Náklady, výnosy, hospodářský výsledek (2)

Proč nejde kopírovat?  💾 Stáhnout materiál  ✖ Nahlásit chybu

 

   Otázka: Náklady, výnosy, hospodářský výsledek

   Předmět: Účetnictví, Ekonomie

   Přidal(a): skobliis

 

 

NÁKLADY

 • Vyjadřují v penězích spotřebu majetku a cizích výkonů (včetně práce pracovníků), př: spotřeba materiálu, energie, odpisy dm
 • Zkrátka, náklady jsou vše, co musíme utratit, abychom mohli fungovat a vyrábět

 

Podle potřeby zjišťování HV členíme náklady na:

 • PROVOZNÍ: Pravidelně se opakující činnost
 • FINANČNÍ: Finanční operace (úroky)

 

Finanční dělíme dále:

PODLE DRUHU (ekonomicky stejnorodých skupin)

 • Materiálové (spotřeba mat., paliv)
 • Mzdové (mzdy, náklady na SP a ZP placené zaměstnavatelem)
 • Finanční (pokuty)
 • Nemateriálové (cestovné, nájemné)

 

PODLE ÚČELU

 • Přímé – přímo přiřaditelné předmětu / 1 výrobek př. tuna oceli
 • Nepřímé – nelze přímo přiřadit, jsou společné s více / př. mzdy, propagace

 

PODLE ZÁVISLOSTI NA OBJEMU PROVÁDĚNÝCH VÝKONŮ

 • Variabilní – mění se v závislosti na objemu výrobku
 • Fixní – nemění se

 

VÝNOSY

 • Peněžní částky, které podnik získal ze všech svých činností

 

Členíme:

PODLE DRUHU:

 • Vlastní prodané
 • Zboží
 • Poskytnuté služby

 

PODLE POTŘEBY ZJIŠŤOVÁNÍ HV:

 • Provozní – pravidelně opakující
 • Finanční – Finanční operace

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

 • je součástí učetní závěrky (31. 12)
 • zjišťujeme porovnáním nákladů a výnosů a má podobu jako:
  • zisk
  • ztráta
  • nulový výsledek

 

DĚLENÍ:

PROVOZNÍ:

 • pravidelně opakující

 

FINANČNÍ:

 • porovnání finančních nákladů a výnosů
 • důležité pro hospodaření podniku
 • důležité pro akcionáře a majitele

 

Význam zjišťovaní hospodářského výsledku

 • posouzení hospodaření podniku
 • podkladem zjišťování daně z příjmu (podle zisku)
 • akcionáře, banky toto zajímá

 

KALKULACE NÁKLADŮ

 • Kalkulace – výpočetní postupy pro stanovení nákladů na kalkulační jednici

 

TYPOVÝ KALKULAČNÍ VZOREC: 

 • 1. přímý materiál (vlastní náklady výroby)
 • 2. přímé mzdy (vlastní náklady výroby)
 • 3. výrobní režie (vlastní náklady výroby)

+

 • 4. správní režie (vlastní náklady výnosu)
 • 5. odbytové náklady (propagace) (úplné vlastní náklady výkonu)
 • 6. zisk (přiměřený) (výrobní cena)
 • 7. obchodní nebo odbytové přirážky, srážky (DPH, množstevní sleva) (prodejní cena)

 

DĚLENÍ KALKULACE:

 • Předběžná – předpokládané náklady na jednici před provedením výkonu technickohospodářských norem, případně podle výroby, odhadem
 • Výsledná – skutečné náklady až po dokončení výkonu, vychází z účetnictví

 

METODY KALKULACE

Kalkulace přímá:

 • prostým dělením – v jednoduché výrobě, vyrábí se jeden výrobek (cementárny), režijní náklady se vydělí objemem výroby
 • přímá dělením poměrových čísel, používá se v podnicích které vyrábějí několik druhů stejnorodých výrobků stejným technologickým postupem, které se liší velikostí, hmotností, jakostí, pracností. Jeden z výrobků se volí jako základní

 

Režijní náklady se rozpočítávají pomocí poměrových čísel

Náklady – 500 000,-

Výrobek / režijní náklady

 • 1. poměr č. 1 / 250 000,-
 • 2. poměr č. 0,4 (250 000 x 0,4) / 100 000,-
 • 3. poměr č. (0,6/2)( 250 000 x 0,6) / 150 000,-

500 000 : 2 = 250 000


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy