Marketing v cestovním ruchu

marketing

 

Otázka: Marketing v cestovním ruchu

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

 

HLAVNÍ SPECIFIKA SLUŽEB OBECNĚ

 • jsou nehmotné – není možné je vyzkoušet
 • výroba a spotřeba jsou místně a časově vázány – tj. vyráběny a spotřebovávány na místě
 • služby jsou pomíjivé – nelze je skladovat
 • spotřebitel přichází k výrobci
 • kvalita služeb je zcela závislá na znalostech a schopnostech poskytovatele
  • nejvýrazněji např. v případě restaurací, přepravců, CK nebo průvodců

 

SLUŽBY V POHOSTINSTVÍ A CR – ZNAKY

 • spotřebovávány v horizontu hodin, max. dnů
 • výrazný vliv psychiky a emocí při nákupu
 • větší důraz na úroveň a image služby
 • složitější distribuční cesty – „spotřebitel“/ klient přichází za „výrobcem“
 • větší závislost na komplementárních firmách
  • služby v CR jsou široce provázané – např. zájezd je vždy kombinací služeb
 • snazší kopírovatelnost služeb – kopírování pokrmů, zájezdů, ….
 • větší důraz na propagaci mimo sezónu – propagace letních zájezdů v zimním období

 

DEFINICE MG

Marketing je aktivita, která má dopomoci tomu, aby bylo správné zboží / služba nabídnuto

správným zákazníkům

ve správný čas a na správném místě

za správné ceny

s pomocí odpovídající propagace

a s ohledem na přiměřenost nákladů.

 

 

SPECIFIKA MARKETINGU V CR

 • Marketingový mix využívá více než 4P
  • 4P – product, price, place, promotion
  • 5P – people = pracovníci v CR
  • 6P –  packaging = kompletování služeb CR za výhodnější cenu
  • 7P programming  = obsah package
  • 8P partnership = výraznější spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli služeb
 • Větší význam ústní reklamy
 • Emotivní přitažlivost propagace
 • Složitější zavádění inovací
 • Důležitá je provázanost s komplementárními firmami
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!