Nezaměstnanost – otázka z ekonomie

 

   Otázka: Nezaměstnanost

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Michala

 

Nezaměstnanost definujeme jako sociálně ekonomický jev, při kterém dochází k poruchám na trhu páce. Nezaměstnanost vzniká, jestliže nabídka pracovních sil převyšuje poptávku firem.

 

Rozlišujeme:

 • Nezaměstnanost dobrovolnou – stát ji neřeší
 • Nezaměstnanost nedobrovolnou – stát ji sleduje a pomáhá řešit:

 

 • aktivní opatření – podpora vzniku nových pracovních míst, zaměstnávání absolventů škol, daňové úlevy při zaměstnávání postižených občanů

 

 • pasivní opatření – vyplácené podpor v nezaměstnanosti

 

Měření nezaměstnanosti

V zásadě stát nezajímá dobrovolná nezaměstnanost (nechceš pracovat – nemusíš, ovšem se všemi finančními a sociálními důsledky). Měříme proto nedobrovolnou nezaměstnanost.

 

Měření obecné nezaměstnanosti (tak jak ji počítá Český statistický úřad)

Mira nezaměstnanosti = (nezaměstnaní, aktivně hledající práci/ekonomicky aktivní obyvatelstvo)  x 100 (%)

                                               

 • Ekonomicky aktivní obyvatelstvo jsou ti, co pracují plus nezaměstnaní aktivně hledající práci.
 • Do ekonomicky aktivního obyvatelstva tedy nezapočteme dlouhodobě nemocné, dobrovolně nezaměstnané, ženy na MD, důchodce, studenti středních a vysokých škol. ČR 2013 byla obecná nezaměstnanost 7 % podle ČSÚ.

 

V ČR měří nezaměstnanost ještě Ministerstvo práce a sociálních věcí. Od ledna 2013 se sleduje nezaměstnanost podle nového ukazatele:

Míra nezaměstnanosti = podíl nezaměstnaných/počet všech obyvatel od 15 do 64 let

 • tento nový ukazatel byl za rok 2013 7,68 %

 

Problémy měření nedobrovolné nezaměstnanosti

 • stát měří nedobrovolnou nezaměstnanost pomocí ukazatele míry nezaměstnanosti
 • měřit nedobrovolnou nezaměstnanost je stát schopen pouze tehdy, nahlásí-li se na ÚP a požadují jejich pomoc při vyhledávání práce nové, rekvalifikací a získávání podpory v nezaměstnanosti
 • řada lidí ovšem z různých důvodů úřady práce nekontaktuje a do evidence nezaměstnaných se nedostane, z tohoto důvodu by byla oficiální míra nezaměstnanosti vyšší.
 • Na druhou stranu je však řada lidí, kteří jsou evidovanými nezaměstnanými a načerno pracují, takže správně by měli být z evidence ÚP vyloučeny

 

Druhy nezaměstnanosti

 • Frikční nezaměstnanost – je krátkodobá, vzniká v důsledku pohybu lidí za prací do nového města nebo při změně zaměstnavatele
 • Strukturální nezaměstnanost – vzniká v důsledku útlumu určitých oborů v ekonomice (těžký průmysl) – strukturální nezaměstnanost je tedy vlastně důsledkem změny struktury odvětví
 • Cyklická nezaměstnanost – je spojena s cyklickým vývojem ekonomiky dané země, vyvíjí se v hospodářských cyklech v období krize a sedla je vysoká

 

Na celonárodní úrovni řeší otázky nezaměstnanosti Rada pro sociální dialog (Tripartita)

 

Důsledky nezaměstnanosti

Krátkodobá nezaměstnanost do 6 měsíců – jedná se o frikční nezaměstnanost. Nezaměstnaní hledají práci a věří, že práci získají. Neztrácí svou kvalifikaci a pracovní návyky.

 

Dlouhodobá nezaměstnanost – rok a delší – nezaměstnaný ztrácí zájem hledat práci, ztrácí sociální jistoty, pracovní návyky a kvalifikaci. Tato nezaměstnanost je závažnější, jak pro člověka jako jedince, tak jako celek (stát).Tito nezaměstnaní končí jako bezdomovci a je zde předpoklad k trestné činnosti.

 

V ČR jsou místa s nezaměstnaností vyšší než 12 % (MOST, Louny, Chomutov, Severní Morava – Karviná, Ostrava). Subjekty, které řeší otázky efektivního využití pracovních sil v národním hospodářství a s tím související nezaměstnanosti, jsou tři:

 

 • Stát
 • Zaměstnanci – zastoupeni odbory
 • Podnikatelé

 

Tomuto trojúhelníku říkáme tripartita (oficiálně Rada pro sociální dialog) a při jednáních se řeší otázky regulace mezd, zaměstnanosti, …

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!