Orgány a organizace cestovního ruchu v ČR a ve světě

 

Otázka: Orgány a organizace cestovního ruchu v ČR a ve světě

Předmět: Cestovní ruch

Přidal(a): Barbora

 

 

V ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Řídí:

 • Radu cestovního ruchu
 • Czech tourism (vznik 1993, státní příspěvková organizace)

Činnosti:

 • koordinovat a zajišťovat rozvoj CR na území ČR
 • řeší koncepční otázky rozvoje v oblasti CR
 • řídí legislativu v oblasti CR
 • vydává koncese v oblasti CR
 • zabývá se propagací CR v tuzemsku i zahraničí
 • pořádá mezinárodní akce v oblasti CR
 • získává a rozděluje finanční prostředky pro rozvoj CR
 • sleduje a provádí analýzu statistických údajů
 • vytváří podmínky pro certifikaci a klasifikaci v CR
 • provádí koordinaci činností, které souvisejí s CR (lékařství, doprava, …)
 • sídlo na Staroměstském náměstí

 

Ministerstvo kultury

 • řeší kulturní dědictví, profesionální umění (divadlo, hudba, výtvarné umění, architektura), literaturu a knihovny, církve, média a audiovizi, autorské právo, zahraniční vztahy, státní fondy
 • ministerstvo kultury – památkový zákon – podle něj se vyhlašují kulturní památky a národní kulturní památky
 • národních kulturních památek v ČR přes 300

 

Ministerstvo zdravotnictví

 • odbor Český inspektorát lázní a zřídel

 

VE SVĚTĚ:

 • WTO – world tourism organisation
 • WTTC – world travel and tourism council
 • PATA – Pacifik asia travel association
 • UNESCO – United nations educational scientific and cultural organisation
 • IMF – mezinárodní měnový fond

 

CR a EVROPSKÁ UNIE

 • ČR vstoupila do EU 2004
 • Euro regiony = Způsob spolupráce mezi zeměmi v EU v hospodářství a kultuře
  • Veřejně správní
  • Soukromý
  • Bez právně formální formy
 • Př: euroregiony
  • Labe (Česko- Sasko)
  • Šumava – Bavorský les (Česko- Rak- Něm)
  • Pomoraví (Česko- Rak- Slovensko)
  • Praděd (Česko-Polsko)
 • Fondy: slouží k rozvoji turistiky, konstrukce historických budov, zlepšení infrastruktury, rozvoj malých a středních podniků, zlepšování životního prostředí
 • Převzetí směrnic od EU na zlepšení zákona o CR, např. Povinnost pojištění CK proti úpadku
 • Schengenský prostor = usnadnění pohybu turistů v zemích této dohody (vznik 1985)
 • V rámci EU máme svobodu pohybu osob a zboží
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!