Mikroekonomie – otázka z ekonomie (2)

 

Otázka: Mikroekonomie

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Šárka Simandlová

 

 

TRH

 • Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou
 • Vyměňují se zde statky za služby nebo výrobní faktory mezi jednotlivými ek. subjekty

 

Trh podle velikosti:

Místní

 • Farmářské trhy

Národní

 • Knihy v daném jazyce

Globální

 • auta

 

Trh podle množství zboží:

 • Dílčí
  • 1 zboží – zajímá se o něj firma
 • Agregátní
  • Trh veškerého zboží

 

Dělení:

 • Trh statků a služeb
  • Směňují se výrobky nebo služby (počítač, kalhoty, kadeřnice, švadlena)
 • Trh práce
  • Setkávají se ti, co nabízejí pracovní sílu a ti, co zaměstnávají (úřad práce) cena – mzda
 • Trh finanční
  • Zde se obchoduje s penězi a cennými papíry
  • Setkávají se věřitelé a dlužníci
  • Cena je úrok
  • Burza = organizovaný trh s cennými papíry (akcie)

 

EKONOMICKÉ SUBJEKTY

Domácnost

 • Konečný spotřebitelé, zákazníci na trhu, plátci daní (15 %)
 • Kupuje zboží (statky, služby), komodity (přírodní zdroje a suroviny)
 • Prodávají pracovní sílu, přírodní zdroj, kapitál

Firma

 • Prodává výrobky, které vyrobila – zboží, přírodní zdroje
 • Kupuje pracovní sílu, výrobní prostředky
 • Plátce daní (19 %)

Stát

 • Vybírá daně, ty jdou do školství, zdravotnictví, státní správu…
 • Kupuje přírodní zdroje, kupuje pracovní sílu
 • Prodává půdu, prodává veřejné služby + zboží, veřejné statky a služby
 • Vytváří zákonný rámec – zákony, výše daně

 

ZBOŽÍ

 • Statky zakoupené za účelem dalšího prodeje beze změny
 • Existence trhu je nutný předpoklad pro prohlubování specializace jednotlivých ek. subjektů, umožnuje směnu vyrobených statků za statky, které subjekt potřebuje pro svou vlastní potřebu

 

ZÁKON O NEVIDITELNÉ RUCE TRHU

 • Adam Smith
 • Na svobodném trhu – jedinec sledující svůj zájem podporuje blahobyt celé společnosti
 • Každý jedinec, který maximalizuje svoje vnosy a současně maximalizuje i celkové výnosy společnosti jako celku
 • Musí být soukromé vlastnictví, stabilní měnový systém a zdravá konkurence

 

KONKURENCE NA TRHU

 • Soutěž střetávání různých zájmů různých subjektů na trhu
 • Tržná subjekty vstupují na trh s jiným cílem a zájmem (výrobci chtějí maximální zisk, domácnost maximální užitek za co nejnižší cenu)

Dokonalá konkurence

 • Ideální model neexistuje
 • Všichni výrobci mají naprosto stejné podmínky, vstup na trh je volný
 • Na trhu je spoustu malých firem, vyrábí stejnorodý výrobek
 • Klady: ceny nebude vyšší než náklady příležitosti (z hlediska zákoníku)
 • Zápor: žádný výběr, vše je stejné
 • Dokonalost je v tom, že nedochází k plýtvání zdrojů
 • Jediná možnost zisku je ještě lépe využít zdroje

Nedokonalá konkurence

 • Monopol úplný
  • Protiklad dokonalé konkurence
  • Na trhu 1 velká firma, nabízí veškerou produkci a ovládá trh, její výrobek je jedinečný a neopakovatelný
  • Vstup na trh nesnadný
  • Zákazník v moci firmy, cena je vysoká, ale jestli výrobek chce, musí zaplatit, firma diktuje cenu, má velký zisk
  • Trh přestává fungovat, plýtvání zdrojů
  • Př. Pošta, ČEZ
 • Oligopol
  • Existují různé typy
  • Blíží se monopolu
  • Z mnoha výrobců jen málo firem spíše větších, které si rozdělily trh
  • Výrobek stejnorodý i různorodý
  • Podmínky vstupu jsou volné nebo s barikádami
  • Cenové války
  • Př. Ocelárny, letecká doprava
 • Monopolistická konkurence
  • Určité prvky monopolu, ale stále konkurence
  • Velké množství menších firem
  • Vstup volný
  • Výrobek je diferencovaný, ale velmi blízké substituenty
  • Nejvýhodnější
  • Spotřebitel si může výrobek vybrat, cena nemůže být moc vysoká-jsou to substituenty
  • Není zde tak velké plýtvání jako u monopolu

 

ZÁKONY TRHU

 • Jsou tendencí

 

POPTÁVKA

Ochota nakoupit určité množství zboží při dané ceně

 • Individuální
  • Poptávka jednoho tržního subjektu po jednom druhu zboží
 • Dílčí
  • Tržní poptávka celého trhu po jednom druhu zboží
 • Agregátní
  • Souhrn všech poptávek na trhu po všech druzích zboží
 • Zákon pružnosti poptávky:
  • S rostoucí cenou klesá poptávka
  • S klesající cenou roste poptávka

 

Faktory ovlivňující poptávku:

 • Cena
 • Demografické změny
 • Změny v důchodech
 • Změny v preferencích
 • Změny v cenách jiného zboží (substituty-jablka, hrušky; komplementy – auto, benzín)

 

NABÍDKA

 • Ochota prodat určité zboží za danou cenu
 • Množství zboží, které jsou výrobci ochotni vyrobit za určitou cenu v určitém čase
 • Individuální
  • Nabídka jednoho druhu zboží od jednoho výrobce
 • Dílčí = tržní
  • Nabídka jednoho druhy zboží všech výrobců
 • Agregátní
  • Souhrn všech nabídek zboží všech výrobců
 • Zákon pružnosti nabídky:
  • S rostoucí cenou nabídka roste
  • S klesající cenou nabídka klesá

 

Faktory ovlivňující nabídku:

 • Cena
 • Náklady na výrobu a obchod
 • Změny vnějších podmínek
 • Změna kapitálové výnosnosti

 

CENA

 • Peněžní částka, kterou je kupující
 • ochoten zaplatit za dané zboží a za kterou je prodávající ochoten dané zboží prodat
 • Závislá na nabídce a poptávce:
  • Nabídka vyšší – trh přesycen
  • Poptávka vyšší – cena nahoru, snižuje se kvalita
 • Rovnovážná cena = ideální stav, reálně velmi mimořádná, na trhu existuje výjimečně
 • 2 funkce:
  • Eliminuje neefektivní výrobu
  • Reguluje množství zboží na trhu
 • Tvoří se i cena výrobních faktorů

 

PENÍZE

 • Zvláštní druh ekonomického statku
 • Pro placení zboží, služeb, mzdy při úhradě dluhu
 • Historie:
  • Směna, zboží a služeb za jiné
  • Neutrální směna (mušle, dobytek…)
  • Vznik všeobecného ekvivalentu – peníze v podobě mincí
  • Zlaté groše
  • Papírové peníze, mince, bezhotovostní platby – 20.století
 • Funkce
  • Míra hodnoty – nástroj porovnání hodnot statků a služeb
  • Prostředek směny – zprostředkování a usnadnění směny
  • Uchovatel hodnoty – uchovává hodnotu v čase
 • Měna = soustava peněz určitého státu
 • Měnový kurz = poměr mezi měnovými jednotkami různých států
 • Cizí měna
  • Devize

 

Měna je:

 • Konvertibilní
  • Plně směnitelná s ostatními měnami v určitém kurzu
  • Směnitelné všude na světě
 • Částečně konvertibilní
  • Stát stanoví omezující pravidla výměny měny
 • Nekonvertibilní
  • Měna platná pouze na území daného státu, stát zakáže držení cizích měn (v totalitních režimech)

 

TRH PRÁCE

 • Tvoří ekonomicky aktivní obyvatelé (zaměstnaní i nezaměstnaní, práceschopní)
 • Poptávka po pracovní síle
 • Odměna je mzda
 • Vyšší nabídka – nezaměstnanost = stav trhu práce, kdy nabídka práce převládá nad poptávkou

 

Míra nezaměstnanosti:

 • V % počet nezaměstnaných; celkový počet ekonomicky aktivních
 • V ČR počet nezaměstnaných 15-64; celkový počet v tomto věku
 • Frikční
  • Krátkodobá nezaměstnanost s předcházením z jednoho zaměstnání do jiného (nedokonalá mobilita, nedostatečné info, sezonní výkyvy)
 • Strukturální
  • Strukturální změny v národním hospodářství (technický pokrok, změny v ekonomice, změna výrobního místa v zemi)
 • Cyklická
  • Výkyvy v hospodářství

 

Politika nezaměstnanosti:

 • Činnost státu, která optimalizuje fungování státu pomocí nástrojů, které ovlivňují nabídku a poptávku
 • Aktivní
  • Rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, podpora osob se zdravotním postižením, poradenství, příspěvek při novém podnikání, Investiční pobídka (hmotná podpora, která je vydána zaměstnavateli za účelem vytvoření nového pracovního místa nebo je určená pro rekvalifikaci či školení)
 • Pasivní
  • Tlumí dopady nezaměstnanosti
  • Podporu nezaměstnaným vyplácí Úřad práce max. 5-11 měsíců podle věku – první dva měsíce 65 %, dalších dva měsíce 50 % a v další měsíce 45 % podle průměrného platu v posledním zaměstnání
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!