Marketing – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Marketing – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Terezka

 

MARKETING

= 5P:

CENA (Price)

= peněžní částka, která se sjednává při nákupu či prodeji samotného produktu.

Pevná – nestanovuje podnikatel, ale stát → fixní cena (cigarety, léky, alkohol),
Smluvní – stanovuje podnikatel → orientace na náklady,

Tvorba ceny:
1. Nákladově orientovaná cena,
– náklad = spotřeba vyjádřená v penězích,
→Provozní (nákup materiálu),
→Finanční (úroky z úvěru),
– podnikatel si připočítává marži,
– VC + náklad + OM,
– Obchodní marže – rozpětí mezi cenou pořízení a prodejní,

2. Cena podle konkurence,
– využívá se u značkového zboží, kdy firmy si navzájem sledují cenu a kvalitu,
– můžou nastat situace,
a) cena je stejná jako u konkurence → spoléhá na svoji reklamu,
b) cena je nižší než u konkurence → můžeme vyvolat dojem nižší kvality, ale vysoké zisky,
c) cena vyšší než u konkurence → musíme přidat služby, abychom předčili konkurenci,

3. Cena vnímaná zákazníkem,
– sám zákazník si určuje cenu (prestižní, zakázkové..),

Význam ceny:
– poskytuje důležité informace o trhu,
– nejpružnější nástroj marketingu – přináší firmě zisk,
– výrazně ovlivňuje poptávku po zboží,

Cenové taktiky:
1. Politika vysokých cen,
– firma se orientuje na úzký okruh zákazníků,
– prestižní, dobré postavení na trhu,
– zákazník předpokládá vysokou kvalitu,
2. Politika nízkých cen,
– zaměřují se na levné produkty,
– zákazník předpokládá nižší kvalitu,
– firma zaznamenává vysoké zisky,
3. Politika vyrovnávacích cen,
– využívají ho převážně obchodní domy,
→mají slevy na některé produkty pod hranicí nákladovosti,
→jiné produkty mají ceny vysoké = ceny se vzájemně vyrovnávají,
4. Politika rozdílných cen,
– př. – město → vesnice (dražší),
– běžný → stálý zákazník (benefity),
– sezóna → mimosezóna,
Skonto = množstevní sleva,
Baťovská cena = končí 9 (39,-, 49,-),
Umělé ceny = vyvolá vysokou cenu a označí ji za zlevněné, ale cena je stejná, ne-li vyšší,

PROPAGACE

– každý podnikatel se snaží hledat způsoby, jak upozornit okolí na svůj výrobek,
– cílem je prodat co nejvýhodněji a v co největším množství,
– propagace znamená komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím,
– řadíme sem propagační mix:
1. Podpora prodeje*,
2. Prodejní personál (osobní prodej)*,
3. Reklama*,
4. Styk s veřejností (public-realation)*,
5. Přímý marketing*,

1. Podpora prodeje:
– jedná se o motivační nástroje,
– vzorky, kupony, ochutnávky, zboží se slevou, reklamní předměty,

2. Prodejní personál:

– jedná se o tzv. Osobní prodej,
+ – zákazník se může zeptat na samotný výrobek, vyzkoušet ho,
– – menší okruh zákazníků,

 • obchodní cestující – zaměstnanci firmy,
 • dealeři – živnostníci,

Obchodní cestující,
– pracuje na základě smlouvy,
– sociální a zdravotní mu platí firma,
– % z provize, plat,
– úkolem je informovat zákazníky o produktech a novinkách,

Obchodní zástupce – dealer,
– pracuje na základě živnostenského oprávnění,
– sociální a zdravotní si odvádí sám,
– dostává % z provize,
– může pracovat na 3 smlouvy,
→Výhradní zastoupení – 1 dealer pracuje pro 1 firmu v 1 regionu,
→Nevýhradní zastoupení – 1 dealer pracuje pro více firem a jezdí po celé republice,
→Smlouva o zprostředkování – většinou, když dealer komunikuje se zahraničím, po prodeji smlouva zaniká,

Key account = klíčový prodejce,
– je zaměstnancem firmy,
– sociální a zdravotní mu platí firma,

Merchendiser,
– je zaměstnancem firmy,
– má pouze plat,
– zaváží pouze MO a VO,

Proškolený personál

3. Reklama:
– neosobní tvorba,
– není zde přímý styk se zákazníkem,
+ – osloví široký okruh zákazníků,
– – drahá, nákladná,
– druhy reklam:
→primární – reklama na výrobek,
→selektivní – pouze na značkové zboží,
→kombinovaná – výrobek i firma,

4. Styk s veřejností:
– moderní způsob jak dát o sobě vědět,
– hlavním úkolem je propagace, aby se dostala do podvědomí zákazníka (sponzoring, projevy přes tiskové mluvčí, články do novin, projevy na veřejnosti, publikace),

5. Přímý marketing:
– zde se jedná o prodávání produktů přes internet,
→ samotná komunikace, bookování jízdenek a letenek přes různé servery,

PRODUKT + VÝROBEK 

– hmotný či nehmotný statek, který uspokojuje lidské potřeby,
– samotný prodej produktu je ale ovlivňován také abstraktními znaky (značkou, design, služby),

Životní cyklus výrobku:
– doba po kterou se výrobek udrží na trhu,

1. fáze
– zaváděcí cena,
– poptávka je nižší, podnikatel musí dát o sobě vědět reklamou,

2. fáze
– firmě se začíná dařit, zvyšuje se poptávka i obraty, ale jsou nestabilní,
– aby došlo k 3. fázi (stabilizace) musí podnikatel vložit co nejvíce do reklamy,

3. fáze
– všechno je stabilní,
– v této fázi chce být podnikatel co nejdéle, firmě se daří, obraty jsou stabilní,
→možnost investovat např. do moderních technologií,
– na konci fáze stabilizace dochází k poklesu prodeje – je to způsobeno interními nebo externími vlivy,

4. fáze
– úpadek,
– produkt se stahuje z prodeje,
– výrobní provoz se omezuje,
– management se rozhoduje zda skončí podnik,

Druhy produktů na trhu:
1. úplně nový výrobek na trhu,
– firma se rozhodla být leaderem (monopolem) na trhu,
→chce dosahovat maximálních zisků nebo může jít do úpadku – inovace nejvyššího řádu,

2. nový výrobek pro zákazníka,
– je již zavedený na trhu, běžně se prodává,
– podnikatel vylepšil kvalitu (např. prášek X gelové kapsle),

3. nový výrobek pro podnikatele,
– zde se jedná o produkt, který má good-will (post na trhu),
→podnikatel si kupuje licenci („frečízu“),

TOTÁLNÍ VÝROBEK

 1. a) jádro – podstata výrobku,
  b) značka – určitá tradice pro firmu,
  – měla by se lišit od ostatních (nápisem, kódem, symbolem, chutí, barvou, logo, graficky),
  c) kvalita – s kvalitou roste cena – kvalitní výrobek by měl mít štítek z čeho se skládá,
  d) vzhled – design – tvar, módnost,
  e) obal – přeprava, uchování, reklama, informace pro zákazníka,
  f) styl – trendy, módnost, barva,
  g) služby – např. Nábytek → doprava zdarma,
  h) záruční lhůta,
  i) instalace,
  j) spotřební úvěr.

 

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!