Makroekonomie – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Makroekonomie

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Karin

 

 

MAKROEKONOMIE

 • věda, která se zabývá hospodářstvím státu (stav celostátního hospodářství) – zkoumá ekonomii jako celek – pohled na národní hospodářství
 • -zabývá se makroekonomickými agregáty – vrcholy 5-ti úhelníku
 • -agregáty – agregátní nabídka a poptávka

 

MAGICKÝ ČTYŘ (PĚTI) ÚHELNÍK

 • vše se navzájem ovlivňuje
  • HDP
  • INFLACE       
  • BILANCE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
  • MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI
  • STÁTNÍ ROZPOČET

 

Celkový produkt = množství statků a služeb vyprodukovaných za určité období (1 rok)

-ukazatele měření celkového produktu:

 • HDP
 • HNP

 

HDP= souhrn statků a služeb vytvořených za určité období výrobními faktory na území státu

 • -udává ekonomickou sílu země

 

MĚŘENÍ HDP

Metoda důchodová

–> vychází z fáze rozdělení (z hospodářského procesu) – každý, kdo se podílí na výrobním procesu, dostane odměnu
– sčítá jednotlivé odměny výrobního faktoru
– odměny výrobních faktorů (mzda + renta + úrok + zisk) => národní důchod + opotřebení (odpisy, ne všechno se opotřebovává) + nepřímé daně (DPH a spotřební daň) – nejsou zdrojem mého příjmu, ale jsou započítané v ceně

 

Metoda výdajová

 • sčítáme výdaje subjektů na trhu
 • spotřeba domácností (tvoří 2/3 HDP naše výdaje) + investice firem (OSVČ, podnikatel – budovy, suroviny, které nakupují na výrobu) + vládní výdaje (výdaje státu do jednotlivých resortu – veřejných statků, transferové platby nezahrnujeme, protože to pak utratí a bude to ve spotřebě domácnosti, novostavby taky ne, protože by to pak bylo v investice firem) + čistý vývoz (vývozy – dovozy)

 

Metoda produkční

 • sčítají se jenom přidané hodnoty při výrobě
 • Jsem zpracující firma dřeva a koupím surové dřevo, z kmene se udělalo prkno, prkna byla udělaná hezká palubka, to koupil truhlář a udělal z toho skříň, a to pak prodal -> projde to přes několik mezičlánků, sečte se ta mezihodnota přidané hodnoty – přidané hodnotě mezičlánku říkáme produkční hodnota
 • všechny 3 metody – finální číslo nám vyjde v běžných cenách = nominální HDP, 2016 – 4 773 mld.

 

Druhy HDP

 • skutečné HDP – to co nám vyjde nějakou metodou, co se skutečně vyprodukovalo
 • potenciální HDP – statistický odhad, matematicky nepodložené
  – kolik bychom mohli dosáhnout, kdyby všechny výrobní zdroje pracovali na max.

 

V jakých cenách ho počítáme?

 • Stálé – reálné HDP – přepočítává se z běžného HDP, není započítaná inflace
 • Běžné – nominální HDP – běžné momentální ceny – ceny v obchodě, (mléko za 15,. rohlík za 2,-) -jsme na ně zvyklí, ceny aktuálního roku + zkreslené inflací -> převádím na stálé
 • OKUNŮV ZÁKON = pokud se skutečné HDP od poten. Liší o 2%, pak naroste nezaměstnanost o 1%

 

HNP

 • = hrubý národní produkt
 • – vznikl v USA (mají nejvíc investic)
 • – je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období občany daného státu (jak na území tohoto státu, tak v cizině)

 

Čisté ekonomické bohatství

 • – nový ukazatel výkonu ekonomiky
 • – Když do HNP započítám produkci pro vlastní potřebu + šedá a černá ekonomika – negativní externality trhu

 

ŠEDÁ A ČERNÁ EKONOMIKA

 • Stát na tom tratí, zvedá se mu inflace a odláká investory
 • narušuje hospodářskou soutěž, přirozenou konkurenci
 • je to trestné

 

Šedá

 • úplatky – dáváme obnos peněz (či něčeho jiného), abychom získali nějakou výhodu, chceme něco urychlit, nečekat, předběhnout, nabídnout nejvíc… – z obou stran, zvedá inflaci
 • dnes už ne na účet, ale třeba dovolená, auto, bydlení -> těžko se dokazuje
 • transparency international – sleduje celosvětovou míru korupce, užitečné pro investory
 • máme zákon proti praní špinavých peněz – max. povolená částka 10 000 eur hotově, v bance 100 000,- bez udání důvodu – při častém posílání velkých částek zve banka klienty

 

Černá

 • mafie, daňové úniky, hospodářské podvody, praní špinavých peněz, organizovaný zločin, hospodářská kriminalita jednotlivců – padělání peněz, zpronevěra, neplacení daní
 • nekalou činností získání velkého množství peněz – nelze přiznat, nelze do banky opakovaně ukládat velké množství peněz bez dokladu důvodu -> musí je vyprat (např. prodej drog, korupce, kasina,..)
 • $ 500 mld. Ročně – černé peníze na trhu v Evropě

 

Stínová ekonomika

 • =odhad toho o kolik přichází stát kvůli černé ekonomice
 • =o kolik se zvedne HDP pokud by byla legální
 • -světová banka ji sleduje

 

Hospodářské cykly Hayeka

Krize přijde , vývoj nikdy nebude přímka – tyto 4 fáze se vždy po sobě opakují, nikdy ale přesně neodhadneme časový horizont jednotlivých fází

 • růst/expanze – zvedá se HDP, vyšší tempo růstu inflace, firmám se daří, nezaměstnanost klesá, vyrovnaný SR /firmy vyrábí, lidé nakupují, všichni mají práci
 • vrchol – všichni jsou spokojeni, chrlí se výrobky a těžko často až pozdě si ekonomika uvědomí, že lidé začínají pomalu šetřit, už všechno mají, P trochu klesne, ekonomika je rozjetá, firmy musejí s cenou dolů… = přehřátá ekonomika
 • krize
  • recese (úpadku), dá se to ještě zachránit, měla by se oživovat poptávka, a celkově trh à zhruba po půl roce se neoživená ekonomika dostává do deprese
  • deprese = krize – lidé šetří (což je podle Keynese špatně), firmy propouští à roste nezaměstnanost à zvětšuje se schodek, klesá HDP (protože daní se platí míň – kvůli větší nezam.) – velké firmy to ale přežijí
 • dno – měly by se uplatňovat zásady Keynesiánství, stát prostě musí podpořit ekon., a firmy (tahouny – důležité pro MO), stát dává záchranné balíčky, sice vše na úkor schodků, a poklesu HDP, ale lepší schodek než bankrot

Stát musí dávat lidem práci – ČR např. Oprava a výstavba silnic, zateplování domů, ČNB vypustila dluhopisy (splatnost 1 a 3 roky)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!