Platební styk, jeho formy a nástroje – maturitní otázka

 

Otázka: Platební styk, jeho formy a nástroje

Předmět: Ekonomie, Finance a bankovnictví

Přidal(a): Michal. B

 

 

Druhy platebního styku:

a) hotovostní – příjem vklad, výběr hotovosti

b) bezhotovostní – převod na bank. účtech

 

Bezhotovostní platební styk

banka provádí na základě příkazu klienta, který předá bance písemně nebo pomocí dálkového přenosu dat (prostřednictvím mobilu, počítače, home-banking), má tak kontakt se svým běžným účtem 24 hodin Denně 7 dní v týdnu.

 

Výhody bezhotovostního placení

– rychlost

– bezpečnost

– menší nebezpečí chyb

– větší hospodárnost

– přesnost

– možnost využití výpočetní techniky

 

Doklady bezhotovostní platby:

a) příkaz k úhradě (hromadný, jednotlivý, trvalý)

b) příkaz k inkasu

c) šeky

d) směnky

e) dokumentární inkaso

f) dokumentární akreditiv

g) poštovní poukázky ( v současné době se používají poukázky typu:

A…..peníze – účet

B…..účet – peníze (sociální dávky, nemocenské d.)

C…..peníze – peníze

D…..peníze – peníze do 24 hodin

G…..peníze – účet(připsáno do 2 dnů)

 

Příklady konstantních symbolů:

0008 platba za zboží

0308 platba za služby

0558 finanční převod

 

Hotovostní platební styk

– v hotovostní plat. Styku vystupují hotové peníze, v současnosti papírové peníze a mince. Peníze jsou ekonomi definovány jako všeobecně uznávaný prostředek placení za zboží a služby.

 

Doklady hotovostního placení:

– PPD

– VPD

– Pokladní šek

– Pokladní složenka

– Výběrní lístek

– Poštovní poukázky

– Šeky

– Paragony

 

Úloha peněz:

Hotové peníze jsou nástrojem hotovostního platebního styku.

Platíme jimi za zboží a služby.

Funkce:

  • Prostředek směny – schopnost peněž zprostředkovat službu
  • Míra hodnot – peníze oceňují statky a služby
  • Uchovatel hodnot – uchovávají kupní sílu do budoucnosti

 

Formy peněz

mince – oběžné prostředky různých nominálních hodnot

bankovky – jsou emitovány centrální bankou, spolu s mincemi představují hotovostní peníze

depozitní peníze – jsou bezhotovostní peníze vedené na účtech bank

 

Ochranné prvky bankovek

vodoznak

– okénkový proužek

– soutisková značka

– skrytý obrazec (pravý dolní rožek)

– opticky proměnlivá barva

– bankovní papír (červená vlákna)

 

Osobnosti na bankovkách:

20 – Přemysl Otakar II.

50 – sv. Anežka Česká

100 – Karel IV.

200 – J. A. Komenský

500 – B. Němcová

1000 – Fr. Palacký

2000 – Ema Destinnová

5000 – T. G. Masaryk

 

Platební karty

 – mohou být vydány na základě písemné žádosti osobám uvedeným na podpisovém vzoru, který je přílohou smlouvy o zřízení a vedení účtu.

 

Použití platební karty:

– výběr hotovostí z peněžních automatů

– bezhotovostní úhrada zboží a služeb

 

Debetní karta:

– je nejčastěji vydávána, uskutečňují se s ní výběry v hot. A platby se projeví okamžitě na BU majitele karty.

– nakládat s penězi je možné pouze do výše zůstatku nebo dohodnutého debetu, který je okamžitě úročen úrokem z úvěru.

 

Kreditní karta:

– na nich je automaticky otevřený neustále se obnovující úvěr (revolving)

– dlužná suma je splácena z BÚ a na rozdíl od debetních karet taky existuje bezúročné období takž dlužník splácí úvěr v dohodnutém termínu bez navýšení.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!