Marketingový mix – maturitní otázka

 

Otázka: Marketingový mix

Předmět: Marketing

Přidal(a): Kirnik

 

MARKETINGOVÝ MIX

= soubor nástrojů, které má firma k dispozici pro oslovení zákazníků, distributorů a dodavatelů a pro povzbuzení poptávky a svých výrobcích.

 

Většina firem používá ZÁKLADNÍ MARKETINGOVÝ MIX- který se zakládá ze čtyř nástrojů, které označujeme ,, 4P „

 • VÝROBEK- PRODUCT
 • CENA- PRICE
 • DISTRIBUCE- PLACE
 • PROPAGACE- PROMOTION

 

Existuje také rozšířený marketingový mix, kde mohou být další nástroje- např. lidé, procesy

Všechny nástroje marketingového mixu jsou stejně důležité a musí být sladěny.

 • PPRODUCT: zabýváme se: kvalitou, obalem, vzhledem, designem, značkou, servisem, složkami -> výrobkový mix
 • PRICE: tvorba cen, cenová strategie, slevy, druhy cen -> cenový mix
 • PLACE: distribuční cesty, distribuční kanály, druhy -> distribuční mix
 • PROMOTION: reklama, osobní prodej, podpora prodeje, přímý marketing
 • PUBLICRELATIONS (PR) = vztahy s veřejností -> propagační mix

 

VÝROBEK

 • Je to cokoliv, co můžeme nabídnout na trh, co si získá zákazníka a slouží k uspokojení jeho potřeb (statek, služby, informace, program, osobnost)
 • Každý výrobek je charakterizován třemi faktory:
 • FUNKČNOST: schopnost vykonávat určitou činnost
 • ÚČINNOST: míra dosažení funkčnosti v závislosti na kvalitě
 • VZHLED: Estetický dojem, který má vyvolat u zákazníka zájem.

 

Význam faktorů

 • U některých výrobků nehraje vzhled roli (benzín, ropa, chemikálie, léky)
 • U některých výrobků musí být všechny tři faktory (elektronika, oblečení, auto, nábytek, telefon)
 • Pro některé výrobky je vzhled nejdůležitější (oblečení, šperky, obrazy)

 

Členění výrobků

a) SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ:

 • Běžné- pečivo, potraviny, pití, jízdenka
 • Zvláštní- oblečení, elektronika, nábytek
 • Speciální (luxusní)- dům ,loď, auto, kožešiny, šperky

 

b) SLUŽBY

 • Samostatné- kadeřník, kosmetička
 • Doprovodné- firma poskytuje služby k tomu co si koupíme
 • Kapitálové statky- nakupují firmy pro další zpracování nebo výrobu. Suroviny (drahé kovy), náhradní díly, stroje a zařízení
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy