Náklady, výnosy a hospodářský výsledek

 

Otázka: Náklady, výnosy a hospodářský výsledek

Předmět: Účetnictví, Ekonomie

Přidal(a): terka

 

 

Náklady

 • Ekonomické zdroje vynaložené na činnost, která má přinést zisk
 • Jsou vyjádřeny v penězích
 • Ovlivňují HV

 

Oportunitní náklady – náklady obětované příležitosti (výnos o který jsme přišli, protože jsme zvolili jinou variantu)

Ekonomický zisk = účetní zisk – oportunitní náklady

 

Členění nákladů

 • Druhové
  • materiálové náklady
  • náklady za služby
  • odpisy
  • finanční náklady
  • daně a poplatky
 • Kalkulační
  • přímé náklady (materiál, úkolová mzda)
  • nepřímé (režijní)
 • Účetní
  • provozní náklady
  • finanční náklady
 • Podle vztahu k objemu výroby
  • fixní náklady
  • variabilní náklady

 

Nákladové funkce

 • graficky vyjadřují vztah mezi náklady o objemu výroby
 • FIXNÍ NÁKLADY
  • Absolutně fixní
  • Relativně fixní (odpisy)
 • VARIABILNÍ NÁKLADY
  • Proporcionální
  • Nadproporcionální (náklady rostou rychleji než objem výroby)
  • Podproporcionální (n. rostou pomaleji než objem výroby)

 

Celkové náklady

 • Souhrn fixních a variabilních nákladů
 • Průměrné náklady
  • Náklady na jednotku produkce

 

Řízení nákladů

 • Ovlivňování výše a struktury nákladů
 • Metody:
  • technicko-hospodářské normy
  • kalkulace
  • rozpočetnictví
 • TH normy
  • Normy spotřeby materiálu (kg/ks)
  • Normy spotřeby práce
  • Výkonová norma času (ks/min)
  • Výkonová norma množství (ks/hod)
  • Kapacitní normy (ks/hod)
  • Normy zásob (dny, ks, kč)
 • Kalkulace
  • Stanovení nákladů na kalkulační jednici
  • Podklad pro stanovení ceny
  • Typový kalkulační vzorec

 

Typový kalkulační vzorec:

Přímý materiál

 • 1 + přímé mzdy
 • 2 + ostatní přímé náklady
 • 3 + výrobní režie
 • 4 = vlastní náklady výroby
 • 5 + správní režie a zásobovací režie
 • 6 = vlastní náklady výkonu
 • 7 + odbytová režie
 • 8 = úplné vlastní náklady výkonu
 • 9 + zisk
 • 10 = výrobní cena
 • 11 + DPH
 • 12 = prodejní cena

 

Druhy kalkulací

 • Provozní kalkulace
  • Používá se v případě, kdy se výrobní proces opakuje
  • Kalkulace jednotlivého výrobku či služby
 • Speciální – v případě, kdy je každý výrobek jiný
 • Hybridní kalkulace (smíšená) – kombinace

 

Bod zvratu

 • Minimální množství pro dosažení zisku
 • Množství výroby: HV= 0
 • p-cena za 1 ks
 • v-jednotkové variabilní náklady
 • Bod zvratu = FN/(p-v)
 • Objem pro daný zisk = (FN+zisk)/(p-v)

 

Kalkulace neúplných nákladů pro více výrobků

 • fixní náklady stanoveny pro všechny dohromady
 • nelze vyčíslit zisk pro jednotlivé výrobky, ale za celou produkci

 

Význam krycího příspěvku

 • umožňuje určit, který výrobek se vyplatí prodávat
 • ten, který má vyšší krycí příspěvek na jednici

 

Rozpočetnictví

 • hlavní nástroj podnikového řízení
 • sledování budoucích nákladů, výnosů a HV
 • rozpočty
  • dlouhodobý rozpočet finančních zdrojů
  • roční prováděcí rozpočet
  • operativní rozpočet

 

Výnosy

 • realizované výkony podniku (v Kč)
 • výkony – výsledky hlavní činnosti podniku
  • výrobky
  • zboží
  • služby
 • dělení výkonu
  • vnitropodnikové
  • realizační

 

Dělení výnosů

 • provozní: tržby
  • změna zásob, polotovarů a nedokončené výroby
  • aktivace výkonů vlastní výroby
  • ostatní
 • finanční : úroky, dividendy, kurzové zisky

 

Tržby

 • rozhodující finanční zdroj
 • tržba =  cena za prodané množství
 • prodej výrobků, zboží a služeb
 • faktory ovlivňující tržby
  • objem prodeje (poptávka)
  • ceny

 

Hospodářský výsledek

Zisk

 • zvyšuje finanční zdroje podniku
 • zajišťuje rozšířenou reprodukci podniku
 • použití: rezervní fondy, benefity zaměstnanců, dividendy, osobní spotřeba podnikatele, podíly na zisku, investice, splátky

 

Ztráta

 • snižuje finanční zdroje podniku
 • zmenšuje objem majetku
 • omezuje podnik
 • opakovaná ztráta – ukončení činnosti podniku

 

Členění HV

 • účetní dělení
  •  provozní
  • finanční
 • podle použití
  • účetní zisk
  • daňový zisk
  • ekonomický zisk

 

Funkce zisku

 • kriteriální
 • rozvojová
 • rozdělovací
 • motivační

 

Možnosti zvyšování zisku

 • snižování nákladů
  • levnější dodavatele
  • úspora vstupů
  • vyšší využití DM
  • výkonnější DM
  • vyšší produktivita práce
 • zvyšování výnosů
  • vyšší objem prodeje
  • vyšší ceny
  • vyšší kvalita
  • inovace výrobků
  • reklama

 

Cena

 • výše peněžní úhrady za prodávaný výrobek nebo službu na trhu
 • směnná hodnota výrobku
 • ovlivňuje poptávku
 • přináší podniku tržby a ovlivňuje úspěšnost podniku na thru
 • ceny: volné nebo regulované

 

Cíle podniku při stanovení ceny

 • přežití firmy
 • zisk
 • maximalizace zisku (fáze zralosti)
 • dosažení určitého tržního podílu
 • růst objemu prodeje (výprodej)
 • rychlá návratnost investice
 • špičková kvalita výrobku
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!