Lázeňský pohár: pódium – seminární práce

 

   Otázka: Lázeňský pohár: pódium

   Předmět: Cestovní ruch/Hotelnictví/Management

   Přidal(a): Jakub

 

Závěrečná maturitní práce

Autor práce: Jakub Poruba

Vedoucí práce: Mgr. Kamil Hégr

 

ÚVOD

Tato maturitní práce mi byla zadána jako teoretická část mé praktické maturitní zkoušky. V této práci vám popíši kdo Food and Beverage manager je, co vše má na práci a kteří lidé na jakých pozicích se mu zodpovídají. Popíší vám i historický vývoj pohostinství a způsoby vedení kterými může Food and Beverage manager vykonávat svou činnost.

 

 • F & B Manager

F&b manager se stará o správné fungování veškerých služeb ve svém oddělení zaměřeném na nápoje a jídlo. Má skvěle nastudované veškeré nabízené služby, dohlíží na správný výběr dodavatelů surovin, zároveň také dohlíží na jejich správné zpracování a také i dodržování hygieny na celém pracovišti i co se týče zpracování veškerého odpadu.

 

 • Organizační struktura F&B úseku

F&B Úsek má velice důležité postavení mezi ostatními provozními úseky hotelu. Náklady na vybavení, údržba a provoz odbytových a výrobních prostor a velký podíl lidské práce jsou ve velkém nepoměru k potenciálu generování výnosu. Řízení tohoto úseku je jedna z nejnáročnějších manažerských pozic. Vyžaduje veliké množství odborných znalostí a dovedností z mnoha dalších oblastí. F&B Manager stojí v čele stravovacího úseku jakožto vedoucí úseku. Stravovací úsek hotelu má za úkol poskytovat a zajišťovat stravovací služby především hostům ubytovaným, ale nejen jim také i hostům zvenčí a personálu. Pro ubytované hosty v každém hotelu musí být zajištěno stravování na celý den, jedinou výjimkou jsou hotely garni, kde většinou nabízí a zajišťují jen snídaně.

 

 • Pracovníci na úseku F&B

Vedoucí banketního oddělení, Vedoucí skladu, Vedoucí odbytového střediska, Vedoucí výrobního střediska, asistent vedoucího stravovacího úseku, F&B manager (vedoucí celého stravovacího úseku )

 

Vývoj pohostinství

Pohostinství je veškerá činnost spojená s poskytováním ubytování a občerstvení. Vše pocházelo svým historickým vývojem a pohostinství není výjimkou.

 • Starověk:

Z Palestiny a Babylónu pocházejí nejstarší dochované záznamy, kde bylo povinné poskytovat pohostinství zdarma. K největšímu zlepšení pohostinství v této době došlo za nadvlády Říma.

 

 • Středověk:

Většina hostinců na venkově byla velice prostých naopak ve městech byly hostince mnohem větší a lépe vybavené. Ubrusy se začaly používat až v 15. Století a příbory v 17. Století.

 

 • Novověk:

Novověk se vyznačuje  velice rychlým rozvojem cestovního ruch a průmyslu. Nové potřeby a přání hostů byly důvod vzniku nových středisek jako čajoven, Barů, Whiskey klubů atd. Ve všech vyspělých státech se hotelnictví a pohostinství řadí mezi velice důležité obory.

 

Produkty na baru

 • Základní barová pětka:

Je to pětice různých alkoholů které nesmí chybět na žádném baru poněvadž jsou klíčové pro míchání drinků. Jedná se o – Rum, Tequila, Vodka, Gin a Whiskey.

 

Styly řízení

Jedná se o chování vedoucího pracovníka k ostatním zaměstnancům. Styly řízení se zaměřují na to jakým způsobem vedoucí pracovník podřízené vede. Dělíme řízení na čtyři styly.

 1. Demokratický styl řízení
 2. Autokratický styl řízení
 3. Liberální styl řízení
 4. Byrokratický styl řízení

 

 • Demokratický styl řízení

Je perfektní pro vedení kolektivu, skupině naslouchá řídí skupinu motivací a podporuje připomínky a názory ve skupině. Umí dobře rozdělit pravomoci a úkoly a ví co má  dělat. Namísto příkazů využívá argumentace a informovanosti. Zaměstnanci jsou pod jeho vedením spokojení a na pracovišti panují dobré vztahy. Umožňuje svým podřízeným možnost osobního růstu.

 

 • Autokratický styl řízení

Začíná věty většinou slovem „Já“ ohlíží se jen sám na sebe. Nepřipouští diskuzi o všem rozhoduje jen on sám. Opírá se o svou autoritu. Vydává jen příkazy neradí se s nikým a zásadně se vyhýbá s podřízenými zaměstnanci. Myslí si že má vždy pravdu a vše ví nejlíp. Skupina kterou vede vykazuje velké výkyvy a často se rozpadá. Neumožňuje svým zaměstnancům seberealizaci.

 

 • Liberální styl řízení

Je to člověk bez jakékoli schopnosti řízení. O chod skupiny se skoro nestará a každý si dělá co uzná sám za vhodné. Nechává věcem volný průběh následkem toho se skupina často rozpadá. Často si podřízení ani nevšimnou když není v práci.

 

 • Byrokratický styl řízení

Ke každému rozhodnutí potřebuje rozhodnutí nadřízených. Na rozhodnutí čehokoli potřebuje zákon, vyhlášku nebo směrnici drží se jich aby se vyhnul konfliktům a problémům. Je velice nejistý v rozhodování.

 

Slavné osobnosti managementu

 • Steve Paul Jobs (1955-2011)

Steve Paul Jobs spíše známý jako Steve Jobs byl zakladatelem firmy Apple a zároveň jeden z nejznámějších a nejúspěšnějších lidí co se týče počítačového průmyslu vůbec. V roce 1976 on a Steve Wozniak společně založily firmu Apple která má na svědomí jedny z prvních úspěšných osobních počítačů. Díky Steve Jobsovi se dokonce proslavila i filmová studia Pixar.

Byl velice známý pro svůj způsob řízení. Někteří zaměstnanci říkali že se cítí terorizováni a vyhazoval pracovníky i za úplné maličkosti čemuž odpovídá i jeho známý citát „pracujte jen s génii, idioty vyhoďte“. Byl ale také známý pro své vynikající řečnické schopnosti díky kterým dokázal lidi přesvědčit o své vizi. Jeho úspěch se zakládal na tom že dokázal vycítit jaká je momentální potřeba trhu vždy kladl náležitý důraz na jednoduchost použití a velice si zakládal na designu za který jak on dobře věděl si lidé velice rádi připlatí poněvadž se díky designu cítily výjimečně.

 

 • William Henry Gates III (28.října 1955)

William Henry Gates III spíše známý jako Bill Gates je předsedou a spoluzakladatelem společnosti Microsoft. Když mu bylo 17 získal 4200 dolarů za svůj program na tvorbu školních rozvrhů. V roce 1975 založil s Paulem Allanem společnost Microsoft aby svou verzi počítačového jazyka „Microsoft Basic“ mohli  prodávat jiným firmám. Díky úspěchu tohoto produktu se společnost Microsoft začala rozvíjet. Ve třetím ročníku školy se rozhodl ukončit studium a začít se věnovat pouze podnikání. Později se jim podařilo firmě IBM prodat licenci na jejich operační systém „MS-DOS“ který se stal později standardem u osobních počítačů. Jakožto tvůrce obchodní strategie firmy Microsoft byl Bill Gates úspěšný v prosazení svojí firmy na trh a jejich firma byla na trhu absolutní jednička. Důkazem jeho skvělých businessmanských schopností je i jeho jmění které ho činí jedním z nejbohatších mužů na světě a to 80,6 miliard dolarů.

 

Lázeňský ples

 • Příprava

Má praktická maturitní zkouška spočívala v přípravě pódia na Lázeňském poháru. Několik dní před Lázeňským pohárem k nám dorazila výprava z Litvy a z Mexica. Já společně se dvěmi spolužačkami jsme měli za úkol je zaučit a náležitě připravit aby byly schopni soutěžit na Lázeňském poháru. Tato příprava byla ze začátku složitější, poněvadž trvalo, než jsme si zvykli spolu komunikovat anglicky s žáky z Litvy a ještě o to složitější se studenty z Mexica, jim pomalu vše překládala jejich učitelka a její angličtina nebyl zrovna nejlepší. Později se naskytl problém s žáky z Litvy skrz jejich nezájem ohledně přípravy. Nakonec však všichni zvládli přípravu. Při přípravě věcí na pódium nebyl naštěstí téměř žádný problém až na jeden nestabilní keridon. Den před Lázeňským pohárem jsem společně s pomocí paní Mgr. Jany Chromkové a mnou najatých studentů na výpomoc z jiných tříd naší hotelové školy. Díky jejich skvělé práci bylo pódium skvěle nachystané bez jakýchkoli chyb na pouhé dopoledne.

 

 • Průběh

Průběh Lázeňského poháru bych ohodnotil velice dobře z pohledu pódia, které jsem měl na starost. Vše bylo nachystané a všichni soutěžící měli vše potřebné. Na přání komisařů jsme v průběhu soutěže ještě dodatečně donášeli barové židle aby se komisaři mohli u hodnocení posadit ke stolům a soustředit se jen na hodnocení soutěžních drinků.

Dále jsem byl velice spokojený se studenty, které jsem měl na výpomoc. Všichni se snažily a se vším ochotně pomáhali.

Jako další mne velice potěšil výkony soutěžících veškeré koktejly vypadaly skvěle a až na pár výjimek byly i skvěle hodnocené komisaři. Nejhůř si nevedli ani účastníci z Litvy a Mexica. Sice se neumístily na medailových pozicích, ale za jejich krátkou dobu nácviku byl jejich výkon úchvatný.

Celkově jsem jakožto vedoucí pódia na Lázeňském poháru byl velice spokojený s praktickou částí své maturity.

Obr. Č5 pódium Lázeňského poháru a najatí studenti

 

Závěr

Závěr plesu bych hodnotil dobře, ale ne úplně bez chyb. Byl ke konci problém shromáždit všechny vypůjčené věci a dále bylo velice obtížné snášet těžší vybavení z pódia například ledničky. Uklízení veškerého materiálu bylo obtížné a zdlouhavé. Nakládaly a odváželi jsme materiál několik hodin.

Další problém se naskytl při sundávání transparentů z vysokých mít. Transparenty byly přidělané dráty a jen samotné sundávání těchto transparentů zabralo příliš času.

Naštěstí se díky skvělé spolupráci stihlo vše naskládat do vozidel a odvézt zpět do školy.

Den po Lázeňském poháru se už jen odnášeli všechny zapůjčené věci na svá místa. Díky odhodlání studentů se však tato část stihla za pouhé dvě hodiny. Až na jednu zapůjčenou věc jsem vše vrátil bez poškození zpět.

V této práci jsem vám popsal kdo F&B manager je a co je jeho prací. Dále jsem zde psal o Pohostinství a jeho historii a také jsem zde zmínil dvě velice známe osobnosti managementu které jsem osobně považoval za velice zajímavé. Na závěr jsem zde psal o celkovém zařizování, průběhu a závěru své praktické maturitní práce kde jsem mohl prokázat své schopnosti.


SEZNAM POUŽITÝch ZDROJŮ

Internetové zdroje:

http://www.hotelovkafren.cz/docs/time/VM/fab.pdf

http://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/f/f-b-manager/

http://www.vracov.cz/gastro/kap1.htm

http://www.topbar.cz/barmanske-kurzy/

http://ekonomie-otazky.studentske.cz/2008/06/styly-zen_15.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!