Platební prostředky v cestovním ruchu – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Platební prostředky v cestovním ruchu

Předmět: Cestovní ruch, Ekonomie, Finance

Přidal(a): Jakub Fryč

 

 

Platební styk = přesun peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem platby

a) hotovostní – použití hotovostních prostředků (bankovky, mince – Kč, valuty) při platbách:

 • Průvodce (některé služby na místě – vstupné, stravování,…)
 • Řidič (parkovné,…)
 • Účastníků CR

Zásady:

 • Doložení platebními doklady – příjmový, VPD, paragon, průvodce, řidič, CK,…
 • Kontrola pravosti peněz (zejména v zahraničí – ochranné prvky, znalost platidel)
 • Kontrola doby platnosti platidel

Nevýhody:

 • Malá bezpečnost, časová náročnost (výměna, výběr), existence limitů pro platby
 • Při ztrátě/krádeži nelze „zablokovat“ použití hotovosti, pravděpodobnost chyb při platbách
 • Při převodu více než € 10 000 oznamovací povinnost celnímu úřadu (5 dní před cestou)

Výhody:

 • Okamžité poskytnutí služby, levnější (bez bank. poplatků, pohotovost platby – při malých částkách
 • Platební schopnost partnera (solventnost) – vhodné při pochybnostech o serióznosti partnera – jistota platby

 

b) bezhotovostní – většinou převod peněz mezi BÚ plátce a příjemce platby

 • Použití: platby účastníků CR (zájezdy, letenky, zálohy na služby,…), platební styk mezi podniky CR

Nevýhody:

 • neochota zaplatit

Výhody:

 • bezpečnost, rychlost, přesnost, platby na dálku, využití výpočetní techniky
 • zákazníci utratí více než při platbě v hotovosti

 

a) Bankovní účet

Příkazy k zúčtování 

 • příkaz k úhradě (písemný, telefonický, elektronický – internetbanking, smartbanking)
 • příkaz k inkasu

Formy:

 • Jednotlivý X hromadný X trvalý
 • Hladký plat X dokumentární platba (dokumentární inkaso, akreditiv – banka provede platbu až při dodání požadovaných dokumentů)

 

b) Platební karty

 • Výhoda – bezpečnost, výhodnější kurz
 • Využití 
  • výběr hotovosti z BÚ (bankomat, cashback)
  • placení za zboží/služby (mechanicky, bezkontaktně, elektronicky)
 • Doprovodné služby: cestovní pojištění, členské slevy (hotely, letecké společnosti, autopůjčovny), pojištění právní ochrany motoristů

Formy:

 • Debetní X kreditní
 • Bankovní X nebankovní
 • Tuzemské X mezinárodní
 • Bankomatové X platební X (šekově záruční)
 • S magnetickým proužkem X čipové (elektronická peněženka) X laserové

Výhody:

 • jednoduchost použití
 • disponibilnost peněžních prostředků
 • bezpečnost a ochrana před zneužitím
 • široké mezinárodní použití
 • časový odstup mezi platbou a zatížením účtu zákazníka (dnes již většinou neplatí)
 • devizový kurz
 • odpadnutí směnárenských poplatků
 • doplňkové služby

 

c) Šeky

 • Velká výhoda – bezpečnost – umožňují snížit riziko převádění velké hotovosti, výhodnější kurz
 • Využití – placení za zboží/služby + výběry hotovosti

Druhy:

 • bankovní (vystavuje banka)
 • soukromé (vystavuje FO / PO, která má šekovou knížku)
 • eurošeky
 • cestovní šek (směnárny)

Dnes se používají pouze bankovní a cestovní šeky (eurošeky byly nahrazeny plateb. Kartami, osobní šeky nejsou kryté).

Cestovní šek = cenný papír, který opravňuje osobu v něm uvedenou (nemusí být na šeku uvedena) k výplatě částky, která je na něm uvedena (splnění podmínek – podpis při předložení, stejný podpis, předložit OP/pas)

vystavují ho směnárny, není zde zřízen BÚ

 • vznikl pro potřeby CR
 • vydávají ho banky a speciální společnosti (VISA, American Express)
 • vystavují se ve světových měnách a mají určené hodnoty (např. 100€, 50S atd.)
 • klient si ho kupuje ve směnárně – nejsou vydávány k BÚ
 • místa, která je akceptují, jsou označena logem emitenta
 • většinou mají omezenou platnost

Výhody: bezpečnost (ztráta, kontrasigno – kontrola totožnosti), není vázán na účet, široké mezinárodní uplatnění, neomezená platnost, výhodnější kurz, v případě ztráty/odcizení má majitel nárok na jejich bezprostřední náhradu

Nevýhody: poplatky při nákupu i vyplácení částky, podpisy – nepodepíšeme se někdy stejně, musí být vyčerpána celá částka uvedená na šeku najednou

 

d) Akreditiv = listina vystavená bankou, popř. jinými organizacemi, opravňující k výběru hotovosti, popř. k placení za služby a zboží

velmi nízké použití

Druhy:

 • a) osobní akreditiv
 • b) okružní akreditiv
 • c) účelový akreditiv

Osobní akreditiv = listina vystavená bankou, opravňující k výběru hotovosti za určitých podmínek (např. předložení cestovního pasu, určitý termín)

 • částka uvedená na akreditivu může být vyplacena buď najednou, nebo po částech
 • je vystaven pouze na jednu konkrétní banku

Okružní akreditiv 

 • k akreditivu je přiložen seznam zahraničních bank, z nichž kterákoliv může proplatit akreditiv, jinak vše stejné jako u osobního akreditivu

Účelový akreditiv

 • cenina některých organizací (např. AIT – Mezinárodní sdružení CR, FIA – Mezinárodní automobilová federace)
 • Proplácí se jen, když je splněn účel, pro který byl vystaven – např. výdaje za opravu auta, odtah auta, zdravotní ošetření, právní pomoc, znalecký posudek, pronájem náhradního vozidla, hotelové účty atd.

 

e) Voucher = poukázka na čerpání služeb cestovního ruchu 

 • pro jednotlivce nebo pro skupinu 
 • použití: na stravování, ubyt, zážitky, dopravu, atd.
 • podklad pro vyúčtování a čerpání služeb CR (pro průvodce i klienta)
 • před jeho použitím musí být sepsána voucherová smlouva mezi CK a dodavatelem služeb (např. hotel)

Obsah:

 •  identifikace výstavce, dodavatele služby a klienta
 •  druh a rozsah služeb, popř. peněžní hodnota
 •  termíny
 •  podpisy a razítko výstavce (CK)
 •  po poskytnutí služby – potvrzení dodavatelem služeb a průvodcem – prostor pro reklamace služeb

 

f) Zrychlený převod do zahraničí

 • Western Union (CK,CA)
 • Transferwise 
 • banky
 • Pozor na poplatky a kurz!

 

g) Poštovní poukázky

 • platby prostřednictvím České pošty.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!