Moderní obaly pro výrobní průmysl

 dáno moderními výrobními technologiemi a ekonomikou takového balení. Opakovaně použitelné plastové obaly jsou široce používány v automobilovém, elektronickém, farmaceutickém, potravinářském a mnoha dalších odvětvích. V průmyslové výrobě různých průmyslových odvětví jsou všude, kde je to možné, velmi často voleny a používány opakovaně použitelné obaly. Stále častěji se jedná o obaly na bázi plastu. Je to

 

Jakým výzvám čelí balení a přepravní kontejnery pro výrobu?

 • Logistické procesy a dodavatelské řetězce využívají hromadné vratné obaly, univerzální kontejnery a vyhrazené obaly pro specifické přepravní požadavky.
 • Všechny typy obalů a přepravních kontejnerů používaných v průmyslu k přepravě výrobků, polotovarů, dílů a komponentů musí vydržet především opakované použití. Společnosti a podniky hledají ve svých systémech nejoptimálnější řešení a používané způsoby dopravy a balení jsou důležitým faktorem ve výrobních procesech.

 

Optimální obalová řešení musí splňovat následující charakteristiky;

 • Musí být odolné, aby vydržely opakované použití a zajistily bezpečnost přemisťovaných předmětů.
 • Měly by mít vysoký stupeň ochrany pro přepravované náklady, aby nedošlo k poškození výrobků.
 • Měly by být co nejlehčí, aby se minimalizovaly náklady na dopravu a manipulaci. Čím lehčí je obal, tím méně energie je potřeba na jeho přepravu a přesun.
 • Musí splňovat požadavky pro provoz v uzavřených okruzích. Vratné přepravní kontejnery a opakovaně použitelné obaly, čím lépe jsou vhodné pro cyklický provoz, tím lépe funguje přepravní systém.
 • Měly by být ekonomické. Balení by mělo poskytovat nejlepší poměr ceny a požadavku.
 • Měly by se přizpůsobit požadavkům daného dodavatelského řetězce, specifické povaze přepravovaného zboží a specifické povaze přepravy.

 

Moderní přepravní obaly pro výrobní průmysl.

 • Moderní obalové a přepravní kontejnery pro výrobu a průmysl dokážou díky využití inovativních technologií a alternativních materiálů překvapivě dobře skloubit všechny požadavky na ně kladené.
 • Plastové obaly založené na konstrukci na komorových deskách jsou jedním z předních moderních řešení, které si získává stále větší podíl na trhu.
 • Oproti obalům z jiných materiálů mají značné výhody. Ve srovnání s kartonovými a kartonovými obaly jsou srovnatelně lehké a předčí je z hlediska opětovné použitelnosti, odolnosti a přizpůsobivosti. Ve srovnání s plastovými obaly vyráběnými tradičními metodami vstřikování apod. s podobnými pevnostními vlastnostmi jsou ekonomicky lepší. Totéž platí pro kovové nebo dřevěné obaly. Snadná výroba kontejnerů, přepravek, krabic a všech druhů obalů z lehčených lepenek umožňuje dosáhnout velmi příznivých nákladů na zavedení moderních obalů z lehčených desek. Při zachování vysokých ochranných a odolných vlastností.
 • Další výhodou obalových a přepravních kontejnerů na bázi polypropylenových komorových desek je jejich ekologický aspekt a hospodárnost uzavřeného okruhu. Opakovaně použitelné obaly neprodukují odpad a obaly se po jednom použití nevyhazují. Přepravní kontejnery a plastové boxy vyrobené z polypropylenových desek lze v uzavřeném okruhu používat několik let. A po vyřazení z provozu jsou plně recyklovány. Materiál je regranulován a použit k opětovné výrobě komorových desek nebo jiných výrobků.

 

Ekonomické hledisko vyhrazených přepravních obalů.

 • Při porovnávání ekonomiky použití obalů v průmyslové dopravě je třeba vždy brát v úvahu celkový obraz a širší dobu používání obalu. Porovnávat jednotkové ceny různých druhů obalů nedává smysl. Při přejímání kritéria opakovaně použitelných obalů se proto musíme dívat na požadavky na obaly a do jaké míry je daná řešení splňují.
 • Truhly, boxy a kontejnery na bázi polypropylenových komorových desek se vyznačují velmi příznivým poměrem ceny a vlastností, což se promítá do jejich rostoucí obliby.
 • Vyzýváme výrobce, dodavatele, subdodavatele a značky z různých průmyslových odvětví, aby nahlédli do svých přepravních a logistických procesů, ve kterých je možné používat moderní opakovaně použitelné obaly. Ngplast jako výrobce přepravních obalů díky svým zkušenostem a rozsáhlému portfoliu projektů poskytuje pomoc a poradenství. Spolupracujeme s firmami z celé Evropy. www.ngplast.cz

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!