Nemocenské dávky – maturitní otázka z ekonomie

 

   Otázka: Nemocenské dávky

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Didenko.l

 

 

 

 

Nemocenské dávky

Teoretická část

Nemocenské dávky se vyplácejí v následujícím režimu:

od 1. do 14. dne nemoci: jde povinnost za zaměstnavatelem – je vyplácena náhrada za nemoc.

Od 15. dne nemoci vyplácí nemocenské dávky stát – prostřednictvím Okresních správ sociálního zabezpečení

Rozhodné období pro výpočet náhrady za nemoc je HM za předchozí Q.

 

Průměr se vypočítá:

(Mzda za předchozí Q)/(Počet prac.dní v předchozím Q x počet hodin ve směně ) = X (na dvě desetiná místa)

 • První až třetí den je doba karenční – nic se nevyplácí
 • Výše náhrady se vyplácí dle vypočteného průměru od 4. Do 14. dne, avšak pouze ve výši 60%
 • Náhrady za nemoc hrazené zaměstnavatelem se vyplácejí za pracovní dny (bez víkendu).
 • Vypočtený průměr na náhrady stanovuje, do které redukční hranice zaměstnanec patří.

 

Výše redukční hranice 2014:

151,38 Kč – 90% Součet se vždy zaokrouhluje na celé koruny nahoru!

227,15 Kč – 60% Ale samotné hranice ne!

454,13 Kč – 30%

 

Náhrady celek – Celkové náhrady za nemoc:

Výpočet:

Počet pracovních dní od 4.do 14.dne nemoci × redukovaný průměr × počet hodin ve směně=x×60%=Náhrady celkem

ZAOKROUHLUJE SE NA CELÉ KORUNY NAHORU!

 

VÝPLATA NEMOCENSKÁCH DÁVEK

 • Nemocenské dávky vyplácí Okresní správa soc. zabezpečení
 • Mohou být vypláceny nejdéle 380 dní
 • Rozhodné období pro výpočet nemocenských dávek je HM za předchozích 12 měsíců
 • Výpočet se provádí prostřednictvím denního vyměřovacího základu

 

Výpočet: DVZ=(HM za předchozích 12 M)/365

Zaokrouhluje se na dvě desetinná místa.

 

Redukce 2014: Dále ho redukujeme:

865 Kč – 90%

1298 Kč – 60%

2595 Kč – 30%

Zaokrouhluje se konečný součet na celé koruny nahoru!

 

Výsledek:

počet kalendářních dnů v nemoci od 15.dne nemoci×redukovaný denní vyměřovací základ ×0,60=x ( na celé koruny nahoru)

 

Pro výplatu náhrad za nemoc a nemoc. dávek platí, že na vyšší částku, než je ve třetích redukčních hranicích se nepřihlíží.

V případě že by nemoc trvala déle než 380 dní je pojištěnec povinen přestoupit před posudkového lékaře.

 

Praktická část:

 • Vypočtěte výši nemocenských dávek za období 3. 2. 2014 – 26. 2. 2014. Hrubá mzda za rozhodné období činila 289 700 Kč.
 • Vypočtěte náhradu za nemoc. Hrubá mzda za předchozí čtvrtletí = 95 400 Kč. Čtvrtletí mělo 62 pracovních dní. Fond pracovní doby = 8 hod./den. Nemoc trvala od 3. 2. 2014 do 15. 2. 2014. První den nemoci je pondělí
 • Vypočtěte mzdu k výplatě za měsíc březen 2014, 155 Kč/hod., prémie 2.500 Kč, 7,5 hod/den, 3 dny čerpána dovolená (10. – 12. 3.), 21. 3. pohřeb otce, předchozí Q = 62 pracovních dní, HMQ = 86.300 Kč, uplatňována sleva na dvě děti
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!