Lidské zdroje a pracovně právní vztahy

 

   Otázka: Lidské zdroje a pracovně právní vztahy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): student 12

 

 

Lidské zdroje

Personální management:

 • Vychází z latinského slova personalis (osoba)
 • Zabývá se řízením lidských zdrojů a zahrnuje tyto činnosti:
  • a) Plánování lidských zdrojů (odhady budoucího počtu pracovníků)
  • b) Nábor a výběr nových pracovníků (pracovní pohovory, externí a interní zdroje získávání pracovníků)
  • c) Přijímání pracovníků (pracovně právní vztahy)
  • d) Řízení pracovního výkonu

 

Vedení lidských zdrojů:

 • 1) autokratický: – autoritářské, direktivní vedení lid, neexistuje zpětná vazba od podřízených, používá příkazy, rozkazy (př. armáda)
 • 2) demokratický: – Podřízení se mohou vyjádřit a navrhnout své řešení, existuje zpětná vazba, ale konečné rozhodnutí dělá manager, protože za něj nese odpovědnost
 • 3) liberální: – Je to velmi volné vedení lidí kdy manager určuje pouze termín odevzdání zadané práce (projektu) př. IT, umělecká oblast

 

Proces získávání a výběru pracovníků:

 • Proces získávání a výběru pracovníků zajišťuje získání nejvhodnějšího kandidáta pro danou pozici či zaměstnání.
 • Podle typu požadavků na nového člověka zvolíme nejvhodnější metody hodnocení (hodnocení odbornosti, praxe, psychologického profilu a dalších věcí)

 

Pracovně právní vztahy

Pracovní poměr:

 • Typy pracovních poměrů upravuje Zákoník práce
 • Vzniká pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Uzavírá se především písemně a musí obsahovat tyto body:
  • a) druh práce
  • b) místo výkonu práce
  • c) den nástupu do práce

Dělení:

 • 1) Dle délky trvání:
  • a) Na dobu určitou
  • b) Na dobu neurčitou
 • 2) Dle místa výkonu práce:
  • a) Na pracovišti zaměstnavatelů
  • b) Z domova
 • 3) Dle rozsahu pracovní doby:
  • a) Se stanovenou týdenní dobou
  • b) S kratší pracovní dobou

 

Ukončení prac. poměru:     

1) výpovědí:

 • a) Ze strany zaměstnavatele:
  • Vždy musí být uveden důvod výpovědi, pokud je výpověď z důvodu přesunu místa pracoviště nebo z organizačních důvodů, náleží zaměstnanci odstupné
  • Zaměstnavatel nemůže dát výpověď v případě že:
   • Je zaměstnanec na nemocenské
   • Je zaměstnankyně těhotná
   • Je zaměstnanec na mateřské
 • b) Ze strany zaměstnance:

  • nemusí uvádět důvod výpovědi

2) Dohodou:

 • Zaměstnavatel a zaměstnanec se písemně dohodnou na ukončení pracovního poměru
 • Musí obsahovat datum, k jakému je pracovní poměr ukončen, důvody ukončení se mohou i nemusí uvádět

3) Okamžité zrušení prac. poměru:

 • Zaměstnavatel jej uděluje za:
  • Zaměstnanec byl odsouzen za úmyslný  trestný čin
  • porušil  zvlášť hrubým způsobem své pracovní povinnosti (alkohol, porušování předpisů,…)

4) Zrušení pracovního poměru ve zkušební době:

 • Zkušební doba trvá 2 až 3 měsíce a během  této doby může kterákoliv ze stran ukončit prac. poměr bez udávání důvodů

 

Odstupné:

 • Délka pracovního poměru ovlivňuje výší odstupného
  • a) Do 1 roku (odstupné ve výši jednoho platu)
  • b) Více jak 1 rok a méně jak 2 roky (2 platy)
  • c) Nad 2 roky (3 platy)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!