Marketingový mix v CR – 8P

marketing

 

Otázka: Marketingový mix v CR – 8P

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

 

1) PRODUKT – SLUŽBA

 • služby v CR mohou poskytovat:
  • a) dodavatelé (ubytovací a stravovací zařízení, dopravci)
  • b) zprostředkovatelé (CK, CA apod.)
  • c) marketingové organizace měst, regionů,…
 • hlavní požadavky zákazníka na služby v CR:
  • dostupnost, snadné objednání / rezervace
  • vnímavost vůči jeho potřebám
  • kvalita
  • dostatek informací
  • přístupná cena
  • hodnota, kterou mu služba přinese
  • pověst a image; módnost
 • životní cyklus služby: – prostředky oddálení fáze poklesu:
  • snížení prodejních cen
  • zvýšení podpory prodeje
  • inovace služby / produktu
  • hledání nových cílových trhů
  • přizpůsobení produktu jiným segmentům

 

2) CENA

 • peněž. ekvivalent hodnoty zakoupené služby
 • cena jako jediná z celého MG mixu tvoří příjmy společnosti, ostatní „P“ prostředky odčerpávají
 • cena je v CR ovlivněna několika faktory:
  • a) dosaženými náklady
  • b) cíli společnosti
  • c) postavením společnosti na trhu
  • d) velikostí a pohybem poptávky
  • e) konkurencí
  • f) náklady na distribuci
  • g) sezónností
  • h) kvalitou poskytovaných služeb apod.
 • v CR je kladen velký důraz na systém slev založené na:
  • způsobu placení: hotovost x karta
  • množstevní slevy: u zájezdu každá 21. osoba zdarma, slevy v železnici
  • rodinné slevy
  • zaměstnanecké slevy: pro soukromé cestování, nikoliv na služební cesty
  • sezónní slevy
  • časové slevy: first minute (letenky) x last minute (zájezdy)
  • věkové slevy: děti, studenti, senioři
  • klubové a členské slevy
  • slevy pro časté uživatele

 

3) PROPAGACE

 • cílem je ovlivnit zákazníka v jednotlivých fázích nákupního procesu
  • a) informovat … na počátku rozhodování
  • b) přesvědčovat … při koupi
  • c) připomínat … následně po nákupu
 • nástroje propagačního mixu:
  • reklama
  • osobní prodej
  • podpora prodeje
  • public relations
  • direct marketing

 

4) UMÍSTĚNÍ NA TRHU – PLACE

 • jak dodat službu zákazníkovi
 • zákazník se musí dostavit na místo výroby služby
 • nejdůležitější zprostředkovatelé služeb CR:
  •  cestovní agentury
  •  cestovní kanceláře
  •  odborné organizace CR … např. ČCCR
  • organizátoři konferencí a mítinků

 

5,6) PEOPLE, PARTNERSHIP

 • kvalita poskytovaných služeb je přímo úměrná pracovníkům poskytujícím služby
 • základní požadavky na pracovníky:
  • vysoká kvalifikace
  • zdvořilost, ochota, pozornost
  • empatie
  • flexibilita
  • spolehlivost
  • zodpovědnost
  • komunikativnost
 • služby CR zpravidla netvoří jedinec, ale jsou souborem služeb řady lidí (zájezd … CK + řidiči + pracovníci ubytovacích a stravovacích zařízení + průvodci aj.) důležitá je tedy spolupráce (partnership)

 

7,8) PACKAGE A PROGRAMMING

 • Package (balíky) = vytváření souborů vzájemně se doplňujících služeb prodávaných za jednotnou, zvýhodněnou, cenu
 • Programming = vytváření obsahové náplně balíků služeb

 

Důvody pro vytváření packagů

 • nižší cena pro zákazníka
 • úspora času
 • záruka kvality (package je zpravidla osvědčený soubor služeb)
 • lépe uspokojí individuální požadavky
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!