Materiálové zásoby – účetnictví

 

Otázka: Materiálové zásoby

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

 

Zásoby patří do oběžného majetku, pro který je charakteristická jednorázová spotřeba a přeměna v jinou majetkovou složku. Účtujeme o nich ve třídě 1.

 

ČLENĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB

suroviny a základní materiálvstupují do výroby a tvoří jeho podstatu (u oděvu látka, u nábytku dřevo, u bot kůže, …)

pomocné látky – jsou součástí, nutné, ale netvoří podstatu (u oděvu třeba nit, knoflíky, nábytek – barva, šroubky, …)

provozní látky nejsou obsaženy ve výrobku, ale slouží provozu firmy (kancelářské potřeby, paliva, čistící prostředky, …)

náhradní dílyslouží k uvedení do původního stavu (knoflíky, náplně do propisek, …)

obaly a obalový materiálpytle, krabice, bedny, balící papíry, …

movité věci s dobou použitelnosti do 1 roku – pracovní nástroje

drobný hmotný majetekdoba použitelnosti delší než 1 rok a VC nepřesahuje hranici určenou UJ

ZBOŽÍ – nakoupené za účelem prodeje, v nezměněném stavu

 

ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ MATZERIÁLOVÝCH ZÁSOB

Oceňování zásob při pořízení

Způsob ocenění záleží na způsobu pořízení.

  • Nakoupené zásoby – pořizovací cenou
  • Zásoby vytvořené vlastní činností – cenou ve vlastních nákladech
  • Bezplatně nabyté zásoby – reprodukční pořizovací cenou

 

Oceňování zásob při jejich výdeji do spotřeby

1) Metoda průměrných cen

Cena při úbytku zásob se stanoví jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen.

  • Průměr proměnlivý (počítá se při každém výdeji)
  • Průměr periodický (počítá se za určité období, nesmí být delší než jeden měsíc jinak si ho stanovuje sama ÚJ)

 

Aritmetický průměr prostý = Cena za kus v jednotlivých dodávkách/Počet dodávek

Aritmetický průměr vážený = Souhrn všech cen ve všech dodávkách/Celkový počet kusů ve všech dodávkách

 

2) Metoda FIFO

FIFO – Jako první vyskladňujeme v cenách nejstaršího zboží

LIFO – Jako první vyskladňujeme v cenách naposledy dodaného zboží (v ČR je tato metoda zakázána)

 

ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB

Metoda A – účtujeme v účtové třídě 1, do nákladů dáváme až při spotřebě

Metoda B – pořízení zásob účtujeme přímo do nákladů, do účtové třídy 1 dáváme až na konci účetního období podle inventury

 

Princip metody A

Je složitější, ale dává lepší přehled o hospodaření firmy. Zásoby v průběhu roku zobrazujeme na majetkových účtech (zásoby materiálu, výrobků nebo zboží) a zároveň na skladových kartách.

Výhodou je, že máme kdykoliv přehled o stavu zásob.

Pořízení účtujeme na 111, převzetí na sklad na 112.

 

Princip metody B

Je jednodušší. V průběhu roku neúčtujeme na majetkových účtech, ale veškeré zásoby účtujeme přímo do spotřeby (do nákladů).

Firma neúčtuje o skladu zásob, ale pouze vede evidenci skladových zásob na skladových kartách

Při uzavírání je potřeba inventurou vyčíslit stav zásob, vyjmout tento stav ze spotřeby (z nákladů) a zaúčtovat jej na majetkové účty ve třídě 1.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!