Marketingový mix – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Marketingový mix – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Láva

 

POJEM MARKETING

= proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.

MARKETINGOVÝ MIX

= pro své podnikatelské strategie mohou firmy využít čtyř základních nástrojů, kterými ovlivňují situaci na trhu, protože tyto nástroje lze různě kombinovat, mluvíme o tzv. MIXU.

nástroje “4P”:

 1. Product
 2. Place
 3. Price
 4. Promotion

Product

 • definice: jakákoliv nabídka na trhu komukoliv.

druhy produktů:

 1. zboží,
 2. služba,
 3. produkty lidského myšlení (patenty, nahrávky, texty,…),
 4. osoby a jejich uskupení.

Spotřební zboží

 1. zboží a služby časté spotřeby (pivo, drogistické potřeby),
 2. zboží a služby občasné spotřeby,
 3. luxusní zboží a služby.

Životní cyklus zboží

 • každé zboží (i služby) má různě dlouhou tržní životnost, během ní má většina produktů stejný vývoj tržeb = životní cyklus produktu, znázorňujeme jej tzv. “S” křivkou.

 

Fáze křivky

Komplexní produkt

= teorie vychází z moderních filosofií podnikání, tzn.: jde o to uspokojit najednou co nejvíce a nejlépe zákazníkových potřeb.

další příklad:

KYTARA

 • jádro: zvuk, hudba, vytvoření tónů,
 • zvěcněný produkt: značka, typ kytary (el, akustická,…), druh použitého dřeva, typ strun, barva, kvalita zvuku, styl designu, určení pro určitý věk (velikost), cena, recenze,
 • rozšiřující produkt: sestavení dle přání, doručení, čištění (zdarma), vyzkoušení, výměna a instalace strun, prvotní naladění, instruktáž pro nováčky, oprava při poškození, dárek (např.: trsátko, noty,…), lekce, prodej na splátky, záruka.

Price

 • je důležitá pro zákazníka, protože je cenově orientovaný,
 • cena je nejpružnější,
 • cena jako jediná (ze 4-P) znamená příliv peněz do firmy,

druhy cen:

 1. podle místa
 • výrobní cena → velkoobchodní cena → maloobchodní cena,
 • dumpingové ceny = ceny pod úrovní nákladů.
 1. podle závaznosti
 • pevné ceny (stanovené státem),
 • smluvní ceny.

využití ceny:

a) slevy:

 • množstevní slevy,
 • podle zákazníka (studentské, seniorské, klubová členství,…),
 • dle životního cyklu (zaváděcí nebo doprodejové ceny),
 • sezónní,
 • dle místa prodeje (internet, kamenný obchod),
 • dle způsobu platby,
 • dle doby prodeje.

b) psychologické:

 • “baťovské ceny”,
 • velikost cenovky.

Place

DISTRIBUCE je cesta zboží od výrobce k zákazníkovi.

prodejní cesty:

a) přímé

 • výrobce → zákazník

b) nepřímé

 • mezi výrobce a zákazníka vstupují tzv. marketingoví prostředníci (velkoobchod, maloobchod, agent – není vlastníkem zboží)

Druhy distribucí:

 1. intenzivní (hromadná):
 • pro zboží časté spotřeby, kdy výrobci budují prodejní cesty pro širokou prodejní síť.
 1. selektivní (výběrová).
 • mezi stupeň mezi ad 1 a ad 3,
 • výrobci si vybírají pouze některé obchodníky.
 1. exkluzivní (výlučná):
 • pro luxusní zboží,
 • výrobce si musí hlídat počet prodejních míst.

Promotion

 • jde o zprostředkování žádoucích informací o produktech zákazníkovi,
 • výhoda pro zákazníka je lepší orientace.

 

patří sem:

 1. REKLAMA,
 2. PODPORA PRODEJE,
 3. PUBLICITA,
 4. OSOBNÍ PRODEJ.

1)Reklama

 • jakákoliv forma nepřímého představení produktu a je placená,
 • cílem reklamy je dlouhodobé působení na preference zákazníka a je společensky přijatelná,

druhy:

 1. tištěná a vysílaná reklama,
 2. obaly,
 3. brožury a katalogy,
 4. samolepky a odznaky,
 5. reklamní stánky a poutače,
 6. plakátovací plochy,
 7. nápisy (neonové),
 8. drobné propagační předměty,
 9. markýzy.

druhy působení na člověka:

racionálně

 • pomocí rozumných nástrojů má přesvědčit,
 • např.: technické parametry.

emocionálně

 • působení prostřednictvím pocitů,
 • příjemné (zvířecí mláďata, krásná těla, humor/nepříjemné ( -> úleva ).

funkce reklamy:

informační

 • hlavně u nových produktů.

přesvědčovací

 • používá se pro konkurenční boj, kde se zdůrazňují vlastnosti produktu (například srovnávací reklama).

připomínající

 • používá se ve fázi zralosti u notoricky známých produktů,
 • má obnovit a posílit vědomí zákazníků.

2)Podpora prodeje:

 • placená forma přímého představení,
 • má krátkodobé působení s cílem okamžitého nákupu, zákazník má získat dojem, že od společnosti získává nějakou výhodu,
 • patří sem: soutěže, množstevní slevy, výhodná balení, bezplatné vzorky, veletrhy a výstavy, ochutnávky, doprovodné akce, dárky, záruky, úvěru
 • podpora prodeje stojí firmy více peněz než reklama.

3)Publicita

 • neplacená forma většinou nepřímého představení produktu,
 • jde o vyjádření “nezávislých” spotřebitelů a proto je pro zákazníka důvěryhodná,
 • patří sem: spotřebitelské testy, hodnocení zákazníků (viz Mauerovo hodnocení restaurací), sponzorská činnost, práce oddělení PR, vyjádření známých osobností.

4)Osobní prodej

 • placená forma obvykle přímého představení produktu,
 • je založena na osobním kontaktu prodávajícího se zákazníkem,
 • je to nejagresivnější forma prodeje a je úspěšná,
 • výhodou je demonstrace výrobku a možnost reagovat na chování zákazníků,

existují 2 postupy:

a) “zabouchnuté dveře”

 • prodejce předloží vysokou nabídku a potom slevňuje.

b) “noha ve dveřích”

 • prodejce přichází s lákavou nabídkou a zdražuje.

Rozšířený mkt. mix ve službách

= “8P” – Product, Price, People, Programming, Place, Promotion, Package, Partnership.

People:

 • lidský faktor hraje v poskytování služeb zvláštní důležitou roli,
 • nenaladěný zákazník dokáže ohrozit kvalitně poskytnutou službu,
 • Výchova zaměstnanců pro služby.

Package:

 • jde o vytváření souborů služeb za jednotnou cenu,
 • to umožňuje uspokojit najednou více potřeb zákazníka,
 • jde například o ubytování all inclusive se snídaní,
 • v balíčku lze nabídnout méně žádané služby,
 • výhodou pro zákazníka je nižší cena než za jednotlivé služby a šetří zákazníkův čas a energii,
 • výhodou pro poskytovatele je snazší organizace práce a zvýšení tržeb.

 

 

Programming:

 • jde o vytváření programové náplně pro určitý balík služeb,
 • tyto programy podle druhu zákazníka mohou odlišit co zatraktivnit v nabídce,
 • např.: program pobytového zájezdu na 4 dny pro seniory,
 • ubytování, strava.

Partnership:

 • při vytváření programové náplně balíčku se osvědčilo podnikatelům ve službách navzájem spolupracovat a tím zatraktivnit nabídku,
 • tato spolupráce musí být vzájemně výhodná a všichni účastníci musí mít přibližně stejnou úroveň všech služeb,
 • např.: rodinný penzion na horách, průvodce, lanové centrum, taxi, půjčovny, sleva do restaurace, lyžařské školy.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!