Osobní financování – maturitní otázka

 

   Otázka: Osobní financování

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): kaciiiiiik00

 

OSOBNÍ FINANCOVÁNÍ

Rodinný rozpočet

Rozpočet = rozpis příjmů a výdajů, které během určité doby očekáváme

 • Příjmy
 • výdaje

 

Příjmy – to, co do naší kapsy (na náš účet nebo nám do ruky) přichází

 • aktivní – příjmy ze zaměstnání, starobní důchod, příjem z brigády
 • pasivní – úroky z finančních investic, pronájem, kapesné, autorská práva

nebo

 • pravidelné – příjmy ze zaměstnání
 • nepravidelné – odměny a úroky

 

Domácí příjmy:

 • pravidelné – např. mzdy, příjmy z podnikání, soc. příjmy (důchod, přídavky, příspěvky), z pronájmu
 • nepravidelné – příjmy, které dostaneme, ale jejich výše kolísá a čas se mění; např. odměny, úroky, příjmy z CP
 • -> obojí zahrnujeme jako čisté příjmy do dom. příjmů!
 • příjmy jednorázové – např. z prodeje majetku – ty do rozpočtu nezahrnujeme, spíše jako zdroj rezerv!

 

Výdaje – to, co musíme každý měsíc ze své kapsy vydat (někomu zaplatit)

 • povinné – výdaje za elektřinu
 • nutné – jídlo, nová pračka
 • zbytné – zábava

P>V = přebytek

P=V = deficit

P<V = vyrovnaný rozpočet

 

Otázky osobního financování

 • Jak naložit s přebytkem
 • Jak získat chybějící prostředky
 • Jak se pojistit proti rizikům

 

Naložení s přebytkem – investování do produktů

 • S nižším rizikem
  • stavební spoření
  • doplnění penzijní spoření
  • soukromé životní pojištění
 • S vyšším rizikem
  • podílové fondy
  • investice do dluhopisů
  • investice do akcií
  • investice do majetku
  • investice do podnikání

 

Jak řešit deficit DR

 • způsob, jak jej řešit je dvojí

 

Zvýšení příjmů

 • krátkodobě (další zdroj příjmů, prodej majetku)
 • dlouhodobě (lépe placené zaměstnání, podnikání x zaměstnání, pronájem majetku )

 

Snížení výdajů

 • krátkodobě ( kupovat jen to, co potřebujeme)
 • dlouhodobě (pokusit se ovlivnit pevné výdaje)

Nejlepší je, pokud se nám podaří tyto dvě možnosti skloubit dohromady

 

Dobré a špatné dluhy

 • dobrý dluh je takový, který jsme schopni splatit, který potřebujeme a ze kterého něco budeme mít => přinese příjmy
 • špatný dluh je takový, který nepotřebujeme, a nejsme schopni ho splatit ( vánoční dárky, úvěr na úvěr)

 

Předlužení

 • situace, kdy nejsme schopni splácet půjčky a svého měsíčního rozpočtu po odečtení životních nákladů
 • vhodné se proti tomu pojistit (proti neschopnosti splácet ho)

 

Nesplácíme-li úvěry

 • Upomínky – třeba ihned jednat a domluvit se s věřitelem (pokuty )
 • Vymáhání – majetek propadne, dluh narůstá o soudní vymáhání
 • Exekuce – majetku či příjmů (do výše nezabavitelného minima – ⅔ živ. minima + náklady na bydlení
 • 1x za život můžeme zažádat tzv.: oddlužení – pokud máme zaplacených alespoň 30% závazků z každého dluhu

 

Majetek a závazky (rozvaha) domácnosti

 • Srovnáním majetku a závazků se zjistí, zda domácnost bude schopna zaplatit všechny své závazky.

 

Majetek

 • peněžní prostředky
 • finanční majetek (krátkodobý a dlouhodobý CP)
 • pohledávky (za pojišťovnou, za FÚ …)
 • nemovitosti (zahrada, pole, pozemek)
 • ostatní (vybavení domácnosti, auto …)

 

Závazky

 • Krátkodobé závazky (půjčka od příbuzných)
 • Střednědobé závazky (spotřebitelský úvěr, finanční leasing)
 • Dlouhodobé závazky (hypoteční úvěr)
  • M = Z
  • M > Z – rezerva
  • M < Z – zadluženost / předlužení

 

Osobní aktiva

 • takový majetek, který nám přináší osobní příjem
 • vhodná OA – finan. aktiva – akcie, dluhopisy, podílové listy
 • nemovitosti, které vytv. příjmy
 • majetek (stoupá jeho hodnota – např. uměl. předměty)
 • autorská práva
 • podnikání, které nevyžaduje osobní přítomnost

 

Osobní pasiva

 • majetek, který vytváří výdaje
 • typická P – nemovitosti k os. potřebě (byt, dům, rekr. objekt)
 • automobil
 • osobní spotřební předměty

 

Otázky osobního financování

 1. Jak naložit se svými penězi, při přebytek.
 2. Kde získat chybějící prostředky, při deficitu.
 3. Zda a jak se zajistit proti rizikům.

 

Zjištění rizik

Rizika:

 • ztráta příjmů – nezaměstnanost, nemoc, krach podniku
 • ztráta majetku – živelná pohroma, krádež,
 • vznik nečekaných výdajů – náhrada škody, dopravní nehoda, nešťastné náhody, zničení cenné věci, atd.

 

Pojištění:

 • proti ztrátě příjmů – životní pojištění (vč. úrazového);
 • proti ztrátě majetku – majetkové pojištění;
 • proti neč. výdajům  – pojištění odpovědnosti za škodu
 • samo-pojištění – vytv. vl. majetkových a finančních rezerv

 

Naložení s přebytkem

 • výhodné – část peněz vložit do produktů s nízkým rizikem
 • druhou část peněz vložit do produktů s vyšším rizikem – tudíž větší výnos

 

Nižší riziko

 • bankovní vklady: výnos – cca jako inflace
  • riziko – min., vklady pojištěny do 100 000 EUR
  • likvidita – vysoká, vybrat téměř kdykoliv

 

 • Stavební spoření: výnos – když splníme nárok na stát. příspěvek, je výnos několik. vyšší než u b. spoření
  •   riziko – min., vklady pojištěny do 100 000 EUR
  •   likvidita – velmi nízká, smlouva na 6 let

 

 • Dopl. penzijní spoření:
  • výnos – podle úspěšného fondu, dále viz jako SS
  • riziko – velmi malé, dostaneme vl. příspěvky
  • likvidita – velmi nízká, vyplácení po 5 letech a ukládá se v 60 letech

 

 • Soukromé živ. pojištění: výnos – záleží na kapit. či investičním pojištění
  • riziko – závisí na zvolené pojišťovně
  • likvidita – nízká, smlouva na delší dobu

 

Vyšší riziko

 • Podílové fondy:
Fondy Výnos Riziko Doba Likvidita
peněžní nízký nízké do 1 roku  poměrně vysoká,
dluhopisové střední střední do 5 let odkoupení pod. listů do
akciové a smíšené střední až vysoký střední až vysoké nad 5 let  15 dnů, fondy to stihnou i do
zajištěné návratnost vkladu minimální  5 let 3 dnů

 

 • Investice do dluhopisů:
  • výnos – mohou přinést vyšší výnos než PF
  • riziko – relativně bezpečné
  • likvidita – lze kdykoliv prodat na K-trhu

 

 • Investice do akcií:
  • výnos – může být velmi vysoké
  • riziko – také, může být velmi vysoké
  • likvidita – lze kdykoliv prodat na K-trhu

 

 • Investice do majetku:
  • výnos – může být i velmi vysoký
  • riziko – poměrné vysoké, vyžadují spec. znalosti
  • likvidita – nízká, třeba prodat

 

 • Investice do podnikání:
  • výnos – může být vysoký
  • riziko – vysoké, lze ztratit veškeré vl. prostředky
  • likvidita – velmi nízká

 

„Špatný“ úvěr – takový, který nutně nepotřebujeme; nejsme ho schopni splácet; úvěr na úvěr; atd. Lze odstoupit od úvěr. smlouvy do 14 dnů, bez udání důvodu, dle zákona o spotř. úvěru. Předlužení – situace, kdy nejsme schopni splácet půjčky ze svého měsíčních příjmu po odečtení živ. nákladů. Vhodné je pojistit se proti neschopnosti splácet úvěr!

 

Nesplácíme-li úvěry

 1. Upomínky – věřitel přičítají sankční úroky či pokuty; třeba ihned jednat – domluvit se s věřitelem – odložení splátek či jiná výše splátek.
 1. Vymáhání nespl. dluhů – majetek propadne; soudní vymáhání; dohodnout na řešení dluhu s vym. agenturou či soudem.
 1. Exekuce – majetku; příjmů – jen do výše nezabavitelného minima (2/3 živ. minima + N na bydlení)
 • oddlužení = osobní bankrot (1x za život) – splaceno aspoň 30 % z každého dluhu

 

Finanční plán domácnosti

 1. Zjistíme stav financí – přebytek či deficit.
 2. Stanovíme naše cíle.
 3. Cíle seřadíme podle důležitosti, zhodnotíme zda jsou dosažitelné.
 4. Stanovíme potřebné finanční prostředky a způsob, jak je získáme.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!