Platební a zajišťovací instrumenty – otázka z ekonomie

 

Otázka: Platební a zajišťovací instrumenty

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Lucie

 

PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY

 • Slouží k bezhotovostnímu platebnímu styku
 • Jedná se o pohyb peněz mezi běžnými účty plátce a příjemce, a to na základě příkazu uvedeného buď v listinné podobě nebo elektronicky

 

DRUHY INSTRUMENTŮ

 1. Příkaz k úhradě
 2. Příkaz k inkasu
 3. Hladký plat
 4. Dokumentární inkaso
 5. Dokumentární akreditiv
 6. Bankovní záruka

 

HLADKÝ PLAT

 • jde o bezhotovostní způsob úhrady (z účtu na účet)
 • z tuzemské banky do zahraniční banky a naopak
 • patří k jednoduchým, levým a často používaným způsobům placení
 • člení se na účet:
 1. nostro – účet naší banky v bance jiné země a v měně té země
 2. loro – účet banky jiné země v naší bance v naší měně

 

DOKUMENTÁRNÍ INKASO

 • platební instrument používaný především v zahraničním obchodě
 • zaplacení dokumentárního inkasa není zajištěno závazkem banky
 • využívá se při obchodování, kdy obchodní strany nejsou ochotny obchodovat bez jakékoli zajištění (jistota=dokumenty)
 • prodávající nemá pochybnosti o ochotě a schopnosti kupujícího odebrat zboží a zaplatit o stabilitě politického, hospodářského a právního prostředí země kupujícího
 • prodávající mu zajišťuje, že předkládané dokumenty nebudou vydány kupujícímu bez splnění inkasních podmínek :

 

DRUHY DOKUMENTÁRNÍCH INKAS

 1. vydání dokumentů proti zaplacení
 • předkládající banka vydá kupujícímu doklady pouze proti příkazu k zaplacení inkasa
 1. vydání dokumentu proti akceptaci směnky
 • banka vydá dokumenty až poté, co kupující akceptuje směnku

 

 1. sjednání obchodní smlouvy
 2. udělení příkazu k provedení dokumentárního inkasa + předání dokumentu bance
 3. předání inkasních příkazů a příslušných dokumentů
 4. informování dovozce o příjmu dokumentů a o inkasních podmínkách
 5. provedení příslušného inkasního úkonu
 6. předání dokumentů
 7. předání inkasního plnění
 8. převzetí zboží

 

VÝHODY

VÝVOZCE – banka nevydá doklady, dokud kupující nesplní inkasní podmínky (pokud nezaplatí, nesplní jiné plnění – směnka)

DOVOZCE – má jistotu, že zboží je odesláno nebo někde uskladněno

 

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV

 • platební i zajišťovací instrument využívaný hlavně v mezinárodním obchodě
 • představuje písemný závazek banky zaplatit určitou peněžní částku po splnění akreditivních podmínek stanovené kupujícím

 

1. sjednání kontraktu

2. dovozce požádá svou banku o otevření kreditivu

a) vývozce odešle zboží

b)vývozce shromáždí dokumenty, podle podmínek akreditivu a prostřednictvím své banky je odešle bance dovozce, která je zkontroluje a pak předá dovozci

3. banka dovozce proplatí akreditiv vývozci a zatíží účet dovozce

 

VÝHODY

KUPUJÍCÍ (DOVOZCE) – výplata určité částky nebude provedena, dokud prodávající nesplní podmínky stanovené akreditivem (předání dokumentů)

PRODÁVAJÍCÍ – po splnění podmínek akreditivu dostane zaplaceno

 

NEVÝHODY

KUPUJÍCÍ – vysoké provize

PRODÁVAJÍCÍ – platba trvá delší dobu

 

DRUHY AKREDITIVŮ

 1. ODVOLATELNÝ
 • Banka ho může změnit nebo odvolat
 1. NEODVOLATELNÝ
 • Lze změnit nebo zrušit, ale se souhlasem všech stran
  • NEPOTVRZENÝ
  • Banka, která oznamuje otevření akreditivu (banka vývozce) je odpovědná pouze za správnost a úplnost přebíraných dokumentů, nevzniká-li však závazek akreditivu
  • POTVRZENÝ
  • Banka vývozce přebírá i závazky za splnění (zaplacení) akreditivu
 1. REVOLVINGOVÝ (opakující)
 2. PŘEVODITELNÝ

 

DOKUMENTY POUŽÍVANÉ V AKREDITIVU A INKASU

 1. TRANSPORTNÍ DOKUMENTY
 • náložní listy (konosament)
 • skladištní list
 • poštovní dodací lístek
 1. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY
 • faktura
 1. OSTATNÍ DOKLADY
 • pojistky
 • osvědčení o původu zboží, jakosti, hmotnosti

Tyto dokumenty kontroluje banka a odpovídá za jejich úplnost a správnost, ale neodpovídá za samotnou dodávku zboží.

 

BANKOVNÍ ZÁRUKA

 • poskytuje se FO, podnikatelům, PO, obcím a krajům
 • vzniká písemným prohlášením banky, že uspokojí věřitele (beneficient) do výše určité finanční částky, jestliže 3 osoba (dlužník) nesplní určitý závazek a věřitel splní podmínky stanovení ve smlouvě

 

 1. uzavření kontraktu
 2. žádost o poskytnutí bankovní záruky
 3. a)odeslání záruční listiny věřitele

b)odeslání záruční listiny prostřednictvím avizující banky

 

DRUHY BANKOVNÍCH ZÁRUK

 1. PLATEBNÍ ZÁRUKY
 2. Za zaplacení faktury
 3. Za zaplacení finančních splátek
 4. Za zaplacení leasingových splátek
 5. Za zaplacení spotřební daně
 6. NEPLATEBNÍ ZÁRUKY
 7. Za dobré provedení smlouvy nebo kontraktu
 8. Záruka za záruční dobu

 

VÝHODY

VĚŘITEL – vždy dostane zaplaceno

DLUŽNÍKA – získat odklad splatnosti svého závazku

 

NEVÝHODY

PRO DLUŽNÍKA – vysoké poplatky

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy