Osobnost manažera – management

 

Otázka: Osobnost manažera

Předmět: Management

Přidal(a): Seze

 

Úloha manažera v podniku (profil manažera)

  • manažer má v podniku jednu z nejnáročnějších a nejdůležitějších funkcí. Musí řešit problémy co nejrychleji a nejefektivněji, jelikož na jeho rozhodnutí mnohdy záleží únik finančních prostředků.

 

Úspěšnost podniku z velké části závisí na manažerových předpokladech:

1)Vrozené

– inteligence, tvořivost, potřeba řídit (ovládat), empatie, flexibilita, temperament, představivost, fantazie

 

2)Získané  studiem

– ekonomická teorie, podnikatelské znalosti, sociálně psychologické znalosti

 

3)Získané praxí

– zvládání emocí, mezilidských vztahů, efektivnější komunikace, efektivnější vnější plánování, větší psychická odolnosti apod.

 

Třístupňový systém řízení

– jedná se o rozložení podniku do tří  na sebe navazujících částí, přičemž za každou část zodpovídají jiní manažeři a je zde vytyčení jiných cílů

1) Operativní

– (krátkodobé) časové rozlišení je zde udáváno ve dnech, měsících či týdnech, jedná se o krátkodobé plány a projekty vypracované do přesných detailů, zejm. kroky k jejich uskutečnění

 

2) Taktické

– (střednědobé) jedná se o zajištění různých operací na nižších úrovních, např. nákup a prodej materiálu, výrobků, ale i práce v personální sféře při tomto by měl podnikatel dojít k reálnému posouzení pozice firmy. Taktické řízení má časový horizont střednědobý, tzn. v rozmezí několika měsíců až let

 

3) Strategické

– (dlouhodobé) řeší se zde dlouhodobé otázky založené především na intuici manažerů, řešení a řízení je často uskutečňováno mimo prostředí firmy, jedná se o dlouhodobý horizont několika let, návrhy jsou vypracovávány v několika koncepcích

 

Manažerské zásady

– základem manažerské práce je formální autorita, určená především postavením v hierarchii podniku. S ní by měla korespondovat přirozená autorita určená odbornou kvalifikací, osobní morálkou, důsledností a vztahem k podřízeným

Obecnými zásadami práce manažera jsou – mít jasné cíle, orientovat se na priority, že rozhodující hlas má zákazník a omezení plýtvání časem, silami a prostředky

 

Styly řízení

– jedná se o pojetí řízení podle každého manažera, tedy o individuální přístup k manažerské práci závisející na osobnosti manažera

1) Byrokratický

– manažer vše dělá do důsledků, nehledě na efektivnost své práce („takhle se to má prostě dělat“), mechanicky kontroluje plnění příkazů, nepřemýšlí nad možnostmi zlepšení práce

 

2) Autokratický

– nerad přijímá návrhy od podřízených, metodicky promýšlí způsoby řešení plánu, nemá vztah k podřízeným, všechno musí být splněno podle jeho příkazu, přísně kontroluje a trestá. Podřízení mu většinou neříkají pravdu, mají strach z následků

 

3) Liberální

– umožňuje uplatnění pracovníků, naslouchá jim, ovšem často podléhá jejich tlaku, je až příliš hodný, konflikty neřeší, ale snaží se je utlumit, rád deleguje pravomoce, nemá rád zodpovědnost

 

4) Demokratický

– má zájem o své podřízené a naslouchá jejich návrhům a nápadům, motivuje příkladem i možností účasti pracovníků na řešení úkolu, přesto rozhodnutí dělá sám. Tento styl je příkladem ideálu, je možné uplatnit jej pouze když mají podřízení zájem o svou práci a o její zlepšení a přemýšlí o ní

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!