Náklady a výnosy – maturitní otázka z účetnictví (2)

 

   Otázka: Náklady a výnosy

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): veru

 

Náklady:

Pojem: peněžité vyjádření výrobních činitelů, spotřeba živé a zvěčnělé práce (v peněžních jednotkách)

 

Význam:

 • Náklady mají vliv na Výsledek hospodaření
 • Dle nich se posuzuje hospodaření firmy.
 • Ovlivňuje prodejní ceny

 

Členění: 

a) podle druhů – provozní, finanční, mimořádné ( 50-55,56-57,58)

b) podle kalkulace- přímé(jednicové) a nepřímé (režijní)

c) podle místa vzniku- prvotní( přepravné vně podniku) druhotné (uvnitř)

d)podle zákona o dani z příjmu- daňově uznatelné a neuznatelné(513,549)

e)podle závislosti objemu výkonu– progresivní, degresivní, proporcionální

 

Zásady účtování:

 • Účtujeme narůstajícím způsobem do konce roku pak se převádějí na účet 710 na MD
 • Přírůstky( 5 účty) účtujeme na MD na DAL jen v případě oprav a nebo způsobem B u zásob.
 • Pz na začátku a konci roku je 0.
 • Účtujeme náklady, které se bezprostředně týkají firmy
 • Zákaz kompenzace (V a N se nesmějí sčítat)
 • Účtujeme vždy do období se kterým náklady časově souvisejí ( časové rozlišení)

 

543

dary (v případě bezplatného předání majetku)

-poskytnutí daru ve formě peněz

ZC darovaného darovaného DHM a DNM

poskytnutí daru ve formě zásob např. výrobků a zboží

 

viz zákon o DPŘ = dary jsou daňově neuznatelné (mohou být odčitatelnou položkou v daňovém přiznání při splnění podmínky výše daru a účelu použití)

 

FO(podnikatelé) dary obcím a PRO na vědu a vzdělání,školství a kulturu

-lze odečíst od ZD

-úhrnná výše za zdaňovací období překročí 2% ze ZD nebo činí alespoň 1000,-Kč

-!lze odečíst nejvýše 10% ze ZD

 

PRO mohou odečíst od ZD pokud hodnota daru činí alespoň 200,-Kč

-úhrnná výše 5% ze ZD sníženého o odčitatelné položky dle § 34 ZDPR(ztráta z minulých let)

 

!pozor na rozlišení mezi reklamou a darem (záleží na smluvním ujednání)

 

Výnosy:

Pojem: Peněžní vyjádření tržeb

 

Členění:

a) podle druhu – provozní , finanční, mimořádné

b) podle místa vzniku- prvotní, druhotné)

 

Zásady účtování:

 • Vyskytují se zde párové účty ( 642-542, 662-562)
 • Výnosy (6) účtujeme vždy na dal
 • Změna stavu nedokončené výroby – úbytek md přírůstky, d –úbytky
 • Výnosy časově rozlišujeme.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy