Personalistika – otázka z ekonomie

personalistika

 

Otázka: Personalistika

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Jeniicek

 

 

– soubor činností podniku, jejichž cílem je zajistit, rozmístit a udržet pro podnik kvalitní zaměstnance

– práce s lidmi

 

Personální oddělení ve firmě se zabývá

 • plánováním počtu a struktury zaměstnanců
 • získávání a výběr
 • práce s pracovně-právními předpisy (uzavírání, změny, a ukončení PP)
 • péče o zaměstnance
 • odměňování, motivace, hodnocení pracovníků
 • evidence

 

Faktory ovlivňující personalistiku

 • vnější – vzdělání obyvatelstva, sociálně kulturní faktory (náboženství, tradice), politické faktory (nemocenská, důchody), ekonomická (inflace, nezaměstnanost), diskriminace žen (na stejné pozici mají méně peněz), diskriminace rasy (romové..)
 • vnitřní – povyšování z vlastních zdrojů, taktika otevřené konkurence (boj mezi zaměstnanci o pozici)

 

Rozdělení zaměstnanců

 • 1) dělníci – fyzická práce, podílejí se na výsledku výroby, 2 typy – pomocní a výrobní
 • 2) duševní pracovníci – duševní či tvůrčí činnost
  • technický pracovník (konstruktéři, mistři, laborant…)
  • administrativní prac. (ředitel, sekretářka, účetní, manažer…)
  • ostatní (školství, výzkum, stát.správa…)
 • 3) provozní a obsluhující prac. – pracující ve službách
  • opravář – provozní, programátor – obsluhující

 

Personální plány

 • plán pracovních míst a jejich obsazení (počet, kvalifikace), plán vzdělávání (školení, kvalifikace), plán získávání a výběru zaměstnanců, plán rozmisťování zaměstnanců (rezerv)

 

Plánování počtu pracovníků

podle jednotlivých skupin:

 • a) odhadem – malé podniky a firmy (duševní pracovníci)
 • b) podle norem potřeby práce:
  • normy výkonové – čas –  jak dlouho trvá jeden výrobek
   • množství – kolik výrobků za jednotku času
   • jsou vhodné u dělníků
  • normy obsluhy – individuální – kolik má 1 prac. Obsloužit strojů
   • kolektivní – kolik prac. Obsluhuje 1 stroj
   • duševní či obsluhující pracovníci
 • normy početních stavů – u duševních pracovníků – 5 sam. + 1 vedoucí

 

Získávání pracovníků

 • výběr nejvhodnějších osob (vlastních, cizích) na obsazení současných nebo budoucích pozic
 • výběr je složitější tím, jak složité a náročné funkce chce podnik obsadit
 • cílem je získat nejvhodnějšího uchazeče

 

Možnosti získávání pracovníků

 • inzerce
 • náborové letáky
 • z úřadu práce
 • osobní pohovory
 • zprostředkovací agenturou
 • z internetu

 

Výběrové řízení:

 • získání podkladů od uchazeče o zaměstnání a jejich vyhodnocení
 • osobní pohovor – cíl zjistit jak uchazeč vypadá, jak vystupuje, proč se uchází o místo
 • zkouška způsobilosti – ověření znalostí, schopností a dovedností
 • zdravotní způsobilost – předložení lékařského posudku
 • rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
 • zakázáno používat diskriminující otázky
 • podle různých kategorií probíhá různě, většinou na vyšší pozice je vypisován konkurz

 

Úkolem personalistiky je seznámit pracovníka:

 • s firmou (historie, pravidla řízení
 • s provozem firmy (hlavní útvary, na kterých bude pracovat)
 • s pracovištěm
 • se spolupracovníky
 • s povinnostmi

 

Odborná příprava a rozvoj

 • zaměstnavatel je oprávněn vysílat zaměstnance na různé školení kurzy, stáže, rekvalifikace, studium
 • zaměstnance je povinen udržovat, obnovovat a prohlubovat si kvalifikaci k výkonu práce
 • zaměstnavatel je povinen zaškolit pracovníka, který přichází na nové pracoviště nebo na nový druh práce (rekvalifikace)

 

Hodnocení pracovníků

 • proces hodnocení vykonané práce
 • provádějí ho přímí nadřízení
 • cílem hodnocení je rozlišit úrovně pracovníků pro odměňování

 

Smysl hodnocení:

 • pro zaměstnance – podnět pro zvýšení výkonu (motivační prvek), odhalení nedostatku
 • pro zaměstnavatele – základ pro pracovní řízení, pro plánování pracovního postupu, pro odměňování

 

Odměňování pracovníků

Cílem personálního managementu je získávat kvalifikovaný pracovníky, udržet si současné kvalitní pracovníky, udržet rovnováhu mezi mzdou a relevantní hodnotou práce (mzda by neměla růst rychleji než produktivita práce)

 

Zásady odměňování:

 • podle množství vykonané práce
 • podle kvality vykonané práce
 • společenský význam práce

 

Ovlivněno:

 • kvalifikační struktura a profesní znalost pracovníků
 • ekonomickou a soc. politikou daného státu
 • úroveň zaměstnanosti v regionu
 • výše mzdy v konkurenčním podniku

 

Pracovní smlouva

 • podstatné náležitosti – druh práce, den nástupu do práce, místo výkonu práce
 • další možné náležitosti – mzdové podmínky, zkušební doba, kratší pracovní doba, stravování, seznámení s pracovním řádem, práva a povinnosti….
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy