nová Ves, Lázně Jeseník, Velké Losiny, Osečná, Slatinice, Lázně Náchod, Lázně – Lipoví, Klímkovice, Karviná, Hodonín, Bílina,

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!