Logistika – maturitní otázka

 

Otázka: Logistika

Předmět: Podniková ekonomika

Přidal(a): Katka

 

 

Logistika

  • Je to zboží od dodavatele k odběrateli
  • tok informací v ústní i písemné podobě
  • jsou to toky mezi firmami nebo vnitropodnikový tok

 

Cíle logistiky

• racionalizace zásobování aby byli co nejefektivnější, aby zatížily firmu co nejnižšími náklady.

 

Průběh zásobování

1) Výběr dodavatele (podle ceny, kvalita, rychlost)
• uzavřeme smlouvu-ústně, písemně
• písemně-formou objednávky
• kupní smlouva nebo smlouva o dílo

 

2)Dodavatel zasílá zboží
(vlastní dopravou nebo prostřednictvím veřejného dopravce nebo si odběratel zajede sám pro zboží) • odběratel je při příjímání zboží povinen zkontrolovat, zda předané zboží odpovídá smlouvě = fyzická přejímka zboží

a) kvantitativní- (zjišťuji množství) -Dodací list –kontroluju.
b) kvalitativní– (kontrola jakosti) – zda dodávka odpovídá jakosti. Většinou se dělá statistická přejímka (vybere se náhodní vzorek z dodávky, který se zkontroluje a podle toho utvrzujeme kvalitu celé dodávky)
• pokud zboží je vadné dochází k reklamaci (sepsání reklamačního protokolu)
• vyřízení reklamace max. 30 dnů
• výměna zboží, oprava zboží, vracení peněz

 

Informační tok spojený se zásobováním

• písemné zápisy o všech pohybech zboží (účetní doklady + počítačová evidence)

1)Doklady které vystaví dodavatel

a) Dodací list
• jde fyzicky s dodávkou zboží (veze ho přepravce k odběrateli)
• slouží k přejímce zboží odběratele
• slouží pro prvotní evidenci
• není účetní ani daňoví doklad
• nesloží k úhradě

b)Faktura
• nemusí jít s dodávkou
•  muže být zaslána poštou
• slouží k zanesení do účetnictví
•  uhrazení závazku
• slouží k zaúčtování DPH
• fakturu smí dodavatel vystavit v okamžiku předání zboží odběratele nebo prvnímu veřejnému dopravci, pokud dodavatel chce aby odběratel zaplatil za zboží do předu (př.: méně spolehlivých odběratelů) může vystavit zálohu faktury (i v plné výši)
• není to Danovy doklad
• den zdanitelného plnění je okamžik předání zboží.

 

Doklady spojené se zásobováním

2) Které vystaví odběratel
• odběratel vystaví :
a) Příjemka=doklad vystavení ve skladu odběratele.
• je to doklad multidruhový=na 1 příjemku můžu přijmout na sklad více druhu zboží.
• slouží jednorázově pro 1 přijetí

b) Skladní karta-doklad vystavení ve skladu
•  je jednopruhový na jeden druh zboží-
je to doklad který slouží pro evidenci pohybu zásoby určitého druhu v čase
• slouží dlouhodobě
• při příjmu nové zásoby je vystavena příjemka a na skladovou kartu se připíše 1 řádek zvyšující zásobu na novou hodnotu.
SKLADOVÁ KARTA-slouží k aktuálnímu přehledu o stavu určitého druhu zásoby na skladě

 

3) Výdejka
• slouží k výdeji zboží do výroby či prodeje
• je jednorázový i multidruhový doklad
• současně se při vydání provede odepsání vydaného množství ze skladní karty

 

4) Kniha došlých faktur
• je evidence která slouží k přehledu o vzniklých závazcích firmy a i datu a způsobu uhrazení faktury
• kniha je důležitá při běžné práci i inventurách

 

5) a) Příkaz k úhradě
• slouží k uhrazení faktury
• bezhotovostní platební styk – platba s účtu na účet

b) Výdajový pokladní doklad
• platba v hotovosti
• banka informuje o provedeních platbách s výpisem účtu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!