Pasové služby – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Pasové služby

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

PASOVÉ SLUŽBY

 • Cestovní pas je cestovní dokument, který pro konkrétního člověka vydává vláda státu, jehož je občanem, je základním dokumentem, který je potřeba pro vstup a projíždění jinými státy, pas obsahuje fotografií držitele, podpis, datum narození, národnost a další znaky identifikující člověka, nově obsahují také čip s biometrickými údaji.

 

Vydávání cestovních dokladů probíhá dle těchto pravidel:

 • žadatel vyplní písemnou žádost, přiloží fotografií a zaplatí příslušný poplatek,
 • pro děti do 15 let podávají žádost rodiče,
 • mladiství ve věku 15-18 let musí předložit úředně ověřený souhlas rodičů,
 • cestovní pas nemůže být vydán osobám, proti kterým je vedeno trestní stíhání nebo je nařízen výkon rozhodnutí.

 

Platnost cestovních dokladů:

 • pas obsahující strojově čitelné údaje a biometrické údaje se vydá s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let,
 • pas bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů se vydá s dobou platnosti 6 měsíců.

 

Neplatnost cestovního dokladu může být z těchto důvodů:

 • uplynutí doby platnosti cestovního dokladu,
 • je poškozený, zápisy jsou nečitelné, není celistvý,
 • obsahuje nesprávné údaje,
 • fotografie neodpovídá skutečné podobě držitele,
 • držitel pasu zemřel.

 

Povinnosti držitele cestovního dokladu jsou následující:

 • chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zneužitím,
 • je zakázáno ho dávat jako zástavu či odebírat jej při vstupu do objektu,
 • ztrátu je držitel povinen okamžitě oznámit policií či úřadu, který cestovní pas vydal, v zahraničí se ztráta hlásí na zastupitelském úřadu,
 • odevzdat nalezený pas nebo pas po zemřelé osobě.

 

Druhy cestovních dokladů:

 • cestovní pas = vydává ministerstvo vnitra prostřednictvím městských úřadů,
 • diplomatický nebo služební pas = vydává Ministerstvo zahraničních věcí vymezenému okruhu osob,
 • občanský průkaz = lze použít do zemí EU,
 • cestovní průkaz – průkaz pro jednotlivou cestu s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, např.: v případě ztráty cestovního pasu v zahraničí pro návrat do České republiky.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!