Náklady a výnosy – maturitní otázka z ekonomie

 

   Otázka: Náklady a výnosy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): matyka97

 

 

NÁKLADY = spotřebované vstupy vyjádřené v peněžních jednotkách

VÝNOSY = vyprodukované a prodané výstupy vyjádřené v penězích

-výnosy, které se vztahují k podaným výkonům, se nazývají tržby

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK = rozdíl mezi výnosy a náklady

Zisk – pokud je HV kladný

 1. Odvádí jako DPH do SR
 2. Ponechá si pro potřeby podniku

Ztráta – pokud je HV záporný

 

Rozdělení NÁKLADŮ:

Pro potřeby účetnictví:

 1. PROVOZNÍ – souvisejí s hlavní činností podniku
 • př. materiál, odpisy, mzdové N, energie, opravy, doprava,…
 1. FINANČNÍ – spojeny s pohybem peněz při placení
 • př. placené úroky,…
 1. MIMOŘÁDNÉ – vznikají z neplánovaných/neobvyklých situací → těžké ovlivnit
 • př. škody,…

 

Podle kalkulace:

 1. PŘÍMÉ (=jednicové) – lze snadno stanovit na jednotku (výrobek), př. pár bot
 2. NEPŘÍMÉ (=režijní) – nelze je stanovit přímo na jeden výrobek

 

Podle vztahu k objemu výroby prodeje

 1. FIXNÍ = stálé, pevné (př. nájemné, odpisy)
 2. VARIABILNÍ = proměnlivé, jejich výše se mění podle produkce
  • Proporcionální – př. spotřeba materiálu
  • Progresivnírychleji než objem produkce – př. náklady na přesčasové mzdy
  • Degresivnípomaleji než objem produkce

 

Rozdělení VÝNOSŮ:

 1. PROVOZNÍ – souvisejí s hlavní činností podniku
 • př. prodej statků, služeb,…
 1. FINANČNÍ – spojeny s pohybem peněz
 • př. přijeté úroky,…
 1. MIMOŘÁDNÉ – vznikají z neplánovaných/neobvyklých situací → těžké ovlivnit
 • př. přijeté náhrady škod od pojišťovny,…

 

KALKULACE

= stanovení ceny

Obvykle se cena stanovuje jako součet NÁKLADŮ + ZISKU + DPH

DPH má 3 sazby: základní – pro většinu výrobků a služeb (21% z ceny)

snížená – pro většinu potravin (15% z ceny)

druhá snížená – kojenecká výživa, knihy, farmacie (10%)(od roku 2015)

→některé věci jsou do DPH osvobozeny (fin. činnosti, pošta, zdravotnictví,…)

 

 • Předběžná – před zahájením, předpokládané náklady
 • Výsledná – po provedení výkonu, obsahuje skutečné náklady

 

Stanovení nákladů na kalkulační jednici

 • Přímé náklady (=jednicové)

– u předběžných kalkulací se stanoví na kalkulační jednici podle norem

(norma spotřeby materiálu, výkonová norma času, hodinový mzdový tarif)

 • Nepřímé náklady (=režijní)

nejprve se stanoví celkový objem, poté se vypočítá podíl na kalkulační jednici

 

→ 3 ZPŮSOBY:

Kalkulace dělením

– nejjednodušší postup

– pokud podnik vyrábí 1 druh výrobku

Postup: celková částka se vydělí množstvím výrobků

 

Kalkulace dělením pomocí poměrových čísel

– pokud podnik vyrábí několik stejnorodých výrobků, které se od sebe liší velikostí, objemem,…

 

Kalkulace přirážková

– pokud podnik vyrábí několik různorodých výrobků

Postup: režijní náklady se na jednici stanoví pomocí přirážky

Přirážka vyjadřuje poměr režijních nákladů k rozvrhové základně

rozvrhovou základnu si zvolí podnik většinou sám, nejčastěji je to přímý materiál, přímé

mzdy nebo celkové přímé náklady

 

KALKULAČNÍ VZOREC

=tvoří jednotlivé položky přímých a nepřímých nákladů

 1. PMa – základní materiál – na kalkulační jednici (př. dřevo na 1 židli)
 2. PMz – přímá mzda – – l l –    (př. mzdy výrobních dělníků)
 3. OPNáostatní přímé náklady, – l l – (př. pojistné – sociální+zdravotní)
 4. VRvýrobní režije→ náklady vznikající ve výrobním středisku (př. odpisy, opravy, údržba)

=> VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY

 1. ZRzásobovací režije – náklady vznikající při zásobování podniku, skladováním materiálu (př. mzda skladníka, odpisy ze skladu,…)
 1. SRsprávní režije – náklady vznikající ve správě podniku (př. mzdy účetní, sekretářky, poštovné)
 2. ONodbytové náklady – prodej a skladování výrobků

=> VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU

 1. Zisk + DPH

=> PRODEJNÍ CENA

 

CK – zisk

CA – provize

*riziko neobsazenosti – 25%

*riziko změny kurzu

VALUTY = peníze zahraničních měn v hotovosti

DEVIZY ´= bezhotovostní zahraniční měna

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!