Obchodní činnosti a cestovní ruch – ekonomie

 

   Otázka: Obchodní činnosti a cestovní ruch

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): HonzaSl

 

 

Obchodní činnosti

– terciární sektor

– výrobní odvětví – přemisťuje výrobky

– řídí ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Hlavní funkce:

 • Překonává nesoulad mezi místem výroby a spotřeby (továrny × kde žijí lidé)
 • Překlenuje časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou (nevýhoda v případě, když zákazníci již produkt nechtějí – nekupuji, než se informace dostane k výrobci)
 • Přeměňuje výrobní sortiment (1 výrobce) na obchodní sortiment (více výrobců) – zákazník má větší výběr
 • Vytváří nebo ovlivňuje poptávku (zákazníky reklamou, výrobce snižováním cen)

 

Obchod se dělí:

 • Vnitřní obchod – obchod uvnitř 1 státu
 • Zahraniční (mezinárodní) obchod – z různých států –

Dodání zboží (v EU)

Zahraniční obchod (mimo EU)

 

VNITŘNÍ OBCHOD

 • VELKOOBCHOD

ve kterém mohou nakupovat jen podnikatelé, zboží je levnější, nakupuje se ve velkém množství, NE pro občany

 • Obslužný – vlastní sklady, dováží dle objednávek
 • Zprostředkovatelský – nemá vl. sklady, na základě objednávky zboží shání a dopraví odběrateli, + nižší cena, doba dodání)
 • Samoobslužný = “cash and carry“ – podnikatel si sám zajede do velkoobchodu, zaplatí, a sám si zboží také doveze à např. Makro

 

 • MALOOBCHOD

může nakupovat kdokoliv – obyvatelé primárně, pro podnikatele nevýhodné

 

Typy jednotek:

 • Samoobsluha – menší prodejna na vesnicích, základy potravinářského zboží a drogerie, např. COOP, ŽABKA
 • Supermarket – má větší plochu, širší nabídku potravin, více nepotravinářského zboží, bývají tam obsluhované pulty, nemusí být parkoviště, např. BILLA, ALBERT
 • Hypermarket – veliká prodejní plocha, velmi široký sortiment (oblečení, elektro), obsluhované úseky (maso, uzeniny), vždy parkoviště, bývají doplněny službami (čistírny, kadeřnictví, kino, výroba klíčů…), např. TESCO, GLOBUS, KAUFLAND
 • Obchodní domy a nákupní centra – souhrn specializovaných obchodů a služeb, + supermarket, např. KOTVA, MY, PALLADIUM, CHODOV, METROPOLE ZLIČÍN
 • Diskontní prodejna – zaměřuje se na nízké ceny, sortiment je užší, zboží není vyskládáno v regálech, nižší úroveň prodeje, např. NORMA, PENNY MARKET, LIDL
 • Outlet – kde je trhový výprodej, maloobchody si otevřou outlet, min. 30% slevy, např. ŠTĚRBOHOLY
 • Specializovaná prodejna – určitý druh zboží (dražší, je třeba poradit), vyžadují kvalifikované prodavače, např. ELEKTRO, ŠPERKY, HODINKY
 • Prodejna na dálku – prodej přes internet nebo katalog, výhodou je možnost zboží do 14 dnů vrátit (nemožnost vyzkoušet)
 • Stánkový prodej, pojízdné prodejny – dražší provoz, v sezóně, kde jsou zákazníci, např. FAMILY FROST, vysoké náklady

– výnosem obchodníka je tzv. „OBCHODNÍ ROZPĚTÍ“ = MARŽE = RABAT

= rozdíl mezi PC a NC, slouží k úhradě nákladů obchodníka a tvorbě jeho zisku

náklady obchodu:

čisté – spojení přímo s prodejem, např. nájem, osvětlení, plat

produktivní – nesouvisí s prodejem, např. balení, doprava

 

2 způsoby stanovení:

 •  % z ceny = marže je např. 200 % z ceny
 • Absolutní částkou na jednotku

 

2 formy:

 • Obchodní přirážka
  • obchodník nakoupí zboží + k tomu něco
  • NC + OBCH. PŘIRÁŽKA = PC
 • Obchodní srážka
  • výrobce stanovil konečnou cenu pro zákazníky
  • časopisy, noviny, jízdenky MHD, cigarety
  • Obchodník si srazil z prodejní ceny a zbytek odvede výrobci
  • PC – OBCH. SRÁŽKA = NC

 

MEZINÁRODNÍ OBCHOD

– kupující a prodávající jsou z různých zemí

 

2 struktury:

 • Teritoriální – se kterými zeměmi obchodujeme, nejvíce s Německem
 • Zbožová – co vyvážíme, co dovážíme

 

3 části:

 • Export (vývoz) = z ČR pryč
 • Import (dovoz) = do ČR
 • Reexport (znovu vývoz) = vývoz dovezeného zboží
  • Reexport přímý – v cizině koupíme, v cizině prodáme, ale na naše území se nedostane, nemají vztahy nebo politické problémy
  • Reexport nepřímý – projde přes naše území (dokončení, úprava, balení)

 

Obchodní bilance = dokument, který porovnává dovoz a vývoz, je součástí platební bilance

 • Vyrovnaná – jestliže se vývoz rovná dovozu (=0)
 • Aktivní – vývoz je větší, dostaneme více peněz
 • Pasivní – vývoz je menší než dovoz

Platební bilance = souhrn všech plateb, které jdou přes hranice státu, porovnává všechny peníze, které do státu přicházejí, a které odcházejí ze státu

 • Vyrovnaná – stejně peněz ve státu
 • Aktivní – více peněz přijde do země, než odejde
 • Pasivní – více peněz odejde, než přijde

 

Části platební bilance:

 • 1. Běžný účet
  • obchodní bilance, bilance služeb, bilance mezd, zisků a úroků, transferové platby přes hranice
 • 2. Finanční účet
  • zahraniční investice
   • přímé – do podniků
   • nepřímé – do CP
 • 3. Kapitálový účet
  • pohyb peněz spojený s duševním vlastnictvím
  • pohyb peněz spojený s nákupem nemovitostí obyvatelstvem
 • 4. Devizové rezervy státu
  • cizí měny, drahé kovy (zlato, platina) – uloženy v ČNB
 • 5. Kurzové rozdíly a zaokrouhlování
  • chyby způsobené zaokrouhlováním

 

Devizové prostředky

 • Ø Valuty – cizí měna v hotovosti
 • Ø Devizy – cizí měna v bezhotovostní platbě
 • Ø Barter – platí se zbožím za zboží, naturální směna

–        podniky se dohodnou, dodávají si zboží a poté se doplatí rozdíl v devizi

 • Ø Faktoring – krátkodobé pohledávky, většina splatnost do 90 dnů

–        smlouva na více pohledávek najednou + další služby (evidence, účetnictví)

 • Ø Forfaiting – dlouhodobé pohledávky, většinou déle než 1 rok

–         obvykle na velké projekty a akce – stavba nové továrny » smlouva jen na 1 projekt, bez dalších služeb

–          O co jde?            Vývozce prodá své zahraniční pohledávky specializované firmě (faktor, forfait) před lhůtou jejich splatnosti, nedostaneme sice všechny peníze, ale máme je zase hned

Zlato, drahé kovy a kameny – neobvyklý, výjimečný způsob placení (válka, reforma)

 

Dokumentární platby

– do financování se zapojuje banka (doklady)

– v praxi se využívá obvykle oboje zároveň

– bezpečný způsob placení

 

1) Dokumentární inkaso = smlouvu s bankou uzavírá prodávající (bude inkasovat)

– předá bance doklady o zboží

– banka je dá kupujícímu až po zaplacení

 

2) Dokumentární akreditiv = smlouvu s bankou uzavírá kupující

– dohodnou se, že banka neuvolní peníze z jeho účtu, dokud nedostane doklady, že zboží již bylo vyskladněno, je na cestě k nám…

Přístup státu k zahraničnímu obchodu

Liberalismus = stát nezasahuje, nechává svobodu a volnost obchodu

Protekcionismus = stát zasahuje do mezinárodního obchodu, omezuje

Nástroje protekcionismu:

Kvóty – omezení množství (stanoví hranice)
Embargo – úplný zákaz
Normy – technické, zdravotní, bezpečnostní à musí být splněny, na dovážené zboží
Clo – peněžní částka, kterou vybírá státem pověřený orgán za zboží, které překročí                                 !!! „CELNÍ HRANICI STÁTU“!!!

 

Celní správa – pověřený orgán státu

celní úřad – vyměřuje a vybírá clo
celní ředitelství – v ČR 8, stížnosti (nesouhlas s CÚ)
generální ředitelství cel – „ministerstvo“ pro cla – nové zákony, jedná s ministry, mezinárodní jednání

 

3 základní funkce:

Fiskální – clo je jeden z příjmů rozpočtů

¾ cla jdou do rozpočtu EU, ¼ cla jdou do rozpočtu ČR

Cenotvorná – clo zvyšuje cenu zboží, součástí základu pro výpočet DPH:

nejdříve přidáme clo a potom DPH

Obchodně-politická – stát reguluje zahr. obchod a vztahy se státy

 

4 druhy cel dle účelu:

Preferenční – zvýhodňuje dovoz z některých zemí snížením celní sazby
Odvetné – zvýšené clo, odveta za opatření provedené jinou zemí – vůči jinému státu
Kompenzační – dorovnáme světovou cenu (na světovém trhu je cena nižší než na domácím)
Antidumpingové – zvyšuje dumpingové ceny – záměrně podhodnocené ceny s cílem proniknout na cizí trh

 

3 druhy podle pohybu zboží:

Dovozní clo = dovážené zboží

Vývozní clo = vyvážené zboží, dnes výjimečné, ptž by tím stát zvyšoval cenu zboží českých podnikatelů

Tranzitní clo – platilo se za průjezd státem

 

3 druhy podle způsobu stanovení celní sazby:

Valorické – % z celní hodnoty, např. clo je 11 %
Specifické – absolutní částka na jednotku zboží, např. 150Kč/1 ks
Kombinované – % z celní hodnoty, ale zároveň je stanovena minimální absolutní částka, např. 15 %, min. však 30 Kč za 1 ks

 

Celní sazby jsou v celním sazebníku TARIC pro všechny země EU

Celní hodnota – částka pro výpočet cla

Metody stanovení celní hodnoty:

na základě dokladů

Zahr. cena bez DPH

   + další náklady v zahr.

= Upravená zahraniční cena

 

 

 

 

 

oficiální měnový kurz (ČNB) à na Kč = celá čísla á

porovnání – zjistí se, jestli na domácím trhu je podobné zboží a jeho cena se stane celní hodnotou
odvození – zjistí se, jestli se podobné zboží prodává v cizině, tato cena se zvýší o náklady na dopravu a převede se na Kč
výpočet – celní úřad požádá zahraniční výrobce o info, podle kterých vypočítá cenu
metoda posledního odvolání – celní úřad rozhodne o výši celní hodnoty

 

Z celní hodnoty se vypočítá clo = na Kč ↑, povinnost zaplatit do 10 dní

 

Cestovní ruch

–          nevýrobní odvětví

–          ministerstvo pro místní rozvoj

 

Cestovní ruch:

aktivní – cizinci v ČR, přivážejí k nám svoje peníze

pasivní – Češi v zahraničí – odvážejí s sebou naše „české“ peníze do zahraniční ekonomiky

 

Podle délky pobytu:

Krátkodobý – pobyt do 3 dnů (2 noci)
Dlouhodobý – pobyt nad 3 dny (noci)

průměrná délka pobytu cizinců v ČR je 3,5 dne

 

Podle organizace:

Organizovaný – zajištěn cestovní kanceláří
Neorganizovaný – člověk sám zařizuje

 

formy:

Lázeňský, kulturní (koncert), sportovní (olympiáda, mistrovství), náboženský (Mekka), poznávací (památky), služební cesty

–          služby v cestovním ruchu zajišťují CK a agentury

cestovní kancelářkoncesovaná živnost
musí mít pojištění proti úpadkuchrání klienty CK proti zkrachování
kryje zájezdy (finance – v případě nutnosti)
pro využití v případě potřeby je nutné sjednat s CK kombinaci min. 2 druhů služeb (např. ubytování + strava, jiné výlety), samotný pobyt nestačí
žádá stát o povolení k založení
cestovní agenturavázaná živnost
nemusí být pojištěná
nahlásí se a je to
zprostředkovávají různé CK, neorganizují zájezdy

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!