Mezinárodní finanční instituce – ekonomie

 

   Otázka: Mezinárodní finanční instituce

   Předmět: Ekonomie/Finance

   Přidal(a): Kanashi

 

 

Důvody vzniku:

 1. Začali vznikat po druhé světové válce kvůli pomoci jednotlivým členským státům.
 2. Zavedení jednotného mezinárodního systému – stejná pravidla obchodování pro všechny.
 3. Jednotná mezinárodní měna (nadnárodní měny).
 4. Odstraňování překážek – clo, zákony…
 5. Poskytování poradenství.
 6. Obchodování s cennými papíry.
 7. Devizové operace.

 

Instituce

1) Mezinárodní měnový fond (IMF):

 • Založen v USA.
 • Měnová reforma – peníze se měnili 1:50. Aby neměli peníze po válce.
 • IMF je odbornou organizací OSN. Poskytuje krátkodobé půjčky a konzultace.
 • Každý člen musí poskytovat podrobné ekonomické a finanční informace.
 • Kvóta – členský příspěvek (závisí na ekonomické síle a bohatství země) v domácí měně a v SDR.

Stanovy IMF – jsou základní listinou.

Cíle:

 • Podpora měnové kooperace prostřednictvím spolupráce a konzultace.
 • Odstraňování devizových omezení.
 • Poskytování devizových úvěrů (dočasné potíže).

 

Hlavní orgány IMF:

 • Rada guvernérů (stanovuje kvóty, přiděluje SDR, přijímá nové členy), Rada výkonných ředitelů, Mezinárodní měnový a finanční výbor.

 

Údaje o IMF:

 • sídlo ve Washingtonu.
 • Čím větší příspěvky dává země, tím více si může půjčovat.

 

Výhody členství – úvěry, možnost účastnit se projednávání a řešení problémů mezinárodního systému. Zvýšení úvěrové důvěryhodností a tím snížení úrokové sazby na další úvěr.

 

Povinnosti členů IMF:

 1. Včasná úhrada kvóty.
 2. Řádné splácení čerpaných zdrojů.
 3. Každý stát musí mít hospodářskou a finanční politiku, která vede k hospodářskému růstu.
 4. Poskytovat informace IMF – o množství vlastněného zlata, těžba zlata, o celkovém dovozu a vývozu zlata.

 

2) Skupina světové banky – WBG:

 • Světová banka (World bank group) je organizací pěti institucí.
 • Správním orgánem je Rada guvernérů, zastoupeny všechny státu EU.
 • Přidružení organizace OSN.
 • Rada výkonných ředitelů, prezidentem je Američan (vždy).
 • Publikace – zpráva o rozvoji světa.
 • Sídlo ve Washingtonu.
 • Cíl: snížit světovou chudobu.

 

Instituce WBG:

 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD).
 • Mezinárodní finanční korporace (IFC).
 • Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA).
 • Multilaterální agentura pro garanci investic (MIGA).
 • Mezinárodní centrum pro urovnávání investičních sporů (ICSID).

 

Program WBG:

 • Investice do lidského rozvoje – podpora vzdělání, životního prostředí, soukromého sektoru, ekonomické reformy…
 • Poskytuje půjčky (bezúročné nebo s nízkým úrokem) – odklady splátek.

 

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBR)

 • Půjčuje peníze zemím středně rozvinutým a rozvojovým za výhodné podmínky.
 • Zaměření – infrastruktura (silnice, doly, továrny…).

Mezinárodní finanční korporace (IFC)

 • Poskytuje bezúročné půjčky na odstraňování chudoby.

Multilaterální agentura pro garanci investic (MIGA)

 • Vytváří příznivé podmínky pro zahraniční investice v rozvojových zemích.
 • Poskytuje nekomerční pojištění firmám, které podnikají v rozvojových zemích.

Mezinárodní centrum pro urovnávání investičních sporů (ICSID)

 • Řeší spory v oblasti investic.

 

3) Banka pro mezinárodní platby – BIS:

 • Podpora mezinárodní měnové a finanční spolupráce.
 • Banka pro centrální banky.
 • Sídlí v Basileji (Švýcarsko).
 • Dřivé sloužila pro vypořádání náhrad po 1. a 2. světové válce.
 • Poskytuje metodické pokyny a informace.

 

4) Evropská investiční banka – EIB:

 • Poskytuje dlouhodobé půjčky na kapitálové investice subjektům ze soukromého i veřejného sektoru, včetně bank.
 • Úzce spolupracuje s orgány EU – země EU ji vlastní.
 • Sídli v Lucembursku.

 

5) Evropská centrální banka – ECB:

 • Centrální banka zemí eurozóny.
 • Od 1. 1. 1999 odpovídá za provádění měnové politiky v eurozóně.
 • Sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo).
 • Hlavní cíle: cenová stabilita.
 • ECB je nezávislá na ostatních institucích.

 

6) Evropská banka pro obnovu a rozvoj – EBRD:

 • Založena v roce 1991 v Londýně.
 • Pomáhá zemím střední a východní Evropy při budování tržního hospodářství a demokracie.

 

7) Rozvojová banka Rady Evropy – CEIB:

 • Přispívá na rozvoj sociálních investičních programů.
 • Poskytuje půjčky členským zemím nebo finančním institucím schválenými vládou.
 • Sídlí v Paříži.
 • Na pomoc přistěhovalcům, uprchlíkům. Uprchlické tábory.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!