Odpisy – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Odpisy – maturitní otázka

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Terezka

 

ODPISY

A) ÚČETNÍ

 • řídí se zákonem o účetnictví,
 • účetní jednotka si sama stanoví, jaký typ lépe zachytí opotřebení.
 1. časové,
 2. výkon.

B) DAŇOVÉ

 • řídí se zákonem o dani z příjmů.

1) rovnoměrné

 • → sazby,
 • → u skupiny 1-3 lze využít navýšení 10% (potom počítáme dle jiné tabulky).

                  O1 =  PC . S1              O2 =  PC . S2
                              100                              100

2) zrychlené

 • → koeficienty.

                 O1 =  PC              O2 =  2 . ZC
                            K1                       K – n
Odpisové skupiny:

 • 3 roky  –  kancelářské stroje, počítače, televizní kamery,
 • 5 let     –  auta, rozhlasové a televizní přijímače,
 • 10 let   –  klimatizace, kotle, jeřáby,
 • 20 let   –  budovy ze dřeva a plastů, oplocení budov,
 • 30 let   –  výrobní budovy, komunikace (silnice, mosty, tunely),
 • 50 let   –  administrativní budovy, školy, hotely, obchodní domy.

Technické zhodnocení přičítáme k pořizovací ceně (→ samo o sobě musí být 80.000 Kč) → násobíme sazbou pro zvýšení vstupní ceny.

 

U DM:  

 • brutto = pořizovací cena
 • korekce = oprávky
 • netto = brutto – korekce (=  pořizovací cena)

PŘÍKLADY:

 1. Pořízení DM: FAP – nákup auta za 450 000 Kč                         042/ 321
  VPD – dovoz                                           50 000 Kč                         042/ 211
  2. VÚD  – zařazení (pořizovací cena =) 500 000 Kč                   022/ 042
  3. VÚD  – odepisování (1r – 55 000 Kč, 2r – 111 250 Kč…)       351/ 082
  4. VÚD  – vyřazení (v pořizovací ceně)     500 000 Kč               082/ 022


+ 10 %  z pořizovací ceny při zrychleném odepisování → přičteme 10% z PC k odpisu pro první rok – dále už pokračujeme podle vzorečku pro druhý a další rok.

Příklady:

PC = 210 000 Kč                 K1 = 3         K1 =  210 000      =  70 000
10% = 21 000 Kč                                                  3
Odpis       70 000 + 21 000 = 91 000

PC = 180 000 Kč                 K1 = 3         K1 =  180 000      =  60 000
10% = 18 000 Kč                                                  3
Odpis       60 000 + 18 000 = 78 000

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!