Osobní finance – otázka z ekonomie

 

   Otázka: Osobní finance

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): mikik

 

 

Rozpočet domácnosti

Domácí výdaje:

 • pevné – opakují se a je obtížné je snížit; např. nájemné, splátky půjčky; hypotéky, leasing, …
 • kontrolované
  • – můžeme jej ovlivnit; mezi naléhavější patří např. jídlo, telefon, oblečení, opravy, …
  • – snadněji odepřít např. náklady na zábavu, cestování, …
 • jednorázové – opak. se nepravidelně a většinou vyšší částky, např. auto, dovolená, …

 

Domácí příjmy:

 • pravidelné – např. mzdy, příjmy z podnikání, soc. příjmy (důchod, přídavky, příspěvky), z pronájmu
 • nepravidelné – příjmy, které dostaneme, ale jejich výše kolísá a čas se mění; např. odměny, úroky, příjmy z CP

-> obojí zahrnujeme jako čisté příjmy do dom. příjmů!

příjmy jednorázové – např. z prodeje majetku – ty do rozpočtu nezahrnujeme, spíše jako zdroj rezerv!

 

Přebytek a schodek domácího rozpočtu

příjmy > výdaje = přebytek;

 příjmy < výdaje = schodek (deficit);

 příjmy = výdaje = vyrovnaný

 

– přebytek můžeme využít ke spoření či investování

– schodek musíme nějak krýt, pomocí rezervy nebo za pomoci půjčky

– opakovaný deficit – omezit výdaje či zvýšit příjmy

 

Jednorázové větší výdaje DR

– plánované – např. dovolená, škola, koupě auta, vlastní bydlení

– neplánované – porucha dom. spotřebiče (pračky, trouba)

– čtyři cesty:

 • postupné spoření
 • krýt je z rezerv (hl. jednorázové)
 • krýt je půjčkou, splátkový prodej, fin. leasing + úroky
 • získat další příjmy

 

Rozvaha domácnosti

Osobní majetek

 1. Peníze – hotovost, BÚ (spořící, běžné, termínované)
 2. Fin. majetek – CP, stavební spoření, pen. připojištění; pohledávky
 1. Nemovitosti – dům, pozemek, zahrada
 2. Ost. osobní majetek – auto, šperky, vybavení domu

 

Osobní závazky

 1. Krátkodobé – krát. půjčky, půjčky od přátel či příbuzných
 1. Střednědobé (do 5 let) – úvěry na spotřební zboží (vč. auta), splátkový prodej, fin. leasing
 1. Dlouhodobé – hypotéka, úvěr na stavební spoření

 

Po odečtení OZ a OM zjistíme, zda, kdybychom museli splatit veškeré závazky, by nám ještě zůstaly

prostředky či zůstaneme zadluženi.

rezerva domácnosti – by měla činit 3x až 6x průměrných měsíčních výdajů

 

Osobní aktiva

– takový majetek, který nám přináší osobní příjem

– vhodná OA – finan. aktiva – akcie, dluhopisy, podílové listy

nemovitosti, které vytv. příjmy

majetek (stoupá jeho hodnota – např. uměl. předměty)

autorská práva

podnikání, které nevyžaduje osobní přítomnost

 

Osobní pasiva

– majetek, který vytváří výdaje

– typická P – nemovitosti k os. potřebě (byt, dům, rekr. objekt)

automobil

osobní spotřební předměty

 

Otázky osobního financování

 1. Jak naložit se svými penězi, při přebytek.
 2. Kde získat chybějící prostředky, při deficitu.
 3. Zda a jak se zajistit proti rizikům.

 

Zjištění rizik

Rizika:ztráta příjmů – nezaměstnanost, nemoc, krach podniku

ztráta majetku – živelná pohroma, krádež,

vznik nečekaných výdajů – náhrada škody, dopravní nehoda, nešťastné náhody, zničení cenné věci, atd.

 

Pojištění: proti ztrátě příjmů – životní pojištění (vč. úrazového);

proti ztrátě majetku – majetkové pojištění;

proti neč. výdajům  – pojištění odpovědnosti za škodu

samo-pojištění – vytv. vl. majetkových a finančních rezerv

 

Naložení s přebytkem

– výhodné – část peněz vložit do produktů s nízkým rizikem

– druhou část peněz vložit do produktů s vyšším rizikem – tudíž větší výnos

 

Nižší riziko

 1. bankovní vklady: výnos – cca jako inflace

riziko – min., vklady pojištěny do 100 000 EUR

likvidita – vysoká, vybrat téměř kdykoliv

 

 1. Stavební spoření: výnos – když splníme nárok na stát. příspěvek, je výnos několik. vyšší než u b. spoření

  riziko – min., vklady pojištěny do 100 000 EUR

  likvidita – velmi nízká, smlouva na 6 let

 

 1. Dopl. penzijní spoření: výnos – podle úspěšného fondu, dále viz jako SS

riziko – velmi malé, dostaneme vl. příspěvky

likvidita – velmi nízká, vyplácení po 5 letech a ukládá se v 60 letech

 

 1. Soukromé živ. pojištění: výnos – záleží na kapit. či investičním pojištění

riziko – závisí na zvolené pojišťovně

likvidita – nízká, smlouva na delší dobu

 

Vyšší riziko

 1. Podílové fondy:
Fondy Výnos Riziko Doba Likvidita
peněžní nízký nízké do 1 roku  poměrně vysoká,
dluhopisové střední střední do 5 let odkoupení pod. listů do
akciové a smíšené střední až vysoký střední až vysoké nad 5 let  15 dnů, fondy to stihnou i do
zajištěné návratnost vkladu minimální  5 let 3 dnů

 

 1. Investice do dluhopisů: výnos – mohou přinést vyšší výnos než PF

riziko – relativně bezpečné

likvidita – lze kdykoliv prodat na K-trhu

 

 1. Investice do akcií: výnos – může být velmi vysoké

riziko – také, může být velmi vysoké

likvidita – lze kdykoliv prodat na K-trhu

 

 1. Investice do majetku: výnos – může být i velmi vysoký

riziko – poměrné vysoké, vyžadují spec. znalosti

likvidita – nízká, třeba prodat

 

 1. Investice do podnikání: výnos – může být vysoký

riziko – vysoké, lze ztratit veškeré vl. prostředky

likvidita – velmi nízká,

 

„Špatný“ úvěr – takový, který nutně nepotřebujeme; nejsme ho schopni splácet; úvěr na úvěr; atd.

Lze odstoupit od úvěr. smlouvy do 14 dnů, bez udání důvodu, dle zákona o spotř. úvěru.

Předlužení – situace, kdy nejsme schopni splácet půjčky ze svého měsíčních příjmu po odečtení živ. nákladů.

– vhodné je pojistit se proti neschopnosti splácet úvěr!

 

Nesplácíme-li úvěry

 1. Upomínky – věřitel přičítají sankční úroky či pokuty; třeba ihned jednat – domluvit se s věřitelem – odložení splátek či jiná výše splátek.
 1. Vymáhání nespl. dluhů – majetek propadne; soudní vymáhání; dohodnout na řešení dluhu s vym. agenturou či soudem.
 1. Exekuce – majetku; příjmů – jen do výše nezabavitelného minima (2/3 živ. minima + N na bydlení)

oddlužení = osobní bankrot (1x za život) – splaceno aspoň 30 % z každého dluhu

 

Finanční plán domácnosti

 1. Zjistíme stav financí – přebytek či deficit.
 2. Stanovíme naše cíle.
 3. Cíle seřadíme podle důležitosti, zhodnotíme zda jsou dosažitelné.
 4. Stanovíme potřebné finanční prostředky a způsob, jak je získáme.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!