Pojišťovnictví – otázka z bankovnictví a pojišťovnictví

 

Otázka: Pojišťovnictví

Předmět: Bankovnictví a pojišťovnictví

Přidal(a): Martina Davidová

 

 

Pojišťovnictví

 • Soustava pojišťoven a institutů pojištění
 • Upraveno zákonem o pojišťovnictví, občanským a obchodním zákoníkem

 

Pojišťovna = pojistitel

 • Instituce specializovaná na pojistné operace
 • Úkolem je ochrana občanů a organizací před nepříznivým dopadem nahodilých událostí

 

Pojistník

 • FO nebo PO, která uzavřela s pojistitelem smlouvu a je povinna platit pojistní

 

Pojištěný

 • Osoba, na jejíž majetek, život, zdraví nebo odpovědnost se pojištění vztahuje
 • Má právo na pojistné plnění

 

Pojistné

 • Cena za poskytovanou pojistnou ochranu
 • Platí ho pojistník

 

Pojistné plnění

 • Náhrada pojistitele v případě, že dojde k pojistné události

 

Pojistná událost

 • Skutečnost, kdy nastává pojistiteli povinnost plnit plnění
 • Je vymezena v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách

 

Povinné pojištění

 • Zákonem uloženo firmám a osobám
 1. Zákonné soc. pojištění osob – správce SSZ, jsou z něj vypláceny nemocenské dávky, důchody a podpory v nezaměstnanosti
 2. Zákonné zdravotní pojištění – správcem zdravotní pojišťovny
 3. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla – poskytují vybrané pojišťovny s licencí
 4. Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců – zaměstnavatelé uzavírají pro své zaměstnance u jedné z komerčních pojišťoven

 

Dobrovolné pojištění

 • Není povinné
 • Je uzavíráno na komerční bázi
 • Klient se může pojistit proti určitým rizikům, vybírá si některý z produktů nabídky komerčních pojišťoven

 

Druhy komerčního pojištění

Pojištění osob

 • Životní pojištění
 • Investiční důchodové pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Důchodové pojištění

 

Pojištění majetku občanů

 • Pojištění domácnosti
 • Pojištění nemovitosti

 

3) Penzijní připojištění

 •  specifické pojištění
 • vztahují se na něj výhody státního příspěvku a daňové úlevy
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!