Mzdy – maturitní otázka

 

   Otázka: Mzdy

   Předmět: Personalistika, Ekonomika, Účetnictví

   Přidal(a): MZDY-ekonomika

 

 

1) MZDA ZÁKLADNÍ:

 • Časová
 • Úkolová
 • Podílová
 • Kombinovaná

 

ČASOVÁ:

 • Hodinová, paušální
 • Používá se pro činnosti, kde nelze ovlivnit pracovní výkon nebo pracovní tempo
 • Tarif za hodinu, nebo paušálně, kdy máme stanovenou mzdu na měsíc, a počítají se dny, které byl zaměstnanec v práci
 • Př.: administrativní pracovníci, řídící pracovníci, vedoucí, prodavačky, učitelé

 

ÚKOLOVÁ:

 • Závisí na odvedené práci, používáme ji tam, kde lehce vypočítáme práci pracovníka.
 • Jsou stanovené výkonové normy
 • Používá se tam, kde lze stanovit množství práce, které se má vykonat za určitý čas
 • Př.: sázeči stromků, sběrači ovoce

 

PODÍLOVÁ:

 • Zaměstnanec obdrží podíl z dosaženého výsledku práce
 • Třeba v % z tržeb, nebo % ze zakázky, nebo stanovenou částku
 • Př.: obchodní zástupce, obchodní cestující, prodejci parfému a nádobí – Zepter, Avon Lady

 

KOMBINOVANÁ:

 • Dochází ke kombinaci více druhů mezd
 • Př.: časová + podílová -> číšník, kadeřnice
 • Pracovnice v bance -> časová + úkolová

 

2) POBÍDKOVÉ SLOŽKY

 • ODMĚNY ZA NEPOVINNOU PRÁCI

 

OSOBNÍ OHODNOCENÍ (osobní příplatek)

 • Většinou pravidelnou součástí hrubé mzdy, mělo by vyjadřovat kvalitu práce zaměstnance, nebo důležitost osoby pro podnik.

 

PRÉMIE A ODMĚNY

 • Někdy se vyplácejí v naturáliích
 • PRÉMIE = stanový se limit, ale my navýšíme výrobu -> dostaneme odměnu, když zvýšíme výrobu př.: o 10%
 • ODMĚNY = dostávají se na vánoce, před dovolenou, odměny za pracovní pohotovost, odměny za dobrou reprezentaci podniku.

 

PŘÍPLATKY

 • Některé jsou povinné
 • Př.: noční příplatky (od 22:00 do 6:00)-> min 10% z průměrného výdělku
 • Za sobotu a neděli -> 10% z průměr. výdělku
 • Ve svátek -> 100% z průměrné mzdy, ale nejprve se poskytuje náhradní volno

 

PRÁCE PŘES ČAS

 • Poskytuje se, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na náhradním volnu -> 25% z průměrného výdělku

 

VE STÍŽENÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

 • -> 10% z min. mzdy

 

3) NÁHRADY MZDY

 • Vyplácejí se tehdy, když zaměstnanec nepracoval, avšak měl by na mzdy nárok

DOSTÁVAJÍ SE ZA:

 • Buď je stanový zákon, Př.: za dovolenou, státní svátek
 • Překážky v práci, Př.: živelná pohroma, svatba, pohřeb, nemožnost se dostat do práce, řízení u soudu jako svědek.

 

VÝPOČET MZDY

 • ZÁKLADNÍ MZDA ( ZKM)
 • PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
 • NÁHRADY MZDY
 • HRUBÁ MZDA (ZKM + náhrada mzdy + příplatky (pobídkové složky)
 • ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
 • SOCIÁLNÍ POJ.
 • ZÁLOHA NA DAŇ Z PŘÍJMU
 • SHM (super hrubá mzda)
 • ČISTÁ MZDA = Hrubá mzda – zdrav. poj. – soc. poj. – záloha na daň
 • MZDA K VÝPLATĚ = Čistá mzda – měsíční platby penzijního připojištění, soudem přikázané alimenty, exekuce na plat.

 

Výpočet ÚKOLOVÉ MZDY

 • Sazeč zasadil 3000 stromů, tarif 50 Kč za hodinu, výkonová norma 20 stromků za hodinu
 • Úkolová mzda = (hodinový mzdový tarif)/(norma ) = 50/20 = 2.5
 • ZKM = počet stromků x úkolová sazba = 3000 x 2,5 = 7500 Kč

 

Výpočet ČASOVÉ MZDY

 • Vypočítá se na základě hodin, které jsme odpracovali
 • ZKM = odpracovaná doba v hodinách x mzdový tarif

 

Základní mzda: ZKM = (PRŮMĚRNÁ MZDA)/(POČET PRACOVNÍCH DNŮ)  x počet odpracovaných dnů

Počet odpracovaných dnů = počet dnů, které zaměstnanec fyzicky odpracoval

Hrubá mzda: HM = ZM + NH + pobídkové složky

Průměrný výdělek: PV = (HM za minulá kalendářní čtvrtletí-NH za m.k.č)/(POČET PRACOVNÍCH DNÍ za m.k.č.-(DOVOLENÁ+NEMOC).)

Náhrada mzdy: NH = PV x počet pracovních dní dovolené

Zdravotní poj = 4.5% z HM

Sociální poj = 6.5% z HM

Super hrubá mzda SHM = Hm + soc. poj. (25% z HM) + zdrav. poj. (9% HM)

Záloha na daň z příjmu = 15% ze SHM

 

ÚČTOVÁNÍ MEZD

 • Podkladem pro zaúčtování mezd jsou zúčtovací a výplatní listiny, kde jsou uvedeny všechny složky hrubé mzdy i všechny srážky (zdrav. poj., soc. poj., záloha na daň z příjmu.)

Postup účtování mezd

Hrubá mzda (součet všech základních složek mzdy)

 • 521/1 – Mzdové náklady – hrubá mzda
 • 521/2 – Mzdové náklady – náhrada za nemoc
 • 336/1 – zdrav. poj
 • 336/2 – soc. poj

 

Hrubá mzda se účtuje jako závazek vůči zaměstnanci a jako mzdový náklad.

Zdravotní a sociální pojištění strhávané zaměstnavatelem

 • Podnik je povinen strhnout svým zaměstnancům z hrubé mzdy zdravotní (4,5%) a sociální (6,5%) pojištění.
 • Srážka se účtuje jako snížení závazků vůči zaměstnancům a současně jako závazek vůči státu na účtu:
  • 336/1 – zdrav. poj
  • 336/2 – soc. poj

 

Záloha na daň z příjmu

 • Zaměstnavatel je povinen svým zaměstnancům srážet zálohu na daň z příjmu a odvádět ji na příslušný účet finančního úřadu jako příjem státního rozpočtu.
 • Srážka zálohy daně se účtuje jako snížení závazků podniku vůči zaměstnanci a současně jako závazek podniku ke státu
 • Účet:
  • 342 – ostatní přímé daně

 

Sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

 • Podnik musí povinně odvádět 34% objemu hrubých mezd jako příspěvek státu na sociální (25%) a zdravotní poj. (9%)
 • Účtujeme jako závazek podniku vůči státu a současně jako náklad
 • 524 – zákonné sociální a zdravotní pojištění
 • 336/1 – zdrav. poj
 • 336/2 – soc. poj

 

Je-li zaměstnanec nemocný, poskytuje se mu náhrada nemoci

 • Náhrada mzdy není součástí hrubé mzdy -> nedaní se.
 • Za první 2 týdny nemoci se neposkytují nemocenské dávky ze soc. poj, ale náhrada mzdy, (kromě prvních 4 dnů)
 • Účtujeme jako závazek vůči zaměstnancům a současně jako náklady na účtu:
  • 521/2 Náhrada nemoci
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy