Manažer v procesu řízení – maturitní otázka z ekonomie

 

Otázka: Manažer v procesu řízení

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): El

 

 

 

 

Manažer

 • rozvoj každé firmy je do značné míry závislý na osobě manažera
 • manažer je především profese a její nositel je odpovědný za dosahování požadovaných cílů
 • manažer by měl mít přirozenou autoritu, která je dána (mimo jiné):
  • odborná kvalifikace
  • morální vlastnosti
  • pracovní morálka
  • důslednost
  • partnerský vztah k podřízeným
  • vůdčí osobnost

 

Vznik manažera – vývojové fáze

 1. vlastník – podnikatel – manažer:
 • „sám sobě“
 • malá rodinná firma
 • vlastník, manažer řídí firmu a zároveň v ní pracuje

 

 1. vlastník – podnikatel – manažer:
 • „příjem zaměstnanců“
 • zvětšování firmy, vlastník a manažer v jedné osobě

 

 1. vlastník – podnikatel – zaměstnanci – manažer:
 • velké firmy s velkým obratem
 • vlastník nestačí na řízení firmy, najímá si manažery profesionály (manažerská revoluce)
 • nutnost kontroly manažerů
 • vydělení profese manažer, zájmové skupiny:
  • vlastníci
  • zaměstnanci
  • TOP management

 

 1. vlastník – podnikatel – zaměstnanci – manažer:
 • obrovské nadnárodní společnosti
 • velké množství M na všech úrovních
 • nutnost spolupráce V, Z, M
 • prodej zaměstnaneckých akcií
 • vznik odborových organizací
 • kolektivní vyjednávání mezi M s odbory
 • velkovýroba hromadná, pásová
 • automatizace, robotizace, ICT


Rozdělení manažerů podle úrovně řízení – postavení m. v organizaci

 • nejnižší management:
  • manažeři na nejnižším stupni řízení
  • jsou nadřízení pouze výkonným pracovníkům (dělníkům)
  • mistři dílen, vedoucí školní jídelny, vedoucí směny
  • operativní řízení, řešení každodenních dílčích problémů
 • střední management:
  • vedoucí útvarů firem, zásobování, marketing, personální oddělení
 • vrcholný management (TOP management):
  • nejvýše postavení řídící pracovníci (finanční ředitel,…)

 

Řídící pyramida

Styl práce manažera

 • navyklý způsob role manažera, vedení a řízení lidí
 • závisí na:
  • marketingovém prostředí
  • osobnosti manažera
  • spolupracovnících a podřízených
  • situaci v podniku
 • existují 3 styly práce, které se kombinují, manažeři dle stylu řízení – forma vztahu manažera ke spolupracovníkům

 

Manažeři dle stylu řízení

 • forma vztahu manažera ke spolupracovníkům

 

autokratický styl autokratický (autoritativní, diktátorský) – manažer je diktátor, vydává příkazy a vyžaduje jejich plnění, tvrdé tresty za nesplnění, o všem rozhoduje sám, vysoká kvantita a průměrná kvalita práce, pracovníci se rozdělují do 3 táborů – příznivci vedení, odpůrci vedení, lhostejní, hodí se do problémových firem
demokratický styl demokratický (partnerský) – manažer má přirozenou autoritu, používá více logické přesvědčování než přikazování, kolektivní rozhodování, vyslechne názory podřízených, ale rozhoduje sám, deleguje kompetence na podřízené, prostor pro tvůrčí práci zaměstnanců, týmová práce, vysoká kvalita a průměrná kvantita práce, hodí se do dobrých firem
liberální styl liberální (volný) – manažer neřídí nebo jen minimálně, pracovníci si dělají, co chtějí, nespokojenost, konflikty, dobří pracovníci odcházejí, malá kvantita i kvalita práce, pokud nemá manažer schopného zástupce, podnik bankrotuje, v praxi tento styl nepoužívat


Ideální manažer – předpoklady pro řídící činnost

Vrozené

 • temperament – celkový styl prožívání a chování (viz. obrázek)
 • inteligence – schopnosti objevovat a řešit problémy, síla představivosti, zdravý úsudek, schopnost účinné komunikace, sociální schopnosti
 • potřeba řídit, mít moc
 • umění vcítit se do potřeb druhých – spolupracovníka

 

Získané znalosti a dovednosti

 • ekonomická teorie
 • sociálně psychologické znalosti
 • metody řízení
 • dobrá tělesná i duševní konstituce
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!