Majetkové daně – maturitní otázka

 

Otázka: Majetkové daně

Předmět: Účetnictví a ekonomie

Přidal(a): kldvx

 

Majetkové (reálné) daně jsou v daňovém systému ČR zastoupeny:

 • daní z nemovitých věcí
 • daní silniční
 • (dříve daní z nabytí nemovitých věcí – zrušena 2020)

 

Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku.

 

Daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti)

Tvoří ji:

 • a) daň z pozemků
 • b) daň ze staveb

Celková daň tak bývá výsledkem součtem daní.

 

Předmět daně z pozemků:

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. Pokud jsou na pozemku stavby, tak předmětem není plocha, která je tou stavbou zastavěna.

 

Dělení pozemků do skupin:

 • orná půda, vinice, zahrady, ovocné sady
 • louky, pastviny
 • hospodářské lesy (s těžbou dřeva)
 • rybníky s chovem ryb
 • zastavěná plocha
 • stavební pozemky
 • ostatní plochy (okrasné zahrady, uliční zeleň, hřiště)

skupiny se liší stanovením základu daně a sazby daně

 

Předmětem daně ze staveb:

 • a) stavby (budovy)
 • b) jednotky (byty)

Stavby jsou rozděleny do skupin, které se liší stanovením základu daně.

 

Poplatníkem daně z nemovitých věcí je vždy vlastník pozemku nebo stavby.

Daňové přiznání se znovu nepodává, pokud na pozemku nedojde k nějaké změně.

 

Základ daně:

 • ZD u pozemku = výměra v m2.* cena pozemku/ m2 * koeficient
 • ZD u stavby = zastavěná plocha v m2 * cena/m2 * koeficient

 

V minulosti: Daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti)

 • zrušena 2020
 • byla spojena s prodejem nemovitosti

 

Předmětem daně – je prodej nemovitosti

Poplatníkem daně – je kupující

 

Základ daně:

 • Prodejní cena se porovná se SDH (srovnatelná daň. hodnota)
 • SDH – stanoví FÚ
  • obvyklá cena nemovitosti podle cenových map
  • daň se platí z částky, která je vyšší
 • Sazba daně: 4%
 • Termíny přiznání a placení daně – daň se platí do 3 měsíců po měsíci, kdy byl proveden vklad na katastru nemovitostí.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy