Marketingová koncepce a prostředí, marketingový výzkum

 

Otázka: Marketingová koncepce a prostředí, marketingový výzkum

Předmět: Marketing

Přidal(a): Veronika Skalová

 

 

Marketingová koncepce

 • Platí zásada ‘‘Poznej potřeby zákazníka a prodáš‘‘
 • Firmy přizpůsobily firmu potřebám klienta (servis, věrnostní karty, služby, záruka)
 • Základem úspěchu je spokojený zákazník
 • Členění odbytu podle potřeb regionu
 • V současné době se tím řídí cestovní kanceláře nebo počítačové firmy

 

Společensko-ekosociální od roku 1970 – současnost

 • Platí zásada ‘‘ Pozoruj potřeby zákazníka a zohledňuje současné trendy a prodáš ‚‘‘
 • Klade důraz na původ výrobku (eko, bio, využití odpadu – recyklování)

 

Marketingové prostředí

 • Je to prostředí ve kterém se odehrávají marketingové aktivity
 • Dělí se na:
  • a) mikro prostředí- jsou to vlivy v bezprostřední okolí firmy patří k nim: organizace firmy, dodavatele, zákazníci, veřejnost, konkurence …
  • b) makro prostředí- je vzdálenější firmě a patří k nim: ekonomické vlivy (nezaměstnanost, inflace, podmínky vývozu dovozu, CLO)
 • demografické vlivy- složení obyvatelstva věkové , pohlaví
 • přírodní vlivy- klimatické podmínky
 • technologické vlivy- oblast bez energie, bez signálu
 • kulturní vlivy- náboženství, tradice, zvyky
 • Pro firmu je významné: image, vybavení, zdravé finance, lidské zdroje (vzděláni, IQ )

 

Marketingový výzkum

 • Jsou to aktivity, které zkoumají trh, výrobek, distribuční cesty, cenu a chování zákazníka.
 • Součástí výzkumu je i analýza získaných údajů, závěry a doporučení .
 • Firma se opírá o tzn. primární údaje – jsou velmi pracně získávány přímo v terénu a sekundární údaje – získáváme z účetnictví, statistiky, ročenek.
 • Mají interní (vnitřní) a externí (vnější) původ

 

Metody výzkumu

 • Pozorování – nejjednodušší a nejlevnější , personál pozoruje zákazníka během nákupu, sleduje jeho reakce
 • Experiment – může se uskutečňovat v laboratorních podmínkách nebo v terénu.
 • V laboratorních podmínkách jsou dotazování respondenti na různé výrobky jejich využití vlastnosti a cenu, závěry se vyhodnotí.
 • Respondenti jsou vybírání z různých socio skupin (kadeřnice, řezník, jaderný fyzik, puberťák, student..).
 • Závěry nejsou přesné, respondenti se chovají nepřirozeně.
 • Experiment v terénu – např.: změna, umístění zboží v regálu, výrazná změna ceny.. Sleduje se reakce zákazníka
 • Dotazník
  • a) písemné- zákazník obdrží dotazník v papírové podobě, vyplněný odesílá poštou nebo odevzdává prodejně
  • b) elektronicky
  • c) telefonicky

Je to finančně náročnější, ale informace jsou kvalitnější.

Nejčastěji jsou pokládány otázky uzavřené (ano/ne), používá se málo cizích slov, jsou krátké (otázky) a nesmějí zasahovat do soukromí respondenta ani ho přivádět do nepříjemné situace


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy