Osobní financování – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Osobní financování

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): kaciiiiiik00

 

Rodinný rozpočet

Rozpočet = rozpis příjmů a výdajů, které během určité doby očekáváme

 • Příjmy
 • výdaje

 

Příjmy – to, co do naší kapsy (na náš účet nebo nám do ruky) přichází

 • aktivní – příjmy ze zaměstnání, starobní důchod, příjem z brigády
 • pasivní – úroky z finančních investic, pronájem, kapesné, autorská práva

nebo

 • pravidelné – příjmy ze zaměstnání
 • nepravidelné – odměny a úroky

 

Výdaje – to, co musíme každý měsíc ze své kapsy vydat (někomu zaplatit)

 • povinné – výdaje za elektřinu
 • nutné – jídlo, nová pračka
 • zbytné – zábava

P>V = přebytek

P=V = deficit

P<V = vyrovnaný rozpočet

 

Otázky osobního financování

 • Jak naložit s přebytkem
 • Jak získat chybějící prostředky
 • Jak se pojistit proti rizikům

 

Zajištění rizik

Může nám hrozit

 • ztráta příjmů v důsledku nezaměstnanosti, nemoci nebo v důsledku poklesu poptávky v podnikání
 • ztráta majetku v důsledku živelných událostí, krádeží apod.
 • vznik nečekaných výdajů (náhrady škod)

Jak zajistit rizika

 • Jedna z možností jak se proti těmto ztrátám vyhnout je sjednat si pojištění
  • životní pojištění (vč. úrazového)
  • majetkové pojištění
  • pojištění proti odpovědnosti za škodu
 • Samopojištění – vytváření vlastních majetkových a finančních rezerv
  • využívají ho ti, co si myslí že se jim náhrady nevrátí za zaplacené pojištění

 

Naložení s přebytkem – investování do produktů

 • S nižším rizikem
  • stavební spoření
  • doplnění penzijní spoření
  • soukromé životní pojištění
 • S vyšším rizikem
  • podílové fondy
  • investice do dluhopisů
  • investice do akcií
  • investice do majetku
  • investice do podnikání

 

Jak řešit deficit DR

 • způsob, jak jej řešit je dvojí

Zvýšení příjmů

 • krátkodobě (další zdroj příjmů, prodej majetku)
 • dlouhodobě (lépe placené zaměstnání, podnikání x zaměstnání, pronájem majetku )

Snížení výdajů

 • krátkodobě ( kupovat jen to, co potřebujeme)
 • dlouhodobě (pokusit se ovlivnit pevné výdaje)

Nejlepší je, pokud se nám podaří tyto dvě možnosti skloubit dohromady

 

Dobré a špatné dluhy

 • dobrý dluh je takový, který jsme schopni splatit, který potřebujeme a ze kterého něco budeme mít => přinese příjmy
 • špatný dluh je takový, který nepotřebujeme, a nejsme schopni ho splatit ( vánoční dárky, úvěr na úvěr)

 

Předlužení

 • situace, kdy nejsme schopni splácet půjčky a svého měsíčního rozpočtu po odečtení životních nákladů
 • vhodné se proti tomu pojistit (proti neschopnosti splácet ho)

 

Nesplácíme-li úvěry

 • Upomínky – třeba ihned jednat a domluvit se s věřitelem (pokuty )
 • Vymáhání – majetek propadne, dluh narůstá o soudní vymáhání
 • Exekuce – majetku či příjmů (do výše nezabavitelného minima – ⅔ živ. minima + náklady na bydlení
 • 1x za život můžeme zažádat tzv.: oddlužení – pokud máme zaplacených alespoň 30% závazků z každého dluhu

 

Majetek a závazky (rozvaha) domácnosti

 • Srovnáním majetku a závazků se zjistí, zda domácnost bude schopna zaplatit všechny své závazky.

Majetek

 • peněžní prostředky
 • finanční majetek (krátkodobý a dlouhodobý CP)
 • pohledávky (za pojišťovnou, za FÚ …)
 • nemovitosti (zahrada, pole, pozemek)
 • ostatní (vybavení domácnosti, auto …)

Závazky

 • Krátkodobé závazky (půjčka od příbuzných)
 • Střednědobé závazky (spotřebitelský úvěr, finanční leasing)
 • Dlouhodobé závazky (hypoteční úvěr)

M = Z

M > Z – rezerva

M < Z – zadluženost / předlužení


Další podobné materiály na webu: