Motivace a vedení lidí (řízení lidí) – otázka z managementu

 

Otázka: Motivace a vedení lidí (řízení lidí)

Předmět: Management

Přidal(a): Verunka S.

 

 

 

Motivace a vedení lidí (řízení lidí)

 • je hlavní náplň práce managerů na všech úrovních
 • schopnost vést, motivovat a stimulovat lidi ke kvalitnímu plnění cílů
 • zahrnuje 2 procesy:
  • motivace: poskytování důvodů pracovníkům, proč pracovat nejlépe
  • vedení lidí: snaha ukázat podřízeným, jak práci udělat

 

Motivace

pozitivní motivace

 • je dána pozitivním postojem
 • dává pocit uspokojení práce
 • je účinnější, vede k tomu, že zaměstnanec chce dělat sám úkoly

 

negativní motivace

 • spočívá v obavě před trestem, využívá se u netvůrčích zaměstnání

 

motivační faktory:

 • hmotné (mzda, peněžité i nepeněžité)
 • nehmotné (srážka ze mzdy, pokuty) – působí na psychiku
 • pozitivní hmotné: pochvaly

 

Motivace je dána potřebami člověka

 1. Maslow
  • vycházel z toho, že potřeby člověka nejsou uspořádané, a tak je uspořádal do pyramidy
  • tato teorie vychází z předpokladu, že člověk musí uspokojit potřeby na nižší úrovni a pak nejvyšší (zajištění rodiny, zajištění snesitelných pracovních podmínek,…)
 2. zajištění rodiny, snesitelných pracovních podmínek
 3. zdravotní a sociální pojištění, existenční jistota, bezpečí
 4. mezilidské vztahy na pracovišti
 5. získat společenské uznání, pochvaly, povýšení
 6. ztotožnění práce s koníčkama (zájmy)

 

Vedení lidí

 • při řízení uplatňuje řídící pracovník různý styl řídící práce, který je závislý na jeho vlastnostech, osobních postojích a návycích, konkrétní situaci, kterou má řešit, a koho má řídit

 

Styly vedení lidí:

 • autokratický styl
  • vedoucí pracovník rozhoduje sám bez ohledu na náměty (návrhy) podřízených; vydává příkazy podřízeným a detailně neustále kontroluje, jestli byly splněny; má určitý odstup od podřízených
  • tento styl je typický pro armádu; uplatňuje se zejména tam, kde podřízení nechtějí práci, nebo o práci nepřemýšlejí a potřebují přesně pokyny, co mají dělat+ situace s rychlými rozhodnutími (není čas radit si s kolektivem)

 

 • demokratický styl
  • bere ohled na názory podřízených; o problémech se s nimi diskutuje, ale konečné slovo má vedoucí pracovník; kontroluje splnění svého rozhodnutí
  • podřízení musí mít zájem o práci; musí o ní přemýšlet
  • projektování, marketingové činnosti
  • vedoucí pohlíží na spolupracovníky jako na partnery; zapojuje je do rozhodování

 

 • liberální styl
  • pracovník (manager) přebírá funkci konzultanta; většinou nepoužívá přímé řídící příkazy; vytváří podmínky pro nápady pracovníků a svůj názor poskytuje, pokud je na něj tázán; umožňuje tvořivou realizaci pracovníků
  • uplatní se to tam, kde tvůrčí řídící pracovníci, kteří mají s vysokoškolským vzděláním velkou motivaci k práci
  • výzkumná pracoviště; úkolem vedoucího je vytvářet podmínky pro práci, organizovat týmovou spolupráci a směřovat podřízené k naplnění cílů podniku
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy