Marketingové strategie – otázka z ekonomie

 

Otázka: Marketingové strategie

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Bára

 

 

Slovo strategie je odvozeno od starořeckého slova „stratégia“. Původní význam tohoto slova bylo umění dovést válku ke svému vítězství.

 

Základní marketingové strategie

Každá organizace je jedinečná svým posláním. Proto musí mít vlastní marketingovou strategii. Existují tři takové základní strategie.

Strategie minimálních nákladů – podnik usiluje o co nejnižší náklady ve výrobě i v distribuci = menší prodejní cena než u konkurence, tato strategie je u firem, které se orientují na rozsáhlý trh

Strategie diferenciace produktu – zde se podnik zaměřuje na dosažení co nejlepšího produktu, uplatnění u středních a malých podniků

Strategie tržní orientace – podnik se zaměřuje na určité segmenty trhu

 

 

Marketingový plán – slouží k praktickému ověření zvolené marketingové strategie. Můžeme si ji představit jako cestovní mapu našeho dalšího podnikání. Plán nám sděluje, kde jsme nyní a kam se chceme dostat. Rozděluje se na krátkodobé cíle a na dlouhodobé cíle. Cíle musí být reálné a dosažitelné, ale zároveň to musí být cíle takové, aby motivovaly pracovníky k jejich dosáhnutí.

 

 

Marketingové cíle:

Ekonomické cíle

  • Vstup na nový trh
  • Růst obratu a prodeje

Psychografické cíle

  • Zvýšit stupeň známosti podniku
  • Změnit či posílit image firmy
  • Zvýšit vnímání výhod produktu

 

 

Průzkum trhu

Řeší informační potřebu o zákaznících. Průzkum trhu je důležitým faktorem k získání konkurenční výhody, zjišťuje, co lidé chtějí, jak a co nakupují, jak se rozhodují.

Primární výzkum trhu – informace jsou získávány na místě vzniku, data se získávají například dotazováním či pozorováním

Sekundární průzkum trhu – využívají se již existující dostupné informace

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!