Obsah logistiky – maturitní otázka z ekonomie / logistiky

 

Otázka: Obsah logistiky

Předmět: Logistika / Ekonomie

Přidal(a): barka73

 

 

 

 

Obsah logistiky

výroba, expedice

 

Dodavatel              ->            Továrna           ->           Zákazník

nákup                                       řízení skladu                        spokojenost

výstupní sklad                           servis

 

Obsah logistiky

Integrální řízení veškerého materiálního toku podniku společně s tokem informačním.

-Vědecká disciplína, která se zabývá plánovitým uspořádáním, řízením a kontrolou všech materiálových a informačních toků a to tak, aby byla optimálně zajištěna výroba a dodávky zboží v požadované kvalitě, čase, na správné místo a s minimálními náklady.

 

Cíle: peníze

  1. Vnitřní: Orientují se na snižování nákladů (doprava, výroba, zásobování, skladování)
  2. Vnější: Plnění přání zákazníka.

 

  1. Výkonová složka (materiál)- příprava materiálu ve správný čas na místo a ve správné kvalitě)
  2. Ekonomická složka (peníze)- plnit výkonovou složku s přiměřenými náklady.

 

Systémové pojetí logistiky

– ze základního logistického cíle se odvozují menší cíle pro jednotlivé oblasti logistiky, při tom se často vyskytují konflikty.

 

Obvyklé zájmy útvarů

Nákup: Velké nákupní dávky kvůli množstevním rabatům, udržování zásoby materiálů, k zabezpečení plynulé výroby (konflikt se skladem-manažer prodeje je hodnocen kvůli dobré levné koupi, ale manažer skladu je hodnocen kvůli málo zásobám, tím nastává konflikt).

 

Výroba: Výrobní plán na delší období dopředu, např. agenturní zaměstnanci- nestabilní práce

(zaměstnavatel může dát po sobě max. 3 pracovní smlouvy na dobu určitou a pak už musí dát na dobu neurčitou, proto nabírají agenturní zaměstnance).

Nízká frekvence technických změn na výrobcích (nakupování nových technologií- nespokojenost vedení -školení, doba do zapracování).

 

Sklad:

nízký stav zásob

malospěšné zakázky

prodej: Mnoho variant produktů dle přání zákazníka

pružnost výroby v krátké dodací lhůtě, pohotovost dodávky prostřednictvím hotových

výrobků

 

Expedice:

velké dodávky do malého počtu míst

celopaletové zásilky omezeného sortimentu

 

Hlavní systémové prvky

  1. Materiálový systém: Zahrnuje zpracovávání, přemystovací procesy od nákupu až po předání hotového zboží zákazníkovi.
  1. Plánovací a řídící systém: Plánování, řízení a kontrola materiálového toku s ohledem na náklady.
  1. Informační systém: Ukládá, pořizuje a zpracovává údaje o skutečnosti.

 

Tlačný a tažný systém

Push systém (tlačný): Operace a zásoby jsou řízeny centrálně, jde o plánované potřeby nikoliv podle okamžitých skutečných požadavků. Výrobní dávka se zadá na jedno pracoviště a materiál je tlačen do dalšího článku řetězce.

 

Pull systém (tažný): Materiálový tok se vyvolává od odběratele, pracoviště si vyžádá od předchozí operace další dávku, až ve chvíli kdy ji začne zpracovávat. Materiál je vytahován z předcházejícího článku řetězce.

 

Logistické funkce

1. Řízení materiálového toku (od dodavatele až do expedice)- hotové výrobky

Hlavní činnosti: Nákup, výrobní kapacitní plánování, řízení výroby, manipulace s materiálem.

2. Řízení fyzické distribuce: Cesta hotových výrobků k zákazníkovi.

Hlavní činnosti: Zpracování objednávek zákazníků, skladování, doprava.

 

Úrovně funkcí

– strategické, taktické, operativní

 

Strategická úroveň: Rozhoduje o zásadních otázkách z dlouhodobou platností (stanovení výrobního procesu, volba technologie).

Taktická úroveň (dispoziční): Krátkodobá rozhodnutí o způsobů plnění požadavků (doprava- výběr dopravce).

Operativní úroveň: zabezpečování hmotných procesů materiálového toku (vypadne zaměstnanec- sehnat náhradu).

Administrativní úroveň: Zabezpečují provádění informačních činností.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!