Otázky ze světa práce a jejich odpovědi

 

Téma: Otázky ze světa práce a jejich odpovědi

Předmět: Vzdělání kategorie H i E

Přidal(a): Eliášová

 

 

Úřad práce

Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí?

 • Kde se ve Vašem okolí nachází úřad práce? – Moravská Třebová
 • Popište služby, které úřad práce nabízí. – poradenské a informační služby v oblasti pracovních příležitostí, vyhledává na volná pracovní místa, uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání
 • Vysvětlete pojem rekvalifikace a uveďte, kdo rekvalifikaci platí. Jak Vám může při rekvalifikaci pomoci úřad práce? Rekvalifikační kurzy – dovzdělání se, platí to úřad práce.(stát) Vyhledá rekvalifikaci.

 

Vyhledávání zaměstnání

Popište možnosti hledání zaměstnání – kde a jakými způsoby budete hledat zaměstnání?

 • Uveďte možnosti získání informací o volných pracovních místech. Inzerce, na úřadě práce, známost
 • Znáte nějaké noviny nebo webové stránky s nabídkou volných míst? cz práce.cz Jobs.cz
 • Popište úkoly a význam úřadů práce. Poradenské a informační služby v oblasti pracovních příležitostí, vyhledává na volná pracovní místa, uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání

 

Uplatnění v profesi

Kde (ve kterých firmách nebo podnicích) je možné uplatnit Vaši profesi? Víte, jaké jsou běžné nástupní podmínky absolventů Vašeho oboru do zaměstnání? Výuční list, praxe

 • Uveďte některé konkrétní firmy (podniky) ve Vašem okolí nebo v ČR, kde je možné uplatnit Vaši profesi.
  Papírny Brno, TopTisk, Novatisk,a.s., Reda a,s, MoraviaPress, Didot
 • Víte, co jsou zaměstnanecké výhody? Stravenky, 13 plat, 5dní dovolené navíc
 • Uveďte alespoň tři příklady zaměstnaneckých výhod, které konkrétní podnik/firma svým zaměstnancům nabízí. Reda: Týden dovolené navíc, motivační premie, 25% sleva na zaměstnanecký eshop, organizované sportovní aktivity

 

Uplatnění mimo profesi

Co byste podnikl/a, kdybyste po škole nenalezl/a uplatnění v oboru a potřeboval/a pracovat?

 • Uveďte příklady prací, které lze vykonávat bez odborného vyučení. Průvodce zámků,Dělník ve fabrice, prodavač
 • Znáte některé firmy, u kterých byste mohli tzv. nekvalifikovanou práci vykonávat? Miltra, CzechBlade
 • Kterou firmu byste si vybral/a Vy sám/sama, a proč?

 

Strukturovaný profesní životopis

Uveďte svůj zjednodušený strukturovaný životopis.

 • V jakých případech budete strukturovaný životopis využívat? při žádosti o práci
 • Jak byste strukturovaný životopis zpracoval/a? Základní údaje, Vzdělání, Praxe, minulá zaměstnání, Zájmy
 • Ke zpracování strukturovaného životopisu lze využít formuláře – kde je získáte? V konkrétní práci, na internetu

 

Přijímací pohovor

Jak se jako uchazeč o zaměstnání připravíte na přijímací pohovor? Co bude o Vás zajímat Vašeho případného zaměstnavatele a co byste o zaměstnání ve vybraném podniku měl/a vědět Vy?

 • Jaké informace si před pohovorem o zaměstnavateli zjistíte? Jméno příjmení, pohlaví, jak dlouho je v pozici zaměstnavatele, jak se snaží vést firmu, Na co se firma specializuje apod.
 • Co bude při pohovoru o Vás případného zaměstnavatele zajímat? Pohlaví, věk, zkušenosti, vzdělání, zájmy, jak dlouho jsem byla v poslední práci apod.
 • Na co byste se měl/a při pohovoru zaměstnavatele zeptat? Které schopnosti a zkušenosti očekávají od kandidáta, Co se mu na práci/firmě líbí

 

Vznik pracovního poměru

Popište postup při uzavírání pracovního poměru. Jaká má zaměstnanec práva a povinnosti vyplývající
z pracovního poměru?

 • Vysvětlete pojmy motivační dopis, nábor, konkurz a přijímací pohovor. Motivační dopis – Vysvětluje, proč chci tuto práci a přikládá se k životopisu, Nábor – ucelený proces, který má firmě zařídit dostatek kvalitních zaměstnanců – např. Když firma/pobočka začíná, – přes agentury, absolventy, z pracáku apod., Konkurz – když se na pozici přihlásí více lidí, může proběhnout konkurz, kde se projeví charakter člověka, Příjímací pohovor – schůzka se zaměstnavatelem – seznámení se
 • O čem musí zaměstnavatel informovat zaměstnance před vznikem pracovního poměru? O právech a povinnostech zaměstnance, s pracovními a mzdovými podmínkami
 • Může zaměstnanec při uzavírání pracovní smlouvy požadovat její doplnění či pozměnění? Může

 

Základy pracovního práva

Vysvětlete tyto pojmy pracovního práva: zkušební doba, dovolená, pracovní doba, přestávky v práci.

 • Kde najdete informace o zkušební době, k čemu tato doba slouží a jaká je její obvyklá délka? – V zákoně
 • Jaká je minimální roční délka dovolené stanovená zákonem, jaký vliv má nástup do práce v průběhu roku na dovolenou? 4 týdny, Dovolená se čerpá podle počtu měsíců strávených v práci
 • Jaká je základní délka pracovní doby? Jak dlouho může pracovník podle zákona pracovat bez přestávky, pokud je nezletilý a zletilý? Jaká je nejkratší délka přestávky na jídlo a oddech? doba: 8h, 4h práce bez přestávky, nejkratší přestávka 15minut

 

Pracovní smlouva

K čemu slouží pracovní smlouva, kdo ji uzavírá a jaké jsou její povinné náležitosti? Uveďte příklady dalších ujednání, která byste si mohl/a sjednat v pracovní smlouvě.

 • Proč se uzavírá pracovní smlouva? Jakou formou se uzavírá a kdo ji podepisuje? Prevence před budoucími neshodami, uzavírá se písemně, podepisuje jí zaměstnavatel i zaměstnanec
 • Co vše musí pracovní smlouva povinně obsahovat a co se stane, pokud v ní některá z těchto náležitostí chybí? Musí obsahovat název pozice, popis činnosti,místo výkonu práce, datum podpisu
 • Co dalšího byste si mohl/a při uzavírání pracovní smlouvy sjednat? Doba určitá, neurčitá, delku prac. Doby

 

Skončení pracovního poměru

Jakým způsobem může skončit pracovní poměr zaměstnanec? Jakým způsobem může skončit pracovní poměr zaměstnavatel?

 • Uveďte nejčastěji používané způsoby skončení pracovního poměru. Podání výpovědi písemně
 • Jaké znáte způsoby skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance? Dohoda, výpověď, Okamžitě
 • Jaké znáte způsoby skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele? Výpověď, Okamžitě, hromadné propuštění

 

Podpora v nezaměstnanosti

Kdy získáte právo na pobírání podpory v nezaměstnanosti? Kde budete o podporu žádat?

 • Jaké jsou podmínky přiznání podpory v nezaměstnanosti? Občan ČR, evidence v Úřadu práce, zaměstnán 12 měsíců
 • Kam se obrátíte se žádostí o poskytování této podpory? Úřad práce
 • Kde to v okolí Vašeho bydliště je? Moravská Třebová

 

Práce konaná mimo pracovní poměr

Jaké znáte způsoby práce konané mimo pracovní poměr? Jaká jsou rizika práce „na černo“?

 • Jaké znáte způsoby práce konané mimo pracovní poměr? Práce na černo, dohoda o provedení práce, dohoda o prac. činnosti
 • Co tyto dohody přináší za výhody a komu? flexibilita práce – pro zaměstnance, práce pod 18let – pro obě strany
 • Uveďte rizika práce „na černo“. Nepojištěný úraz

 

Hrubá a čistá mzda

Co víte o mzdě, jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou?

 • Jak zaměstnavatel určí hrubou mzdu zaměstnance? Podle množství vykonané práce
 • Popište rozdíl mezi mzdou hrubou a čistou. Hrubá mzda – celkový výdělek, čistá – strhnuté daně apod.
 • Stručně charakterizujte tři základní srážky ze mzdy. Sociální, Zdravotní, záloha na Daň

 

Sociální a zdravotní pojištění (SZP)

Jaká je podstata sociálního a zdravotního pojištění, k čemu jsou určena? Jaký je mezi nimi rozdíl? Kdo všechno se na jejich platbě podílí?

 • Kdo sociální a zdravotní pojištění platí? Zaměstnanec, nebo stát
 • Komu se odvádí sociální pojištění a proč? Státu – na důchody, na politiku zaměstnanosti
 • Komu se odvádí zdravotní pojištění a proč? Zdravotní pojišťovně – základní zdravotní péče je poté zdarma

 

Daně

Proč se odvádějí daně? Vysvětlete hlavní funkce daní v České republice.

 • Popište důvody výběru daní. – k financování funkcí státu – veřejná správa, policie, obrana apod.
 • Vysvětlete pojem státní rozpočet a uveďte, jak jej ovlivňují daně. – plán finančního hospodaření státu, daně jsou příjmem státního rozpočtu
 • Uveďte příklady daní vybíraných v ČR. – silniční daň, daň z přijmu, ekologická daň, spotřební dan

Přímé a nepřímé daně

Jaký je rozdíl mezi daněmi přímými a nepřímými? Uveďte příklady z obou skupin.

 • Vysvětlete rozdíl mezi daní přímou a nepřímou. Přímá – plátce je poplatníkem – dan jde z jeho příjmů
  Nepřímá – plátce je obchodník – dan ze spotřeby, poplatník je zákazník
 • Vyberte si jednu z přímých daní a stručně ji popište. – silniční dan – platí majitel auta, sazba daně je vypočtena podle obsahu motoru, financuje se z ní oprava silnic atp.
 • Vyberte si jednu z nepřímých daní a stručně ji popište – spotřební dan – úkolem zvýšit příjmy státu, nebo snížit množství prodávaného zboží, platí na skupinu produktů Tabák alkohol tvoří 50%

 

Podnikání v oboru, živnost

Lze ve Vašem oboru samostatně podnikat? Jaké jsou základní podmínky pro podnikání dle živnostenského zákona?

 • Vysvětlete možnosti podnikání v ČR. OSVČ, S.R.O, Akciová společnost, veřejná obchodní společnost
 • Vysvětlete všeobecné podmínky pro získání živnostenského oprávnění. 18 let, bezúhonnost, způsobilost k práv. úkonům
 • Uveďte, jak se dělí živnost podle vzniku živnostenského oprávnění. – živnost vázaná, živnost volná, živnost řemeslná

 

Právnické osoby

Co je právnická osoba? Jaké typy znáte? Uveďte základní podmínky pro založení s.r.o.

 • Definujte pojmy právnická osoba a právní osobnost. právnická osoba – organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, Právní osobnost = právní subjektiva
 • Vyjmenujte typy právnických osob. – obchodní společnost, akciová společnost, spolek, družstvo, státní podnik, nadace
 • Uveďte základní podmínky pro založení s.r.o. – Sepsání společenské smlouvy před notářem. Alespoň jeden společník a jeden bezúhonný jednatel. Existence sídla společnosti. Složení základního kapitálu v bance.

 

Finanční úřad

Čím se zabývá finanční úřad? Ve kterých případech s ním přijdete do kontaktu ve svém pracovním a osobním životě?

 • Vysvětlete náplň práce finančních úřadů. výběr daně, vyšetřování daňových úniků nebo provádění auditů
 • Uveďte, kdy a proč se podnikatelé na finanční úřad obracejí. Co je daňové přiznání? V březnu, podávají Danové přiznání – což je přiznání příjmu podléhající dani, dále podnikatelé platí silniční dan – pokud mají firemní auto
 • Uveďte příklady situací, kdy musíte jednat s finančním úřadem v osobním životě. – placení daně z příjmu, daně z převodu nemovitostí, daně darovací apod.

 

Rodinný rozpočet

Jaké jsou běžné nejdůležitější výdaje domácnosti? Sestavte jednoduchý rodinný rozpočet?

 • Vyjmenujte nejčastější příjmy a výdaje domácnosti. – příjmy – výplata, výživné – výdaje: nájem, energie, jídlo, oblečení…
 • Co je operativní a dlouhodobá finanční rezerva? Operativní – na malé nečekané výdaje – nákup spotřebiče… dlouhodobá rezerva – když přijde někdo z rodiny o práci
 • Proč by tyto rezervy rodina měla vytvářet? Aby se nedostala do finanční krize

 

Spotřebitelské úvěry

V jakých případech je vhodné žádat o poskytnutí půjčky/úvěru? K čemu byste využil/a spotřebitelský úvěr? Uveďte příklady institucí, které poskytují půjčky/úvěry.

 • Kdy je rozumné žádat o spotřebitelský úvěr? Když máme stálý plat a zajištěnou práci
 • Popište jednu z forem spotřebitelského úvěru – „kreditní karta“ a vysvětlete její bezpečné používání.
  úvěr, který držitel karty může postupně splácet a zároveň dále čerpat. Kreditní karty slouží především pro nákupy zboží a služeb v provozovnách obchodníků a dnes obvykle i na internetu
 • Uveďte instituce, které poskytují spotřebitelské úvěry. Česká spořitelna, Zonky, ČSOB,Moneta,EquaBank

 

Hypoteční úvěry

Co je hypoteční úvěr? K čemu byste jej využil/a?

 • Na co byste využil/a hypoteční úvěr? Ke stavbě nebo rekonstrukci domu
 • Čím je podmíněno získání hypotečního úvěru? Ručením nemovitostí
 • Jaké je hlavní riziko hypotečního úvěru? Že vám seberou nemovitost

 

Bankovní služby

Jaké znáte bankovní služby? Jsou při uzavírání kupní či úvěrové smlouvy důležité všeobecné obchodní podmínky? Jaké nebezpečí plyne ze života „na dluh“?

 • Uveďte příklady bankovních služeb. – přijímání vkladů, poskytování úvěru, platební styk, vydávání plat. Karet, další.
 • Co jsou všeobecné obchodní podmínky a kde je získáte? Jsou při uzavírání kupní či úvěrové smlouvy důležité? Proč?
  Všeobecné ob. Podmínky jsou pravidla (smluvní vztahy) o poskytování a užívání služeb, poskytne je banka, obchod… Jsou důležité, kvůli hladkému obchodu nebo snadnému řešení problémů
 • Jaké nebezpečí plyne ze života „na dluh“? – ztráta práce = zadlužení, exekuce, ztráta domova, odebrání dětí apod.

 

Hotovostní a bezhotovostní platby

Vyjádřete rozdíl mezi platbou v hotovosti a bezhotovostním platebním stykem. Vysvětlete rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou; formy ovládání bankovního účtu „na dálku“.

 • Popište rozdíl mezi hotovostní platbou a bezhotovostním platebním stykem. Hotovost – platíte halíře navíc, fyzický kontakt, směnování peněz v zahraničí – výhodou je že se dá platit všude, Bezhotovostně – šetření peněz, bezpečný před virusy, platby v zahraničí, nelze všude
 • Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou? Jak lze využívat platební karty?
  Debetní karta, používáte vlastní peníze, útrata se odečítá od zůstatku na účtu – kreditní karty používáte peníze banky
 • Uveďte možnosti, jak lze ovládat bankovní účet „na dálku“. Aplikací v telefonu – odesílání plateb, sledování plateb.

 

Exekuce a osobní bankrot

Co je soudní platební rozkaz a kdy jej můžete obdržet? Jak byste řešil/a situaci, kdyby Vám hrozila exekuce? Vysvětlete podstatu osobního bankrotu.

 • Kdy můžete obdržet soudní platební rozkaz a co to pro Vás znamená? je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky, znamená to, že musíme do určité doby zaplatit dlužníkovi jinak přijde exekuce nebo vězení
 • Vysvětlete pojem exekuce a uveďte, kde jsou stanovena práva a povinnosti exekutora a povinného. Uveďte příklady věcí, které Vám exekutor nesmí zabavit a proč.
  Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného -> pro oprávněného
  Exekutor – povinnost nezávislosti, vázanost Ústavou, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu danými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení, zákaz jiných výdělečných činností, povinnost mlčenlivosti a povinnost provádění exekucí v pořadí, v jakém byly zahájeny.
  Povinný –
  plnit podmínky schváleného oddlužení po dobu 5 let, tedy zachovat si dostatečný příjem
  Exekutor nesmí zabavit: Pračku, Ledničku, Postel a věci, bez kterých se neobejdeme
 • Uveďte, co je osobní bankrot a jaké podmínky musí dlužník splnit, aby mu byl osobní bankrot povolen.
  soudní řízení, které má za cíl ozdravit finanční život dlužníka a vrátit jej do běžného života bez dluhů
  Musí mít dva věřitele, schopnost splatit 30% za 5 let, čistý trestní rejstřík

 

Pojištění majetku a osob

Proč je důležité pojištění majetku a osob? Jaká majetková pojištění a pojištění osob znáte?

 • Vysvětlete účel pojištění. náhrady škody při nečekaných událostech. U pojištění osob se jedná o zdravotní újmu v důsledku nemoci či úrazu.
 • Vyjmenujte a popište typy majetkových pojištění – pojištění movitých, nemovitých věcí, pojištění domácích mazlíčků
 • Vyjmenujte pojištění, která řadíme mezi pojištění osob. – životní pojištění, zdravotní pojištění, cestovní pojištění

 

BOZP

Proč je důležité dodržovat předpisy BOZP? Uveďte na příkladu ve Vašem oboru, jaké předpisy musí zaměstnanec dodržovat, jak se může bránit v případě, že je nedodržuje zaměstnavatel. Co může zaměstnanec očekávat, pokud je nedodrží sám?

 • Vysvětlete pojem BOZP. – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP. – prevence rizik, školení, dokumentace BOZP
 • Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP. Co se může stát, pokud tyto povinnosti neplní?
  Povinnost dbát o své zdraví a o zdraví ostatních, účastnit se školení, podrobit se prohlídkám lékaře, dodržovat prac. postupy. Může dostat výpověď nebo přijít k úrazu

 

Pracovní úrazy

Jaká práva má zaměstnanec při pracovním úrazu? Kdy nemůže tato práva uplatňovat?

 • Jaká práva má zaměstnanec při pracovním úrazu? – Na náhradu škody, bolestné
 • K čemu slouží kniha úrazů a protokol o úrazu? Eviduje úrazy, je povinnost ji vést, protokol o úrazu je záznam, který musí zaměstnavatel vypracovat, dojde-li k úrazu
 • V jaké výši ručí zaměstnanec za škody způsobené zaměstnavateli a) pod vlivem alkoholu, b)zapříčiněné nedbalostí? – Čtyř a půl násobku průměrného měsíčního výdělku

 

Příkaz k úhradě

Vysvětlete možnosti bezhotovostního platebního styku.

 • Vysvětlete výhody bezhotovostního platebního styku. – platby na dálku, uskutečnění platby za minutu, platby z domova
 • Vyjmenujte náležitosti příkazu k úhradě. Příkaz, kterým majitel účtu požaduje po bance provedení určité platby ze svého účtu ve prospěch účtu jiného subjektu
 • Popište typy příkazů k úhradě (jednorázový, trvalý) a příkaz k inkasu. Trvalý – platby automaticky každý měsíc, jednorázový – platba pouze ten daný měsíc Příkaz k inkasu – povolení čerpat z vašeho účtu peníze

 

Ochrana spotřebitele

Vysvětlete pojem ochrana spotřebitele. Jak byste postupoval/a při reklamaci zboží?

 • Uveďte na několika příkladech, jak Česká obchodní inspekce chrání spotřebitele. Kontroluje bezpečnost zboží před vpuštěním na trh, Kontrola hygienických podmínek, kontrola váhy a míry apod.
 • Vysvětlete, co je záruční lhůta. Doba, po kterou může zákazník reklamovat produkt
 • Jaké způsoby vyřízení reklamace zboží znáte? Výměna, oprava, doplnění chybějícího, sleva, vrácení peněz

 

Vzdělávání v oboru

Uveďte příklad oboru a odborné školy, ve které byste se mohl/a dále profesně vzdělávat.

 • Uveďte příklady oborů, ve kterých byste si mohl/a zvýšit Vaši odbornou kvalifikaci. Grafik, Typograf, Knihař Průmyslový/produktový designér
 • Znáte nějaké školy, které tyto obory nabízejí? Víte, jaké jsou jejich požadavky na uchazeče o studium?
  Naše škola, Universita T.B, Umprumka Ústí nad Orlicí – Umělecké vlohy, Maturitní vysvědčení
 • Stručně popište, jak byste při zájmu o studium postupoval/a. – Vyplnění přihlášky, talentové zkoušky
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy