Personalistika – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Personalistika

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): terka

 

 

Personalistika

 • Vše co se týká zaměstnanců v podniku

 

Personální činnost zahrnuje:

 • 1) plánování zaměstnanců
 • 2) získávání a výběr zaměstnanců
 • 3) péče o zaměstnance
 • 4) motivace zaměstnanců
 • 5) odměňování zaměstnanců

 

Plánování počtu zaměstnanců:

 • stanovení množství práce
  • výkonových norem – výkonová norma množství (kolik ks za h/kolik času na ks)
  • Výkonová norma času (čas na ks/ kolik ks za čas)
  • normy obsluhy – př. šachta
  • normy stavů- př. účtaři
  • využitelného fondu pracovní doby – počet hodin ( dní práce plánovaných na jednoho pracovníka) př. kontejner z pole

 

Zdroje získávání pracovníků

 • vnitřní zdroje – uvnitř podniku
  • znalost podniku
 • vnější zdroje
  • inzerát (veřejný, kodový)
  • úřad práce
  • profesionální agentura (vyhledávají firmám kvalifikované pracovníky)
  • z jiného podniku
  • nábor absolventů škol

 

Doklady při žádosti o místo

 • žádosti o místě
 • životopis
 • výpis z TR
 • lékařský posudek
 • doklady ke vzdělání
 • doklady o praxi
 • zápočtový list (zap. od. let na důchod)
 • doporučení
 • ukázky práce
 • fotografie

 

Kritéria výběru

 • odborné znalosti
 • připravenost k výkonu
 • zájem
 • ochota
 • nasazení
 • vyjadřovací schopnosti
  • slovní zásoba
  • vystupování
  • neverbální komunikace
 • sociální jednání
 • komunikace ve skupině
 • zákaz diskriminace

 

Péče o zaměstnance

 • Podle pracovně právních předpisů – zákoník práce (pracovní doba, bezpečnost práce)
 • Nad rámec pracovně-právních předpisů- kolektivní smlouva, motivace zaměstnanců

 

Faktory ovlivňující práci

a) Faktory závislé na pracovišti

 • Vybavení pracoviště
 • Bezpečnost, hygiena
 • Pracovní postupy
 • Vztahy mezi zaměstnanci
 • Uznání, možnost postupu, odměňování

b) Faktory nezávislé na pracovišti

 • Osobní produkty (inteligence, kvalifikace, praxe, zdraví)
 • Společenské podmínky (okolí rodina)

 

Utvoření pracovních podmínek

 • Pracovní prostředí: osvětlení, hlučnost, prašnost, bezpečnost
 • Pracovní místo: upořádání pracovního místa
 • Pracovní metody: monotónní metody – opatie, obměna pracovních míst

 

Ergonomievěda, zabývající se faktory ovlivňující pracovní výkon

 • Bere v úvahu:
  • Průběh pohybu (v sedě, ve stoje )
  • Výšku pracovníka
  • Denní rytmus

 

Motivace zaměstnanců

 • Vytváření podmínek, které vedou k určitému chování pracovníků
 • Vychází z lidských potřeb
 • Základní náplň práce
 • Ovlivňuje úspěšnost firmy

 

Druhy motivace

 • podle podmínek
  • pozitivní ( vytvoření atraktivních podmínek)
  • negativní ( vytvoření negativních podmínek)
 • podle nástrojů (hmotné)
  • ekonomické- mzdy, odměny, prémie nebo finanční postihy
 • neekonomické (nehmotné)
  • pochvala, dovolená, stáže
  • sezení, pokárání

 

Motivační teorie x, y

X

 • nemá svou práci rád
 • je líný a vyhýbá se práci
 • nechce zodpovědnost, chce být veden
 • pracuje nahlas, musí být kontrolován

Y

 • má přirozenou chuť k práci
 • hledá v práci seberealizaci
 • chce mít zodpovědnost
 • je iniciativní

 

Hodnocení pracovníků

1) Hodnocení

 • po stránce kvalitativní (spolehlivost)

2) Odměňování

 • základní plat (mzda)
 • nadstavbové složky- motivační

 

Evidence zaměstnanců

 • Pracovní smlouva
 • Osobní dotazník př: jméno, bydliště
 • Osobní karta- dávám info z dotazníku, ZÚ
 • Prohlášení poplatníka DPFO o uplatňování slev na dani- jen z rodičů
 • Mzdový list- přehled mezd (od ledna do prosince)
 • Evidence práce- elektronické hodiny, kniha příchodů a odchodů
 • Zápočtový list- jak dlouho jsem u koho pracovala

 

Pracovně právní ustanovení

 • Zákony
  • Zákoník práce, občanský zákoník, zákon o zaměstnanosti, zákon o mzdě
 • Kolektivní smlouva
  • Zaměstnavatelé a odbory- něco navíc pro zam. Př: zvýšená dovolená
 • Pracovní smlouvy
  • Zaměstnanec a zaměstnavatel

 

Trh práce

 • Faktory ovlivňující poptávku
 • mzdy
 • fáze ekonomiky
 • poptávka po produktu
 • region
 • kvalifikace
 • Faktory ovlivňující nabídku
  • mzdy
  • dávky v nezaměstnanosti

 

Struktura pracovníků v podniku

 • podle vykonávané práce
  • dělníci- vytváří produkt
  • THP= technicko-hospodářští pracovníci př. ekonom
  • pomocní pracovníci př: uklízečky, vrátný
 • podle začlenění v procesu
  • řídící pracovníci př. manager
  • výkonní pracovníci
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!