Oběžný majetek a jeho financování – otázka z účetnictví

 

   Otázka: Oběžný majetek a jeho financování

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Nikolka

 

 

Pro oběžný majetek je charakteristické, že během hospodářské činnosti se mění z jedné formy ve formu jinou a dále je charakteristické, že dochází k jeho jednorázové spotřebě.

Setrvává v podniku  méně než jeden rok a má cenu nižší než 40 000 Kč u hmotného majetku a 60 000 Kč u nehmotného  majetku.

Během činnosti podniku mění svojí podobu a mění také svůj objem.

 

Do oběžného majetku  patří:

  • Zásoby
  • Pohledávky
  • Peníze
  • Ceniny
  • Krátkodobé cenné papíry

 

STUKTURA OBĚŽNÉHO MAJETKU V PODNIKU

ČLENĚNÍ ZÁSOB:

a)      Materiál

základní materiál – přechází zcela do výrobku a tvoří jeho podstatu (např. dřevo na nábytek)

pomocný materiál – hřebíky, šrouby

drobný hmotný majetek – do 40 000 Kč (např. nářadí, nábytek, …)

provozovací látky – paliva, čistící prostředky

náhradní díly – jehla , žárovka

  • obaly – vratné

nevratné

 

b)      Polotovary

-dokončený výrobek z hlediska určité etapy výrobního procesu, ale není to finální výrobek určený k prodeji (např. vycpávky do saka, korpusy na dorty,…)

 

c)       Nedokončená výroba

-zásoba, která se ještě nedá prodat a je nezbytná pro zachování plynulosti výroby

-je v ní obsažen materiál a určité množství práce (např. nedošité kalhoty)

 

d)      Hotové výrobky

-jsou to výrobky, které byly vyrobeny v podniku a jsou určeny k prodeji

 

e)      Zboží

-výrobek nakoupený od jiného výrobce, určený k prodeji

 

f)       Zvířata

-mladá stáda, kachny, krůty…

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!