Metody statistiky v CR

marketing

 

Otázka: Metody statistiky v CR

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

 

1. Hraniční statistika

 • při přechodu hranic: incoming / outgoing
 • pohraniční a cizinecká policie
 • nevýhody:
  • CR je pohyb – těžko zachytit (údaje doplněny kvalifikovaným odhadem)
  • nerozlišuje turista x návštěvník
  • nezjistíme cílovou zemi (destinaci)

 

2. Návštěvnost v ubytovacích zařízeních

 • eviduje turisty
 • v ČR jen v hromadných ubyt. zařízeních
 • nezachycuje pobyty v rodinách, penzionech, chatách apod.
 • =) skutečné počty jsou vyšší

 

3. Výzkumy v oblasti incomingového CR

 • přinášejí doplňující informace (spotřební chování turistů z různých zemí apod.)
 • v ČR je každý rok provádí ČCCR
  • dotazy (např.): délka pobytu, národnost, spokojenost, kde získali informace, kolikátá návštěva v ČR apod.
 • 3 vlny výzkumu:
  • letní období
  • na hranicích
  • zimní období

 

ČESKÉ STATISTIKY

 1. STAT vydávané Českým statistickým úřadem

 A) Zahraniční cestovní ruch

 • informace získává metodou hraniční STAT
 • přináší pohled na sezónní rozložení CR (evidence v jednotlivých měsících)
 • rozlišuje dvě skupiny zemí:
  • sousední země
  • s / bez vízové povinnosti
 • eviduje také použitý dopravní prostředek

 

B) Návštěvnost v ubytovacích zařízeních CR

 • sleduje návštěvnost ve čtvrtletích
 • informace získávány pomocí dotazníků
 • eviduje rozptýlení návštěvnosti dle jednotlivých krajů a vybraných měst

 

C) CR prostřednictvím cest. kanceláří

 • zachycuje počet účastníků organizovaného CR
 • 1x ročně
 • informace o: počtu příjezdů, počtu přenocování, průměrné délce pobytu aj.

 

D) Cestování (Travelling)

 • domácí a výjezdový CR obyvatel ČR
 • rozložení výdajů růz. domácností

 

 

2. STAT vydávané mimo ČSÚ

A) Kompendium statistik CR v ČR

 • vydává ČCCR
 • info: příjezdy / výjezdy, vybrané
 • makroekonomické ukazatel

 

B) Cestovní ruch v ČR 2004

 • vydává Ministerstvo pro místní rozvoj
 • STAT data o příjezdech, výjezdech, trendy posledních 5 let, devizové příjmy, výdaje, podíl na HDP,….- údaje od ČNB

 

C) Statistická ročenka ČR

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!