Manažer – otázka z managementu

 

Otázka: Manažer

Předmět: Management

Přidal(a): Verunka S.

 

 

 

Vlastnosti ideálního manažera:

 • vrozené:
  • určitá inteligence, temperament, sociální schopnosti (umění porozumět), potřeba moci, potřeba řídit někoho, umění přidávat svoje myšlenky, umění vcítit se do potřeb, rozhodnost, určité charisma, přirozenou autoritu, příjemné vystupování, potřeba získávat nové věci

 

 • získané znalosti a dovednosti:
  • ekonomická teorie, teorie podnikání, umět ovládat řízení, znalosti z určitého oboru, určité poznatky z psychologie, vyjadřovací schopnosti, dobrá duševní i tělesná kondice

 

Manažery můžeme rozdělit do 3 skupin:

Top manažeři

 • premiér, generál,…
 • tito pracovníci usměrňují veškeré činnosti a vytvářejí hospodářskou politiku
 • strategické plánování, organizování celé struktury, obsazování nejvyšších struktur, plánují motivační programy
 • nejvíce uplatňují podnikatelskou roli v podniku, přebírají na sebe odpovědnost za vlastníky, na jejich práci závisejí konečné výsledky firmy

 

Manažeři 2. linie (střední řídící pracovníci)

 • ředitel závodu, technický náměstek, vedoucí nákupu,…
 • taktické plánování, sestavují krátkodobé plány, organizují jim podřízené úseky, provádějí motivační programy, získávání a poskytování informací

 

Manažeři 3. linie (operační řídící pracovníci)

 • třídní učitelé
 • provádějí činnosti vyplývající z každodenních problémů, krátkodobě plánují, zajišťují zapracování nových pracovníků, provádí každodenní motivaci, sepisují zprávy a hlášení pro manažery 2. linie, jsou jen o stupeň níž než zaměstnanci, dohlížejí na jejich plnění

 

Manažerské dovednosti

 1. Technické dovednosti
  • schopnosti vykonávat a rozumět práci po technické stránce – schopnost používat obvyklé techniky, postupy, znalosti specializovaných útvarů
  • znalosti plánovacích technik, moderní komunikace
 • čím je manažer v řídící hierarchii níže, tím víc potřebuje specifické odborné znalosti (technické) a naopak, čím je manažer výš, tím jsou jeho znalosti univerzálnější

 

 1. Lidské dovednosti
  • dovednosti nutné k chápání jiných lidí a jednání s nimi
  • schopnost porozumět lidem, vžít se do jejich potřeb, schopnost komunikace

 

 1. Koncepční dovednosti
  • schopnost manažera vidět podnik jako celek, nejdůležitější je schopnost předvídat a analyzovat, pochopit jak na sebe jednotlivé části navazují
  • pro Top manažery

 

Manažerské role

Interpersonální (mezilidské) role

 1. reprezentant: reprezentuje podnik, ceremoniální povinnosti (pracovní obědy,…)
 2. vedoucí: je odpovědný za chod pracovníků, za práci lidí
 3. koordinátor: vyjednávání s lidmi mimo podnik (dodavatelé,…)

 

Informační role

 1. monitor: manažer nepřetržitě sleduje činnosti podniku, získává, shromažďuje a     analyzuje informace
 2. rozsévač: manažer předává informace podřízeným, ke kterým by se jinak nedostaly
 3. mluvčí: manažer zajišťuje informovanost nadřízených i externího prostředí firmy

 

Rozhodovací role

 1. podnikatel: uvádí nové myšlenky, je iniciátorem nových změn
 2. zachránce: snaží se dostat dané situaci pod kontrolu, reakce na situace, kdy podnik zkontroluje, když nastane živelná pohroma
 3. alokátor: rozhoduje jak použít omezené zdroje podniku, jak rozdělit finanční prostředky, jak hospodařit s časem
 4. vyjednávač: hledá přijatelná kompromisní řešení, uvádí do souladu protichůdné zájmy lidí
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!