Outgoingový a incomingový CR – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Outgoingový a incomingový cestovní ruch

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

OUTGOINGOVÝ A INCOMINGOVÝ CESTOVNÍ RUCH

Podle místa (realizace), na kterém probíhá cestovní ruch, ho členíme:

 • domácí cestovní ruch = uvnitř jednoho státu bez překročení státních hranic,
 • zahraniční cestovní ruch = na území jiného státu než je sídlo rezidenta,
 • výjezdový cestovní ruch = OUTGOINGOVÝ CR,
 • příjezdový cestovní ruch = INCOMINGOVÝ CR,
 • transferový cestovní ruch = průjezdový cestovní ruch.

 

Podle vztahu k platební bilanci státu cestovní ruch členíme:

 • aktivní cestovní ruch = příjmy z CR jdou do státního rozpočtu, tvoří ho:
 • domácí cestovní ruch,
 • příjezdový cestovní ruch,
 • transferový cestovní ruch.
 • pasení cestovní ruch = peníze jdou do rozpočtu jiného státu, tvoří ho:
 • výjezdový cestovní ruch.

 

DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH

 • Je cestovní ruch rezidentů na území České republiky, ale pro potřeby TSA je to cestovní ruch rezidentů i nerezidentů realizovaný na území České republiky, v tomto případě mluvíme o vnitřním neboli interním cestovním ruchu, jenž se skládá z domácího a příjezdového cestovního ruchu. =) Spotřeba ve vnitřním cestovním ruchu vyjadřuje celkový objem financí utracených za cestovní ruch v národním hospodářství ČR, tj. všechny výdaje za cestovní ruch realizované v České republice.

 

ZAHRANIČNÍ CESTOVNÍ RUCH

 • Vždy se jedná o překročení jedné nebo více hranic států. Z pohledu států se jedná o příjezdový cestovní ruch = cizinci přijíždějí do určité země a výjezdový cestovní ruch = tuzemci vyjíždějí do zahraničí také sem patří transferový cestovní ruch = průjezd osob přes jiný stát.

 

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

 • Zahrnuje návštěvu a pobyt nerezidentů na území České republiky. Spotřeba v příjezdovém cestovním ruchu je chápána jako celkový objem prostředků vydaných na cestovní ruch nerezidenty plynoucích do navštívené země.

 

VÝJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

 • Zahrnuje návštěvu a pobyt rezidentů mimo území České republiky. Spotřeba ve výjezdovém cestovním ruchu je chápána jako spotřeba rezidentských návštěvníků mimo ekonomické území vlastní země (tj. všechny výdaje rezidentů za cestovní ruch realizované v zahraničí).

 

TRANSFÉROVÝ CESTOVNÍ RUCH

 • Průjezd územím určitého státu, nezahrnuje pobyt X je omezen počtem hodin.

 

AKTIVNÍ CESTOVNÍ RUCH

 • Zahraniční turisté (nerezidenti) spotřebovávají zboží a služby dané země. =) Přiliv devizových prostředků do státní kasy.

 

PASIVNÍ CESTOVNÍ RUCH

 • Obyvatelé (rezidenti) určité země odčerpávají devizové prostředky za účelem nákupu zboží a služeb v jiné zemi. = )Ekonomický přínos pro jiné země.
 • *TSA = Satelitní účet cestovního ruchu.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!